Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenniferarevalo

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 07:23 ΜΜ PDT
Eschscholzia californica - Photo (c) John Barkla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by John Barkla
Η ταυτότητα του χρήστη kerrywininger: Eschscholzia californica, Ένα μέλος του Μηκωνοειδών (Οικογένεια Papaveraceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)

Παρατηρητής

rmscreen

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 07:21 ΠΜ PDT

Τόπος

Davis, CA, USA (Google, OSM)
Κρητικός Κοχλιός - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kerrywininger: Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υμενόπτερα (Τάξη Hymenoptera)

Παρατηρητής

rmscreen

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 11:13 ΠΜ PDT

Τόπος

Davis, CA, USA (Google, OSM)
Υμενόπτερα - Photo (c) Riley Walsh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Riley Walsh
Η ταυτότητα του χρήστη kerrywininger: Υμενόπτερα (Τάξη Hymenoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Κισσός (Hedera helix)

Παρατηρητής

lhopkins

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 08:17 ΜΜ PDT
Κοινός Κισσός - Photo (c) sveatoussaint, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kerrywininger: Κοινός Κισσός (Hedera helix)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leytonjfreid

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 08:02 ΜΜ PDT
Quercus kelloggii - Photo (c) josh jackson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kerrywininger: Quercus kelloggii, Ένα μέλος του Δρυς (Υπογένος Quercus)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hailauren

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 08:27 ΜΜ PDT
Pholcidae - Photo (c) Tony Iwane, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tony Iwane
Η ταυτότητα του χρήστη kerrywininger: Οικογένεια Pholcidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vermfly

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 08:27 ΜΜ PDT
Latrodectus hesperus - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marshal Hedin
Η ταυτότητα του χρήστη kerrywininger: Latrodectus hesperus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

aiden258

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 01:45 ΜΜ PDT
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kerrywininger: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολλητσίδα (Galium aparine)

Παρατηρητής

dylapodiformes

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 07:00 ΜΜ PDT
Κολλητσίδα - Photo (c) Magnus Hagdorn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kerrywininger: Κολλητσίδα (Galium aparine)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abcdefgewing

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023

Περιγραφή

Now the diagnostic purple spots on the stems in the second photo.
Batch location: private residence near Clarksburg.

Conium maculatum - Photo (c) Kate Bullock, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kate Bullock
Η ταυτότητα του χρήστη kerrywininger: Conium maculatum, Ένα μέλος του Σμυρνίες (Φυλή Smyrnieae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abcdefgewing

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023

Περιγραφή

All these photos show the same male (note the wisp of spider web caught on the birds' tail tip). The flight photo shows both R2 tail feathers are absent, while R3-R5 are fairly wide. So, despite the extensive green on his upper parts, this is NOT the returning Allen's Hummingbird known to be present also (his photos showed both R2 tail feathers present both before and after this date, and thinner R3-5 feathers). Batch location: private residence near Clarksburg.

Selasphorus rufus - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη kerrywininger: Selasphorus rufus, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άγρια Γαλοπούλα (Meleagris gallopavo)

Παρατηρητής

benjaminbravo

Ημερομηνία

Μάιος 2015

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

M2E62L197-197R385B31

Άγρια Γαλοπούλα - Photo (c) Matt K, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matt K
Η ταυτότητα του χρήστη kerrywininger: Άγρια Γαλοπούλα (Meleagris gallopavo)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

codyblanchard

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2022 08:18 ΠΜ PST
Umbellularia californica - Photo (c) danlenz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kerrywininger: Umbellularia californica, Ένα μέλος του Λαουρίδες (Οικογένεια Lauraceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

codyblanchard

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2021 02:46 ΜΜ PST
Umbellularia californica - Photo (c) danlenz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kerrywininger: Umbellularia californica, Ένα μέλος του Λαουρίδες (Οικογένεια Lauraceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lbarstow

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2020 05:20 ΜΜ PDT
Umbellularia californica - Photo (c) danlenz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kerrywininger: Umbellularia californica, Ένα μέλος του Λαουρίδες (Οικογένεια Lauraceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisabug

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2016

Περιγραφή

Armored scale insect, aspidiotus nerii, Oleander Scale on ivy.

Aspidiotus nerii - Photo (c) Stephen Thorpe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stephen Thorpe
Η ταυτότητα του χρήστη kerrywininger: Aspidiotus nerii, Ένα μέλος του Κοκκοειδή (Υπεροικογένεια Coccoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen_thorpe

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2015

Περιγραφή

Locality: NEW ZEALAND AK, Auckland Central, 139 Quay St (Freddy's Ice House, Princes Wharf).

Habitat: Indet. cultivated palm, visible on Street View - Mar 2014. I have uploaded a screen shot, in case the url changes, but note that the screen shot shows the palm in Mar 2014. A heavy infestation of scale. Most scale dead.

Identification: Aspidiotus nerii Bouché, 1833.

