Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

klauswehrlin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 11:42 AM SAST

Περιγραφή

2022 09 24-5 Hessekwaskloof
Holothrix villosa (Hairy Thread Orchid)

Holothrix villosa - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
Η ταυτότητα του χρήστη kenneth_oberlander: Holothrix villosa, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μπλε Γιασεμί (Plumbago auriculata)

Παρατηρητής

harrybo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2022 09:08 PM WEST
Μπλε Γιασεμί - Photo (c) calago001, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kenneth_oberlander: Μπλε Γιασεμί (Plumbago auriculata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

klauswehrlin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 11:27 AM SAST

Περιγραφή

2022 09 24-5 Hessekwaskloof
Holothrix secunda (Yellow Hair Orchid)

Holothrix secunda - Photo (c) Sally Adam, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sally Adam
Η ταυτότητα του χρήστη kenneth_oberlander: Holothrix secunda, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

klauswehrlin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 11:25 AM SAST

Περιγραφή

2022 09 24-5 Hessekwaskloof
Cliffortia ruscifolia (Climbers Friend)

Cliffortia ruscifolia - Photo (c) Ruth Ripley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ruth Ripley
Η ταυτότητα του χρήστη kenneth_oberlander: Cliffortia ruscifolia, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

irries

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2022 08:15 AM SAST

Τόπος

Little Eden Resort (Google, OSM)
Dombeya rotundifolia - Photo (c) Nyiko Gift Mutileni, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nyiko Gift Mutileni
Η ταυτότητα του χρήστη kenneth_oberlander: Dombeya rotundifolia, Ένα μέλος του Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacquesnw

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 01:16 PM SAST
Leucospermum cordifolium - Photo (c) Carmelo López Abad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carmelo López Abad
Η ταυτότητα του χρήστη kenneth_oberlander: Leucospermum cordifolium, Ένα μέλος του Πρωτεοειδή (Οικογένεια Proteaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adamwelz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 11:54 AM SAST
Gladiolus cunonius - Photo (c) Jacques van der Merwe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Jacques van der Merwe
Η ταυτότητα του χρήστη kenneth_oberlander: Gladiolus cunonius, Ένα μέλος του Κροκοειδή (Υποοικογένεια Crocoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bureaubenjamin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 01:53 PM WAT

Τόπος

Missombo Lac (Google, OSM)
Begonia - Photo (c) Len deBeer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Len deBeer
Η ταυτότητα του χρήστη kenneth_oberlander: Γένος Begonia, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ξινήθρα (Oxalis pes-caprae)

Παρατηρητής

simontamblyn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 10:40 AM SAST

Περιγραφή

Dimunitive O. pes-caprae

Ξινήθρα - Photo (c) Aleta Rodriguez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη kenneth_oberlander: Ξινήθρα (Oxalis pes-caprae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graham_g

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 09:58 AM SAST
Oxalis smithiana - Photo (c) Brendan Cole, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Brendan Cole
Η ταυτότητα του χρήστη kenneth_oberlander: Oxalis smithiana, Ένα μέλος του Οξαλίδα (Γένος Oxalis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οξαλίδα (Γένος Oxalis)

Παρατηρητής

nicole_wienand

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2022 11:09 AM SAST
Οξαλίδα - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη kenneth_oberlander: Οξαλίδα (Γένος Oxalis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maritzavr75

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 11:45 AM SAST
Oxalis minuta - Photo (c) Carina Lochner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carina Lochner
Η ταυτότητα του χρήστη kenneth_oberlander: Oxalis minuta, Ένα μέλος του Οξαλίδα (Γένος Oxalis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

koosretief

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 01:07 PM SAST
Oxalis purpurea - Photo (c) Hayley-May Wittridge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Hayley-May Wittridge
Η ταυτότητα του χρήστη kenneth_oberlander: Oxalis purpurea, Ένα μέλος του Οξαλίδα (Γένος Oxalis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οξαλίδα (Γένος Oxalis)

Παρατηρητής

hhodgson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 01:53 PM SAST
Οξαλίδα - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη kenneth_oberlander: Οξαλίδα (Γένος Oxalis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carinalochner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022 11:23 AM SAST

Ετικέτες

Oxalis minuta - Photo (c) Carina Lochner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carina Lochner
Η ταυτότητα του χρήστη kenneth_oberlander: Oxalis minuta, Ένα μέλος του Οξαλίδα (Γένος Oxalis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carinalochner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022 11:25 AM SAST

