Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

firfalo

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2023 12:09 ΜΜ CEST
Thereva spiloptera - Photo (c) Sarah Gregg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sarah Gregg
Η ταυτότητα του χρήστη kevin_cornell: Thereva spiloptera, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tarekbejaoui

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2021 06:49 ΜΜ CET
Thereva spiloptera - Photo (c) Sarah Gregg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sarah Gregg
Η ταυτότητα του χρήστη kevin_cornell: Thereva spiloptera, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 04, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sammykernane

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 09:28 ΠΜ CET
Thereva spiloptera - Photo (c) Sarah Gregg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sarah Gregg
Η ταυτότητα του χρήστη kevin_cornell: Thereva spiloptera, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 04, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pmali

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2011 08:00 ΠΜ EEST

Τόπος

Utsjoki, Suomi (Google, OSM)

Ετικέτες

Thereva lanata - Photo (c) Pekka Malinen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Pekka Malinen
Η ταυτότητα του χρήστη kevin_cornell: Thereva lanata, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 04, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

margue48

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 02:09 ΜΜ CDT
Toxophora - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kevin_cornell: Γένος Toxophora, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 04, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rwp84

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2023
Thereva frontalis - Photo (c) Tom Murray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tom Murray
Η ταυτότητα του χρήστη kevin_cornell: Thereva frontalis, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 04, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jyannick

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2019 10:14 ΠΜ BST

Τόπος

Codognan, France (Google, OSM)
Thereva albovittata - Photo (c) Simon Oliver, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Simon Oliver
Η ταυτότητα του χρήστη kevin_cornell: Thereva albovittata, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steph99

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2021 07:18 ΜΜ EEST
Thereva aurata - Photo (c) Marco Huang, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Marco Huang
Η ταυτότητα του χρήστη kevin_cornell: Thereva aurata, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtch

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2020 02:23 ΜΜ SAST
Thereva albovittata - Photo (c) Simon Oliver, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Simon Oliver
Η ταυτότητα του χρήστη kevin_cornell: Thereva albovittata, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

humane

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2021 05:52 ΜΜ CEST
Thereva albovittata - Photo (c) Simon Oliver, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Simon Oliver
Η ταυτότητα του χρήστη kevin_cornell: Thereva albovittata, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hadrienh

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2022 05:04 ΜΜ CEST
Thereva albovittata - Photo (c) Simon Oliver, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Simon Oliver
Η ταυτότητα του χρήστη kevin_cornell: Thereva albovittata, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jujurenoult

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 11:46 ΜΜ CEST
Thereva albovittata - Photo (c) Simon Oliver, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Simon Oliver
Η ταυτότητα του χρήστη kevin_cornell: Thereva albovittata, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gen_ok

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2014 04:08 ΜΜ MSK

Περιγραφή

on Salix phylicifolia

Dialineura anilis - Photo (c) Ramunė Vakarė, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Ramunė Vakarė
Η ταυτότητα του χρήστη kevin_cornell: Dialineura anilis, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alphis

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2012 05:34 ΜΜ +13

Περιγραφή

SANYO DIGITAL CAMERA

Dialineura anilis - Photo (c) Ramunė Vakarė, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Ramunė Vakarė
Η ταυτότητα του χρήστη kevin_cornell: Dialineura anilis, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adlerauge

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2016 04:52 ΜΜ CEST
Dialineura anilis - Photo (c) Ramunė Vakarė, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Ramunė Vakarė
Η ταυτότητα του χρήστη kevin_cornell: Dialineura anilis, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vleugel

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2021 09:09 ΜΜ CEST
Eugonobapta nivosaria - Photo (c) Ian Davies, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ian Davies
Η ταυτότητα του χρήστη kevin_cornell: Eugonobapta nivosaria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2021
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)

Παρατηρητής

vleugel

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2021 10:13 ΜΜ CEST
Eugonobapta nivosaria - Photo (c) Ian Davies, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ian Davies
Η ταυτότητα του χρήστη kevin_cornell: Eugonobapta nivosaria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oldbaccus

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 12:46 ΜΜ CEST
Thereva aurata - Photo (c) Marco Huang, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Marco Huang
Η ταυτότητα του χρήστη kevin_cornell: Thereva aurata, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2021 08:01 ΠΜ CEST
Tabanidae - Photo (c) anthony brooks, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by anthony brooks
Η ταυτότητα του χρήστη kevin_cornell: Οικογένεια Tabanidae, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcohuang

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2021 07:47 ΠΜ SAST
Thereva aurata - Photo (c) Marco Huang, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Marco Huang
Η ταυτότητα του χρήστη kevin_cornell: Thereva aurata, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildchroma

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2012 12:34 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Hagapark,
Stockholm,
Sweden

Canon EF-S 60mm f/2.8 USM Macro-lens

Ετικέτες

Thereva plebeja - Photo (c) Vladimir Bryukhov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vladimir Bryukhov
Η ταυτότητα του χρήστη kevin_cornell: Thereva plebeja, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vleugel

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 12:48 ΜΜ CEST
Scenopinus niger - Photo (c) Jaakko Ilvonen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jaakko Ilvonen
Η ταυτότητα του χρήστη kevin_cornell: Scenopinus niger, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vleugel

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 01:12 ΜΜ CEST
Choerades gilva - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nikolai Vladimirov
Η ταυτότητα του χρήστη kevin_cornell: Choerades gilva, Ένα μέλος του Χοιράδες (Γένος Choerades)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vleugel

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2021 12:02 ΜΜ CEST
Pandivirilia eximia - Photo (c) Vladimir Bryukhov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vladimir Bryukhov
Η ταυτότητα του χρήστη kevin_cornell: Pandivirilia eximia, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

veronika_johansson

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2017 11:52 ΠΜ SAST
Δίπτερα - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Katja Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη kevin_cornell: Δίπτερα (Τάξη Diptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abedalsalam

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2021 04:34 ΜΜ IDT
Xestomyzina aureostriata - Photo (c) Dmitry Savikovsky, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Dmitry Savikovsky
Η ταυτότητα του χρήστη kevin_cornell: Xestomyzina aureostriata, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ugoraimondi

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2020 10:47 ΠΜ SAST
Euphycus dispar - Photo (c) Panagiotis Dalagiorgos, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Panagiotis Dalagiorgos
Η ταυτότητα του χρήστη kevin_cornell: Euphycus dispar, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2020 01:43 ΜΜ PDT

Τόπος

Marina, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

T. niveipennis? See e.g. https://www.inaturalist.org/observations/32868208 from the same location in the coastal dune habitat.

Thereva niveipennis - Photo (c) s w, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by s w
Η ταυτότητα του χρήστη kevin_cornell: Thereva niveipennis, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2020 11:06 ΠΜ PDT

Περιγραφή

T. niveipennis? See e.g. https://www.inaturalist.org/observations/32868208 from the same location in the coastal dune habitat.

Thereva niveipennis - Photo (c) s w, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by s w
Η ταυτότητα του χρήστη kevin_cornell: Thereva niveipennis, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2020 09:52 ΠΜ PDT

Περιγραφή

T. niveipennis? See e.g. https://www.inaturalist.org/observations/32868208 from the same location in the coastal dune habitat.

Thereva niveipennis - Photo (c) s w, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by s w
Η ταυτότητα του χρήστη kevin_cornell: Thereva niveipennis, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2020
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 501