Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

owenstrickland

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2016 06:54 AM EDT
Phoca vitulina richardii - Photo (c) Rebecca Cruz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Rebecca Cruz
Η ταυτότητα του χρήστη kevintoo: Phoca vitulina ssp. richardii, Ένα μέλος του Κοινή Φώκια (Phoca vitulina)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Φώκια (Phoca vitulina)

Παρατηρητής

figtwig

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 05:25 AM PDT
Phoca vitulina richardii - Photo (c) Rebecca Cruz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Rebecca Cruz
Η ταυτότητα του χρήστη kevintoo: Phoca vitulina ssp. richardii, Ένα μέλος του Κοινή Φώκια (Phoca vitulina)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jgrant

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 12:35 PM PDT
Anisocarpus madioides - Photo (c) Di, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Di
Η ταυτότητα του χρήστη kevintoo: Anisocarpus madioides, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jgrant

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 12:32 PM PDT
Gaultheria shallon - Photo (c) Cable Bay Trail, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kevintoo: Gaultheria shallon, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mile88

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 11:57 AM PDT
Phoca vitulina richardii - Photo (c) Rebecca Cruz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Rebecca Cruz
Η ταυτότητα του χρήστη kevintoo: Phoca vitulina ssp. richardii, Ένα μέλος του Κοινή Φώκια (Phoca vitulina)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerij

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 04:21 PM PDT
Rubus ursinus - Photo (c) Ron Vanderhoff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ron Vanderhoff
Η ταυτότητα του χρήστη kevintoo: Rubus ursinus, Ένα μέλος του Βάτος (Γένος Rubus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerij

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 04:15 PM PDT
Brodiaea coronaria - Photo (c) Shane Johnson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Shane Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη kevintoo: Brodiaea coronaria, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianalynn1

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 09:41 AM PDT

Περιγραφή

Flew off instantly before I could take a second picture

Anania hortulata - Photo (c) Stefan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefan
Η ταυτότητα του χρήστη kevintoo: Anania hortulata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianalynn1

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 09:41 AM PDT

Περιγραφή

Everyone knows this moth this year

Malacosoma californica - Photo (c) Jim Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jim Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη kevintoo: Malacosoma californica, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devanm15

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 02:18 PM PDT
Rumex crispus - Photo (c) NY State IPM Program  at Cornell University, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kevintoo: Rumex crispus, Ένα μέλος του Λάπαθο (Γένος Rumex)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mavaddat

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 07:42 AM PDT
Lysimachia latifolia - Photo (c) Bill Bouton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kevintoo: Lysimachia latifolia, Ένα μέλος του Λυσιμαχία (Γένος Lysimachia)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρκουδοπούρναρο (Ilex aquifolium)

Παρατηρητής

earlpark

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 04:53 PM PDT
Αρκουδοπούρναρο - Photo (c) bjstruecker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kevintoo: Αρκουδοπούρναρο (Ilex aquifolium)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρίων (Υπογένος Arion)

Παρατηρητής

mavaddat

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 08:00 AM PDT
Αρίων - Photo (c) emanon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by emanon
Η ταυτότητα του χρήστη kevintoo: Αρίων (Υπογένος Arion)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tarney

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 09:06 AM PDT
Spiraea douglasii - Photo (c) Calli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Calli
Η ταυτότητα του χρήστη kevintoo: Spiraea douglasii, Ένα μέλος του Σπειραία (Γένος Spiraea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

victoriadragonfly

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 08:29 PM PDT
Lonicera ciliosa - Photo (c) Roger Steeb, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by manzanita-pct
Η ταυτότητα του χρήστη kevintoo: Lonicera ciliosa, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρίων (Υπογένος Arion)

Παρατηρητής

koskinonodon

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 07:30 AM PDT
Αρίων - Photo (c) emanon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by emanon
Η ταυτότητα του χρήστη kevintoo: Αρίων (Υπογένος Arion)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drclements

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 08:58 AM PDT
Stachys chamissonis - Photo (c) Karen and Mike, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Karen and Mike
Η ταυτότητα του χρήστη kevintoo: Stachys chamissonis, Ένα μέλος του Στάχυς (Γένος Stachys)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonewood

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 06:43 PM PDT
Digitalis purpurea - Photo (c) mjcorreia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mjcorreia
Η ταυτότητα του χρήστη kevintoo: Digitalis purpurea, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisgib

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 11:07 AM PDT
Monadenia fidelis - Photo (c) dedrekon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kevintoo: Monadenia fidelis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisgib

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 11:04 AM PDT
Ariolimax columbianus - Photo (c) ritchie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kevintoo: Ariolimax columbianus, Ένα μέλος του Αριωνιοειδή (Ανθυποτάξη Arionoidei)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisgib

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 11:07 AM PDT
Monadenia fidelis - Photo (c) dedrekon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kevintoo: Monadenia fidelis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisgib

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 11:09 AM PDT
Monadenia fidelis - Photo (c) dedrekon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kevintoo: Monadenia fidelis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mavaddat

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 11:36 AM PDT
Harpaphe haydeniana - Photo (c) Franco Folini, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kevintoo: Harpaphe haydeniana, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

farewelltospring

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 11:37 AM PDT
Limenitis lorquini - Photo (c) Juan Carlos Argáez Mejía, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Carlos Argáez Mejía
Η ταυτότητα του χρήστη kevintoo: Limenitis lorquini, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rseber

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 02:28 PM PDT
Ακτινοπτερύγια - Photo (c) Jenny, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kevintoo: Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garyfast1

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 09:11 AM PDT
Pseudacris regilla - Photo (c) Minette Layne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kevintoo: Pseudacris regilla, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bwills

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 12:03 PM PDT
Holodiscus discolor - Photo (c) Miao Ling He, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Miao Ling He
Η ταυτότητα του χρήστη kevintoo: Holodiscus discolor, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiffany617

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 12:45 PM PDT

Περιγραφή

Found clinging to boot after a walk through a meadow

Misumena vatia - Photo (c) Robby Deans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robby Deans
Η ταυτότητα του χρήστη kevintoo: Misumena vatia, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

b_toews

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2021 11:05 AM PDT
Ariolimax columbianus - Photo (c) ritchie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kevintoo: Ariolimax columbianus, Ένα μέλος του Αριωνιοειδή (Ανθυποτάξη Arionoidei)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαργαρίτα (Bellis perennis)

Παρατηρητής

katkodiak

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 04:45 PM PDT
Μαργαρίτα - Photo (c) Salomé, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kevintoo: Μαργαρίτα (Bellis perennis)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 10660