Ετικέτες

Aspidiotus nerii - Photo (c) Stephen Thorpe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stephen Thorpe
Η ταυτότητα του χρήστη kerrywininger: Aspidiotus nerii, Ένα μέλος του Κοκκοειδή (Υπεροικογένεια Coccoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

faluke

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2020 05:56 ΜΜ CEST

Τόπος

Almería, España (Google, OSM)
Aspidiotus nerii - Photo (c) Stephen Thorpe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stephen Thorpe
Η ταυτότητα του χρήστη kerrywininger: Aspidiotus nerii, Ένα μέλος του Κοκκοειδή (Υπεροικογένεια Coccoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκοειδή (Υπεροικογένεια Coccoidea)

Παρατηρητής

sougakoff

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2021 12:40 ΜΜ CET

Περιγραφή

sur un citronnier

Aspidiotus nerii - Photo (c) Stephen Thorpe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stephen Thorpe
Η ταυτότητα του χρήστη kerrywininger: Aspidiotus nerii, Ένα μέλος του Κοκκοειδή (Υπεροικογένεια Coccoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

faluke

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2021 12:34 ΜΜ CEST

Τόπος

Almería, España (Google, OSM)
Aspidiotus nerii - Photo (c) Stephen Thorpe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stephen Thorpe
Η ταυτότητα του χρήστη kerrywininger: Aspidiotus nerii, Ένα μέλος του Κοκκοειδή (Υπεροικογένεια Coccoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ferran9

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2006 01:17 ΜΜ CET

Τόπος

Murcia, ES-MU, ES (Google, OSM)

Περιγραφή

Aspidiotus nerii

Aspidiotus nerii - Photo (c) Stephen Thorpe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stephen Thorpe
Η ταυτότητα του χρήστη kerrywininger: Aspidiotus nerii, Ένα μέλος του Κοκκοειδή (Υπεροικογένεια Coccoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pmdenn

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2014 12:51 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Underside of bay leaf-California Laurel aphid

Euthoracaphis umbellulariae - Photo (c) Jennifer Rycenga, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jennifer Rycenga
Η ταυτότητα του χρήστη kerrywininger: Euthoracaphis umbellulariae, Ένα μέλος του Αφιδίδες (Οικογένεια Aphididae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2019 10:59 ΠΜ PDT

Περιγραφή

??
on bay

Euthoracaphis umbellulariae - Photo (c) Jennifer Rycenga, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jennifer Rycenga
Η ταυτότητα του χρήστη kerrywininger: Euthoracaphis umbellulariae, Ένα μέλος του Αφιδίδες (Οικογένεια Aphididae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2020 11:32 ΠΜ PDT

Περιγραφή

on California Bay

Euthoracaphis umbellulariae - Photo (c) Jennifer Rycenga, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jennifer Rycenga
Η ταυτότητα του χρήστη kerrywininger: Euthoracaphis umbellulariae, Ένα μέλος του Αφιδίδες (Οικογένεια Aphididae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

metsa

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2021 12:44 ΜΜ PST

Περιγραφή

on leaf. No idea what this is on the upper surface of a leaf. old Slime mold? insects? @leslie_flint? @damontighe ? @graysquirrel ?

Euthoracaphis umbellulariae - Photo (c) Jennifer Rycenga, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jennifer Rycenga
Η ταυτότητα του χρήστη kerrywininger: Euthoracaphis umbellulariae, Ένα μέλος του Αφιδίδες (Οικογένεια Aphididae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sea-kangaroo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2021 10:56 ΠΜ PST

Ετικέτες

Euthoracaphis umbellulariae - Photo (c) Jennifer Rycenga, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jennifer Rycenga
Η ταυτότητα του χρήστη kerrywininger: Euthoracaphis umbellulariae, Ένα μέλος του Αφιδίδες (Οικογένεια Aphididae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2021 03:07 ΜΜ PST

Περιγραφή

On bay

Euthoracaphis umbellulariae - Photo (c) Jennifer Rycenga, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jennifer Rycenga
Η ταυτότητα του χρήστη kerrywininger: Euthoracaphis umbellulariae, Ένα μέλος του Αφιδίδες (Οικογένεια Aphididae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graysquirrel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2022 12:04 ΜΜ PST

Περιγραφή

on california bay

Euthoracaphis umbellulariae - Photo (c) Jennifer Rycenga, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jennifer Rycenga
Η ταυτότητα του χρήστη kerrywininger: Euthoracaphis umbellulariae, Ένα μέλος του Αφιδίδες (Οικογένεια Aphididae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stellifera

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Περιγραφή

Underside of bay leaf, clustered along midrib.

Identity of scale in photos 1 & 5 TBD

Euthoracaphis umbellulariae - Photo (c) Jennifer Rycenga, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jennifer Rycenga
Η ταυτότητα του χρήστη kerrywininger: Euthoracaphis umbellulariae, Ένα μέλος του Αφιδίδες (Οικογένεια Aphididae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thehyphaemovement

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2022 02:29 ΜΜ PST

Περιγραφή

A000001

Euthoracaphis umbellulariae - Photo (c) Jennifer Rycenga, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jennifer Rycenga
Η ταυτότητα του χρήστη kerrywininger: Euthoracaphis umbellulariae, Ένα μέλος του Αφιδίδες (Οικογένεια Aphididae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 218