Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ergc

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2021 03:48 PM EDT
Chrysops frigidus - Photo (c) Stephen Luk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stephen Luk
Η ταυτότητα του χρήστη ken_j_allison: Chrysops frigidus, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bigbluemoon

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 04:45 PM EDT
Solanum dulcamara - Photo (c) Alexander Baransky, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alexander Baransky
Η ταυτότητα του χρήστη ken_j_allison: Solanum dulcamara, Ένα μέλος του Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδική Βίδρα (Lontra canadensis)

Παρατηρητής

david_turgeon

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2022 02:08 PM EST
Καναδική Βίδρα - Photo (c) Keith Dvorsky, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Keith Dvorsky
Η ταυτότητα του χρήστη ken_j_allison: Καναδική Βίδρα (Lontra canadensis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_turgeon

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2022 09:42 AM EST
Ανατολικός Γκρι Σκίουρος - Photo (c) M.B., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by M.B.
Η ταυτότητα του χρήστη ken_j_allison: Ανατολικός Γκρι Σκίουρος (Sciurus carolinensis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_turgeon

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2022 09:43 AM EST
Ανατολικός Γκρι Σκίουρος - Photo (c) M.B., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by M.B.
Η ταυτότητα του χρήστη ken_j_allison: Ανατολικός Γκρι Σκίουρος (Sciurus carolinensis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_turgeon

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2022 09:45 AM EST
Ανατολικός Γκρι Σκίουρος - Photo (c) M.B., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by M.B.
Η ταυτότητα του χρήστη ken_j_allison: Ανατολικός Γκρι Σκίουρος (Sciurus carolinensis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_turgeon

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2022 09:46 AM EST
Ανατολικός Γκρι Σκίουρος - Photo (c) M.B., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by M.B.
Η ταυτότητα του χρήστη ken_j_allison: Ανατολικός Γκρι Σκίουρος (Sciurus carolinensis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamestt

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2012 10:04 AM EDT
Narceus americanus - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ken_j_allison: Σύνθετο Narceus americanus, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamievanbuskirk

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2022 02:35 PM AST
Πεντάνευρο Το Μεγάλο - Photo (c) Иван Тисленко, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Иван Тисленко
Η ταυτότητα του χρήστη ken_j_allison: Πεντάνευρο Το Μεγάλο (Plantago major)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρκουδοπούρναρο (Ilex aquifolium)

Παρατηρητής

theamazingldm

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 11:16 AM PST
Αρκουδοπούρναρο - Photo (c) bjstruecker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ken_j_allison: Αρκουδοπούρναρο (Ilex aquifolium)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)

Παρατηρητής

shelby104

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2022 02:28 PM PST

Τόπος

Capital, CA-BC, CA (Google, OSM)
Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη - Photo (c) Steve Guttman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ken_j_allison: Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shelby104

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2022 02:42 PM PST
Goodyera oblongifolia - Photo (c) Richard Droker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ken_j_allison: Goodyera oblongifolia, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamievanbuskirk

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022 03:35 PM AST
Πεντάνευρο Το Μεγάλο - Photo (c) Иван Тисленко, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Иван Тисленко
Η ταυτότητα του χρήστη ken_j_allison: Πεντάνευρο Το Μεγάλο (Plantago major)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobharding

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2022 11:59 AM AST

Περιγραφή

On Red Maple

Lobaria pulmonaria - Photo (c) L S, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ken_j_allison: Lobaria pulmonaria, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamievanbuskirk

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 02:35 PM ADT
Juniperus horizontalis - Photo (c) Annette Le Faive, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Annette Le Faive
Η ταυτότητα του χρήστη ken_j_allison: Juniperus horizontalis, Ένα μέλος του Σαβίνα (Τμήμα Sabina)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamievanbuskirk

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2022 02:16 PM ADT
Πεντάνευρο Το Μεγάλο - Photo (c) Иван Тисленко, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Иван Тисленко
Η ταυτότητα του χρήστη ken_j_allison: Πεντάνευρο Το Μεγάλο (Plantago major)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamievanbuskirk

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 02:36 PM ADT
Morella pensylvanica - Photo (c) Robert D Stevenson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robert D Stevenson
Η ταυτότητα του χρήστη ken_j_allison: Morella pensylvanica, Ένα μέλος του Φηγώδη (Τάξη Fagales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reinerjakubowski

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2019 02:11 PM EDT
Cardamine diphylla - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη ken_j_allison: Cardamine diphylla, Ένα μέλος του Καρδαμίνη (Γένος Cardamine)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λύθρο Το Ιτεόμορφο (Lythrum salicaria)

Παρατηρητής

jamievanbuskirk

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 02:33 PM ADT
Λύθρο Το Ιτεόμορφο - Photo (c) wojtest, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by wojtest
Η ταυτότητα του χρήστη ken_j_allison: Λύθρο Το Ιτεόμορφο (Lythrum salicaria)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saraguillot

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2022 07:08 PM EDT

Τόπος

Windsor, QC, CA (Google, OSM)
Αμερικανικός Βουβαλοβάτραχος - Photo (c) bubbacho, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ken_j_allison: Αμερικανικός Βουβαλοβάτραχος (Lithobates catesbeianus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)

Παρατηρητής

taylorlong139

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2022 12:47 PM PST
Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη - Photo (c) Steve Guttman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ken_j_allison: Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μολυβοτσίχλονο (Junco hyemalis)

Παρατηρητής

bugsnbirdsnplants

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Περιγραφή

when i went o put a few seeds out, I was not expecting a lone bird to be on the rail an hour before sunrise.
The photo was taken through a layer of plastic over 2 layers of old glass so i surmise the id will be elevated to "perching birds" at best :)

Μολυβοτσίχλονο - Photo (c) Craig K. Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Craig K. Hunt
Η ταυτότητα του χρήστη ken_j_allison: Μολυβοτσίχλονο (Junco hyemalis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taylorlong139

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2022 12:50 PM PST
Arbutus menziesii - Photo (c) normard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ken_j_allison: Arbutus menziesii, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noahhow

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2022 02:10 PM PST
Dactylis glomerata - Photo (c) mjcorreia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mjcorreia
Η ταυτότητα του χρήστη ken_j_allison: Dactylis glomerata, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στεφανοπρίστης (Lophodytes cucullatus)

Παρατηρητής

noahhow

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2022 02:22 PM PST
Στεφανοπρίστης - Photo (c) Ashley M Bradford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ashley M Bradford
Η ταυτότητα του χρήστη ken_j_allison: Στεφανοπρίστης (Lophodytes cucullatus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taylorlong139

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2022 01:08 PM PST

Τόπος

Mystic Vale (Google, OSM)
Acer macrophyllum - Photo (c) josh jackson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ken_j_allison: Acer macrophyllum, Ένα μέλος του Σφένδαμος (Γένος Acer)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taylorlong139

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2022 01:15 PM PST
Gaultheria shallon - Photo (c) Cable Bay Trail, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ken_j_allison: Gaultheria shallon, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmacnair13

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 02:28 PM EDT
Equisetum sylvaticum - Photo (c) Alinja, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ken_j_allison: Equisetum sylvaticum, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)

Παρατηρητής

mombird48

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2022 01:39 PM AST
Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη - Photo (c) Steve Guttman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ken_j_allison: Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

breriveros

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 11:15 AM PST
Rubus laciniatus - Photo (c) Alex Abair, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Abair
Η ταυτότητα του χρήστη ken_j_allison: Rubus laciniatus, Ένα μέλος του Βάτος Η Θαμνώδης (Σύνθετο Rubus fruticosus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 193348