Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wilhelmtan

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2020 12:38 ΜΜ PST

Τόπος

Mandaluyong (Google, OSM)
Orthetrum serapia - Photo (c) Erland Refling Nielsen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kenny_well: Orthetrum serapia, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robhutchinson

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2023 10:29 ΠΜ PST

Τόπος

Basco, PH-BN, PH (Google, OSM)
Syntomini - Photo (c) Rubes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rubes
Η ταυτότητα του χρήστη kenny_well: Φυλή Syntomini, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rbeunen

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2023 04:45 ΠΜ PST
Heliogomphus bakeri - Photo (c) stijn-de-win, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by stijn-de-win
Η ταυτότητα του χρήστη kenny_well: Heliogomphus bakeri, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephtlim

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2018 08:24 ΠΜ AWST
Centropus viridis - Photo (c) Joshua Donato, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Joshua Donato
Η ταυτότητα του χρήστη kenny_well: Centropus viridis, Ένα μέλος του Κοκκυγόμορφα (Τάξη Cuculiformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

licmoan_21-a

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2022 09:13 ΜΜ PST
Junonia - Photo (c) Rejoice Gassah, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Rejoice Gassah
Η ταυτότητα του χρήστη kenny_well: Γένος Junonia, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iles-ecologiques

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2022 02:42 ΜΜ WAT
Junoniini - Photo (c) billiken, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by billiken
Η ταυτότητα του χρήστη kenny_well: Φυλή Junoniini, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

habitatinbohol

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 06:39 ΜΜ CST
Pseudoblabes - Photo (c) Anupam Phillip, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Anupam Phillip
Η ταυτότητα του χρήστη kenny_well: Γένος Pseudoblabes, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathasia_lawa

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2022 09:48 ΜΜ PST
Noctuidae - Photo (c) Chris Cook, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Cook
Η ταυτότητα του χρήστη kenny_well: Οικογένεια Noctuidae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)

Παρατηρητής

mateohernandezschmidt

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2020 01:02 ΜΜ -05
Orthemis - Photo (c) Cory  Campora, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kenny_well: Γένος Orthemis, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robhutchinson

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2022 01:06 ΜΜ -04
Allobates femoralis - Photo (c) Rainer Deo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rainer Deo
Η ταυτότητα του χρήστη kenny_well: Allobates femoralis, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

priprimoti

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2022 02:39 ΜΜ AST
Numenius phaeopus hudsonicus - Photo (c) Alex Castelein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Castelein
Η ταυτότητα του χρήστη kenny_well: Numenius phaeopus ssp. hudsonicus, Ένα μέλος του Σιγλίγουρος (Numenius phaeopus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hdmiller

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2020 11:58 ΠΜ HKT
Rhinocypha colorata - Photo (c) Chris Chafer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Chafer
Η ταυτότητα του χρήστη kenny_well: Rhinocypha colorata, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hdmiller

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2020 01:52 ΜΜ HKT
Agriocnemis femina - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη kenny_well: Agriocnemis femina, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taipingling

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2022 01:23 ΜΜ PST
Tetrathemis - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη kenny_well: Γένος Tetrathemis, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γρυλλοειδή (Υπεροικογένεια Grylloidea)

Παρατηρητής

marc_ruzel_angelu_anghag

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2020 06:43 ΜΜ AWST
Γρυλλίνες - Photo (c) Danilo Hegg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Danilo Hegg
Η ταυτότητα του χρήστη kenny_well: Γρυλλίνες (Υποοικογένεια Gryllinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelikasanoy

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 01:58 ΜΜ PST
Diplacina - Photo (c) Erland Refling Nielsen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kenny_well: Γένος Diplacina, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

shnnmsl

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022
Milionia coalescens - Photo (c) Czaldy Garrote, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Czaldy Garrote
Η ταυτότητα του χρήστη kenny_well: Milionia coalescens, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fadzrun

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2021 08:42 ΠΜ +08

Τόπος

Tuas, Singapore (Google, OSM)
Diplacodes trivialis - Photo (c) Erland Refling Nielsen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kenny_well: Diplacodes trivialis, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oliverrw

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2021 09:46 ΠΜ +08
Epophthalmia vittigera - Photo (c) alanowyong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kenny_well: Epophthalmia vittigera, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gin_glam88

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 03:43 ΜΜ +08

Περιγραφή

Near S1 where the prawn pond is

Hylarana erythraea - Photo (c) aswad andriyanto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by aswad andriyanto
Η ταυτότητα του χρήστη kenny_well: Hylarana erythraea, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gancw1

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2021 04:03 ΜΜ +08

Τόπος

Kranji, Singapore (Google, OSM)
Aplonis panayensis - Photo (c) yichang, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kenny_well: Aplonis panayensis, Ένα μέλος του Στουρνίδες (Οικογένεια Sturnidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gancw1

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2021 03:52 ΜΜ +08

Τόπος

Kranji, Singapore (Google, OSM)
Ploceus jacksoni - Photo (c) Alex R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex R
Η ταυτότητα του χρήστη kenny_well: Ploceus jacksoni, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gancw1

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

nests

Ploceus jacksoni - Photo (c) Alex R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex R
Η ταυτότητα του χρήστη kenny_well: Ploceus jacksoni, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gancw1

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2021 04:03 ΜΜ +08

Τόπος

Kranji, Singapore (Google, OSM)
Lalage nigra - Photo (c) Chien Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chien Lee
Η ταυτότητα του χρήστη kenny_well: Lalage nigra, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta)

Παρατηρητής

gancw1

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2021 09:07 ΠΜ +08
Κοινός Λευκοτσικνιάς - Photo (c) Bengt Nyman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kenny_well: Κοινός Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gancw1

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2021 12:27 ΜΜ +08
Orthotomus ruficeps - Photo (c) Chan Chee Keong, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chan Chee Keong
Η ταυτότητα του χρήστη kenny_well: Orthotomus ruficeps, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gancw1

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Rhipidura javanica - Photo (c) Judd Patterson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Judd Patterson
Η ταυτότητα του χρήστη kenny_well: Rhipidura javanica, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gancw1

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2021 03:09 ΜΜ +08

Τόπος

Kranji, Singapore (Google, OSM)
Ploceus jacksoni - Photo (c) Alex R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex R
Η ταυτότητα του χρήστη kenny_well: Ploceus jacksoni, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ben_yeo

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 11:08 ΠΜ +08
Traulia azureipennis - Photo (c) Tiffany Lum, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tiffany Lum
Η ταυτότητα του χρήστη kenny_well: Traulia azureipennis, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sanjana_

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2021 06:54 ΜΜ AWST
Λιβελουλίδες - Photo (c) Eugene Zelenko, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kenny_well: Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2021
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 48