Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adiamond

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2023 08:24 ΠΜ CDT

Τόπος

Troy, AL, USA (Google, OSM)
Agkistrodon piscivorus - Photo (c) Jance S Carter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jance S Carter
Η ταυτότητα του χρήστη kennalan: Agkistrodon piscivorus, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

marina_gorbunova

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2023 02:19 ΜΜ MSK
Πασχαλίτσα Αρλεκίνος - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη kennalan: Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

marina_gorbunova

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2023 02:05 ΜΜ MSK
Πασχαλίτσα Αρλεκίνος - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη kennalan: Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jim_keesling

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 12:26 ΜΜ CDT
Oxalis dillenii - Photo (c) Rich Kostecke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rich Kostecke
Η ταυτότητα του χρήστη kennalan: Oxalis dillenii, Ένα μέλος του Οξαλίδα (Υπογένος Oxalis)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jim_keesling

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 12:26 ΜΜ CDT
Oxalis articulata - Photo (c) Hazel I., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη kennalan: Oxalis articulata, Ένα μέλος του Οξαλίδα (Υπογένος Oxalis)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jim_keesling

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 11:09 ΠΜ CDT
Glechoma hederacea - Photo (c) eugenezakharov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by eugenezakharov
Η ταυτότητα του χρήστη kennalan: Glechoma hederacea, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jim_keesling

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 11:12 ΠΜ CDT
Stellaria media - Photo (c) Jim Walker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jim Walker
Η ταυτότητα του χρήστη kennalan: Stellaria media, Ένα μέλος του Στελλάρια Η Μεσαία (Σύνθετο Stellaria media)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jim_keesling

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 11:38 ΠΜ CDT
Potentilla indica - Photo (c) Björn S..., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kennalan: Potentilla indica, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γατοπούλι (Dumetella carolinensis)

Παρατηρητής

doctorg

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2023 09:50 ΠΜ EDT
Γατοπούλι - Photo (c) tapaculo99, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kennalan: Γατοπούλι (Dumetella carolinensis)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doctorg

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2023 08:48 ΠΜ EDT
Cathartes aura - Photo (c) Maggie.Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kennalan: Cathartes aura, Ένα μέλος του Καθαρτίδες (Οικογένεια Cathartidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγακήρυλος (Megaceryle alcyon)

Παρατηρητής

doctorg

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2023 07:50 ΠΜ EDT
Μεγακήρυλος - Photo (c) William Wise, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by William Wise
Η ταυτότητα του χρήστη kennalan: Μεγακήρυλος (Megaceryle alcyon)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doctorg

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2023 07:33 ΠΜ EDT
Melanerpes carolinus - Photo (c) Bill B, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kennalan: Melanerpes carolinus, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Μπούφος (Bubo virginianus)

Παρατηρητής

doctorg

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2023 03:58 ΜΜ EDT
Αμερικανικός Μπούφος - Photo (c) Paul G. Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Paul G. Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη kennalan: Αμερικανικός Μπούφος (Bubo virginianus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doctorg

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2023 11:44 ΠΜ EDT
Littoraria irrorata - Photo (c) Lisa Lundgren, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lisa Lundgren
Η ταυτότητα του χρήστη kennalan: Littoraria irrorata, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doctorg

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2023 11:44 ΠΜ EDT
Fasciolaria tulipa - Photo (c) Didier Descouens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kennalan: Fasciolaria tulipa, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doctorg

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2023 11:43 ΠΜ EDT
Sinistrofulgur sinistrum - Photo (c) brother_oran, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kennalan: Sinistrofulgur sinistrum, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doctorg

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2023 11:42 ΠΜ EDT
Littoraria irrorata - Photo (c) Lisa Lundgren, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lisa Lundgren
Η ταυτότητα του χρήστη kennalan: Littoraria irrorata, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 08:22 ΜΜ EDT
Trachemys scripta elegans - Photo (c) Laurent Lebois ©, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kennalan: Trachemys scripta ssp. elegans, Ένα μέλος του Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα (Trachemys scripta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 08:14 ΜΜ EDT
Lithobates sphenocephalus - Photo (c) jackandshirley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jackandshirley
Η ταυτότητα του χρήστη kennalan: Lithobates sphenocephalus, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 08:10 ΜΜ EDT
Lithobates sphenocephalus - Photo (c) jackandshirley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jackandshirley
Η ταυτότητα του χρήστη kennalan: Lithobates sphenocephalus, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 05:54 ΜΜ EDT

Τόπος

Apopka, FL, US (Google, OSM)
Nerodia taxispilota - Photo (c) markkrist, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by markkrist
Η ταυτότητα του χρήστη kennalan: Nerodia taxispilota, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Ανόλη (Anolis carolinensis)

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 05:59 ΜΜ EDT

Τόπος

Apopka, FL, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Observation for the Green Boi. The Brown Anole ran off the Green Anole from a staging area.

Πράσινη Ανόλη - Photo (c) Roberto R. Calderón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roberto R. Calderón
Η ταυτότητα του χρήστη kennalan: Πράσινη Ανόλη (Anolis carolinensis)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Αλιγάτορας (Alligator mississippiensis)

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 05:57 ΜΜ EDT
Αμερικανικός Αλιγάτορας - Photo (c) Dennis Church, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη kennalan: Αμερικανικός Αλιγάτορας (Alligator mississippiensis)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 05:15 ΜΜ EDT
Begonia cucullata - Photo (c) Alan Kwok (King Lun), Ada Tai (Ah Heung), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alan Kwok (King Lun), Ada Tai (Ah Heung)
Η ταυτότητα του χρήστη kennalan: Begonia cucullata, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 04:58 ΜΜ EDT

Περιγραφή

First spotted under a sign that listed local lizards as: Green Anole, Brown Anole, and Southeastern Five-lined Skink. Good placement!

Aspidoscelis sexlineatus sexlineatus - Photo (c) Bryan Ames, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bryan Ames
Η ταυτότητα του χρήστη kennalan: Aspidoscelis sexlineatus ssp. sexlineatus, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kzoebel

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023 05:47 ΜΜ CDT
Vicia sativa - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη kennalan: Vicia sativa, Ένα μέλος του Βίκος (Γένος Vicia)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williamwisephoto

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2022 01:37 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Okefenokee National Wildlife Refuge, Georgia. October 27, 2022.

  • Location: Suwannee River Sill
  • Sunny, with high near 83.
  • Sunrise 7:41 AM; Sunset 6:45 PM
  • Daylight Hours: 11 hours, 4 minutes (-1m 43s)
  • Moon 6.8% Waxing Crescent

See and learn more about the great Okefenokee Swamp at www.okefenokee.photography

Ετικέτες

Apalone ferox - Photo (c) Nick Miller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kennalan: Apalone ferox, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μίμος Του Βορρά (Mimus polyglottos)

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 03:01 ΜΜ EDT
Μίμος Του Βορρά - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη kennalan: Μίμος Του Βορρά (Mimus polyglottos)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 02:23 ΜΜ EDT
Pontederia crassipes - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη kennalan: Pontederia crassipes, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 01:51 ΜΜ EDT
Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Dan Roach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dan Roach
Η ταυτότητα του χρήστη kennalan: Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς (Ardea herodias)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 397