Ετικέτες

Oxalis multicaulis - Photo (c) Nick Helme, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nick Helme
Η ταυτότητα του χρήστη kenneth_oberlander: Oxalis multicaulis, Ένα μέλος του Οξαλίδα (Γένος Oxalis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steven_molteno

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 09:02 AM SAST
Oxalis flava flava - Photo (c) Marion Maclean, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marion Maclean
Η ταυτότητα του χρήστη kenneth_oberlander: Oxalis flava var. flava, Ένα μέλος του Οξαλίδα (Γένος Oxalis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hhodgson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 08:17 AM SAST

Ετικέτες

Melianthus major - Photo (c) Oswald, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Oswald
Η ταυτότητα του χρήστη kenneth_oberlander: Melianthus major, Ένα μέλος του Γερανιώδη (Τάξη Geraniales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Aloe ferox

Παρατηρητής

hhodgson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 08:13 AM SAST

Ετικέτες

Aloe ferox - Photo (c) Craig Peter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Craig Peter
Η ταυτότητα του χρήστη kenneth_oberlander: Aloe ferox, Ένα μέλος του Αλόη (Γένος Aloe)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hhodgson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 07:57 AM SAST

Ετικέτες

Serruria 'ludwigii' - Photo (c) Klaus Wehrlin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Klaus Wehrlin
Η ταυτότητα του χρήστη kenneth_oberlander: Serruria 'ludwigii', Ένα μέλος του Πρωτεοειδή (Οικογένεια Proteaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hhodgson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 07:55 AM SAST

Ετικέτες

Leucadendron salignum - Photo (c) Martina Fynbos Treurnicht, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martina Fynbos Treurnicht
Η ταυτότητα του χρήστη kenneth_oberlander: Leucadendron salignum, Ένα μέλος του Πρωτεοειδή (Οικογένεια Proteaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joelradue

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 12:37 PM SAST
Oxalis obtusa - Photo (c) Nigel Forshaw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nigel Forshaw
Η ταυτότητα του χρήστη kenneth_oberlander: Oxalis obtusa, Ένα μέλος του Οξαλίδα (Γένος Oxalis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hhodgson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 12:39 PM SAST
Oxalis obtusa - Photo (c) Nigel Forshaw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nigel Forshaw
Η ταυτότητα του χρήστη kenneth_oberlander: Oxalis obtusa, Ένα μέλος του Οξαλίδα (Γένος Oxalis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adriaan_grobler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2022 12:19 PM SAST

Ετικέτες

Oxalis obtusa - Photo (c) Nigel Forshaw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nigel Forshaw
Η ταυτότητα του χρήστη kenneth_oberlander: Oxalis obtusa, Ένα μέλος του Οξαλίδα (Γένος Oxalis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knightericm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2022 05:32 PM SAST
Oxalis obtusa - Photo (c) Nigel Forshaw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nigel Forshaw
Η ταυτότητα του χρήστη kenneth_oberlander: Oxalis obtusa, Ένα μέλος του Οξαλίδα (Γένος Oxalis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hhodgson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 01:45 PM SAST
Oxalis obtusa - Photo (c) Nigel Forshaw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nigel Forshaw
Η ταυτότητα του χρήστη kenneth_oberlander: Oxalis obtusa, Ένα μέλος του Οξαλίδα (Γένος Oxalis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjamin_walton

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2022 12:25 PM SAST
Oxalis obtusa - Photo (c) Nigel Forshaw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nigel Forshaw
Η ταυτότητα του χρήστη kenneth_oberlander: Oxalis obtusa, Ένα μέλος του Οξαλίδα (Γένος Oxalis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tim_kirsten

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 04:06 PM SAST

Περιγραφή

8 flowers on this stalk

Oxalis articulata - Photo (c) Hazel I., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη kenneth_oberlander: Oxalis articulata, Ένα μέλος του Οξαλίδα (Υπογένος Oxalis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ξινήθρα (Oxalis pes-caprae)

Παρατηρητής

hhodgson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 12:57 PM SAST
Ξινήθρα - Photo (c) Aleta Rodriguez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη kenneth_oberlander: Ξινήθρα (Oxalis pes-caprae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ξινήθρα (Oxalis pes-caprae)

Παρατηρητής

sihlej

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2022 10:50 AM SAST
Ξινήθρα - Photo (c) Aleta Rodriguez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη kenneth_oberlander: Ξινήθρα (Oxalis pes-caprae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 50548