Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linzy3

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 12:15 ΜΜ AEST
Gymnorhina tibicen - Photo (c) sarinozi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by sarinozi
Η ταυτότητα του χρήστη kerrbrad: Gymnorhina tibicen, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linzy3

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 12:14 ΜΜ AEST
Chenonetta jubata - Photo (c) Kazredracer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη kerrbrad: Chenonetta jubata, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linzy3

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2023 04:47 ΜΜ AEST
Intellagama lesueurii - Photo (c) Leo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kerrbrad: Intellagama lesueurii, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linzy3

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2023 08:29 ΠΜ AEST
Trichoglossus moluccanus - Photo (c) Andrew Allen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Andrew Allen
Η ταυτότητα του χρήστη kerrbrad: Trichoglossus moluccanus, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linzy3

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2023 08:43 ΠΜ AEST
Neochmia temporalis - Photo (c) Graham Winterflood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Graham Winterflood
Η ταυτότητα του χρήστη kerrbrad: Neochmia temporalis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linzy3

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 12:15 ΜΜ AEST
Gymnorhina - Photo (c) owlet97, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kerrbrad: Γένος Gymnorhina, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linzy3

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 12:14 ΜΜ AEST
Chenonetta jubata - Photo (c) Kazredracer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη kerrbrad: Chenonetta jubata, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linzy3

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 11:38 ΠΜ AEST
Zanda funerea - Photo (c) David Mules, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Mules
Η ταυτότητα του χρήστη kerrbrad: Zanda funerea, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linzy3

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 12:14 ΜΜ AEST
Chenonetta jubata - Photo (c) Kazredracer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη kerrbrad: Chenonetta jubata, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2023
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 9