Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geographerdave

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2019

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

the Mamane growing around Ocean View seem to be thinner in branches and foliage when compared with the full foliage/thicker foliage trees on Mauna Kea.

Sophora chrysophylla - Photo (c) Jim Morefield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kevinfaccenda: Sophora chrysophylla, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

sammyisafuzzydog

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2011

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)
Elaeagnus umbellata - Photo (c) Anisha Nag, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Anisha Nag
Η ταυτότητα του χρήστη kevinfaccenda: Elaeagnus umbellata, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frousseu

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2023 06:44 ΜΜ +04

Περιγραφή

SSMtrack

Conidiosporomyces ayresii - Photo (c) Sunnetchan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Sunnetchan
Η ταυτότητα του χρήστη kevinfaccenda: Conidiosporomyces ayresii, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frousseu

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 03:45 ΜΜ +04
Conidiosporomyces ayresii - Photo (c) Sunnetchan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Sunnetchan
Η ταυτότητα του χρήστη kevinfaccenda: Conidiosporomyces ayresii, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frousseu

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 04:19 ΜΜ +04

Περιγραφή

ssmtracks

Urochloa subquadripara - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Peter de Lange
Η ταυτότητα του χρήστη kevinfaccenda: Urochloa subquadripara, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kokioula

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)
Diospyros sandwicensis - Photo (c) Kevin Faccenda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Kevin Faccenda
Η ταυτότητα του χρήστη kevinfaccenda: Diospyros sandwicensis, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frousseu

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 03:53 ΜΜ +04

Περιγραφή

SSMtrack

Enneapogon cenchroides - Photo (c) Alex Dreyer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Dreyer
Η ταυτότητα του χρήστη kevinfaccenda: Enneapogon cenchroides, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frousseu

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 03:54 ΜΜ +04

Περιγραφή

SSMtrack

Heteropogon contortus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη kevinfaccenda: Heteropogon contortus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frousseu

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 04:05 ΜΜ +04

Περιγραφή

SSMtrack

Cenchrus setigerus - Photo (c) François Rousseu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by François Rousseu
Η ταυτότητα του χρήστη kevinfaccenda: Cenchrus setigerus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frousseu

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 04:21 ΜΜ +04

Περιγραφή

SSMtrack

Enneapogon cenchroides - Photo (c) Alex Dreyer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Dreyer
Η ταυτότητα του χρήστη kevinfaccenda: Enneapogon cenchroides, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frousseu

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 04:29 ΜΜ +04

Περιγραφή

SSMtrack

Dichanthium annulatum papillosum - Photo (c) Kevin Faccenda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Kevin Faccenda
Η ταυτότητα του χρήστη kevinfaccenda: Dichanthium annulatum var. papillosum, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frousseu

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 04:30 ΜΜ +04

Περιγραφή

SSMtrack

Melinis repens - Photo (c) Teale Britstra, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Teale Britstra
Η ταυτότητα του χρήστη kevinfaccenda: Melinis repens, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frousseu

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 04:31 ΜΜ +04

Περιγραφή

SSMtrack

Megathyrsus maximus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη kevinfaccenda: Megathyrsus maximus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frousseu

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 04:35 ΜΜ +04

Περιγραφή

SSMtrack

Sorghum arundinaceum - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη kevinfaccenda: Sorghum arundinaceum, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frousseu

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 04:38 ΜΜ +04

Περιγραφή

SSMtrack

Urochloa subquadripara - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Peter de Lange
Η ταυτότητα του χρήστη kevinfaccenda: Urochloa subquadripara, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frousseu

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 04:47 ΜΜ +04

Περιγραφή

SSMtrack

Heteropogon contortus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη kevinfaccenda: Heteropogon contortus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frousseu

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 05:09 ΜΜ +04

Περιγραφή

SSMtrack

Enneapogon cenchroides - Photo (c) Alex Dreyer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Dreyer
Η ταυτότητα του χρήστη kevinfaccenda: Enneapogon cenchroides, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frousseu

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 05:09 ΜΜ +04

Περιγραφή

SSMtrack

Sporobolus pyramidalis - Photo (c) Mark Hyde, Bart Wursten and Petra Ballings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kevinfaccenda: Sporobolus pyramidalis, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frousseu

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 05:11 ΜΜ +04

Περιγραφή

With Melinis repens. The large leaves are M. minutiflora. The inflo. are all M. melinis.

Melinis minutiflora - Photo (c) Mauricio Mercadante, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kevinfaccenda: Melinis minutiflora, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frousseu

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 05:29 ΜΜ +04

Περιγραφή

SSMtrack

Dactyloctenium aegyptium - Photo (c) Meg Rousher, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Meg Rousher
Η ταυτότητα του χρήστη kevinfaccenda: Dactyloctenium aegyptium, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frousseu

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 05:35 ΜΜ +04

Περιγραφή

SSMtrack

Digitaria - Photo (c) Сергей, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Сергей
Η ταυτότητα του χρήστη kevinfaccenda: Γένος Digitaria, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frousseu

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 05:48 ΜΜ +04

Περιγραφή

SSMtrack

Melinis minutiflora - Photo (c) Mauricio Mercadante, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kevinfaccenda: Melinis minutiflora, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frousseu

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 05:51 ΜΜ +04

Περιγραφή

SSMtrack

Sporobolus pyramidalis - Photo (c) Mark Hyde, Bart Wursten and Petra Ballings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kevinfaccenda: Sporobolus pyramidalis, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frousseu

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 05:55 ΜΜ +04

Περιγραφή

SSMtrack

Eragrostis ciliaris - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη kevinfaccenda: Eragrostis ciliaris, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frousseu

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 06:00 ΜΜ +04

Περιγραφή

SSMtrack

Megathyrsus maximus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη kevinfaccenda: Megathyrsus maximus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frousseu

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 06:01 ΜΜ +04

Περιγραφή

SSMtrack

Urochloa ramosa - Photo (c) kimberlysykes, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kevinfaccenda: Urochloa ramosa, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frousseu

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 06:11 ΜΜ +04

Περιγραφή

SSMtrack

Cenchrus purpureus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη kevinfaccenda: Cenchrus purpureus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frousseu

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 06:22 ΜΜ +04

Περιγραφή

SSMtrack

Dichanthium annulatum papillosum - Photo (c) Kevin Faccenda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Kevin Faccenda
Η ταυτότητα του χρήστη kevinfaccenda: Dichanthium annulatum var. papillosum, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frousseu

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 06:24 ΜΜ +04

Περιγραφή

SSMtrack

Eleusine indica - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη kevinfaccenda: Eleusine indica, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frousseu

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 06:25 ΜΜ +04

Περιγραφή

SSMtrack

Eragrostis ciliaris - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη kevinfaccenda: Eragrostis ciliaris, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 120442