Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexisgodin

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 05:27 PM NDT
Αγριοτριανταφυλλιά - Photo (c) Mathieu Massaviol, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Mathieu Massaviol
Η ταυτότητα του χρήστη ken_bouchard: Αγριοτριανταφυλλιά (Rosa canina)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephanedoucet

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 06:38 AM ADT
Bonasa umbellus - Photo (c) Wayne Fidler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wayne Fidler
Η ταυτότητα του χρήστη ken_bouchard: Bonasa umbellus, Ένα μέλος του Φασιανίδες (Οικογένεια Phasianidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

stephanedoucet

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 07:49 AM ADT
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ken_bouchard: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephanedoucet

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 11:08 AM ADT
Betula papyrifera - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Dezene Huber
Η ταυτότητα του χρήστη ken_bouchard: Betula papyrifera, Ένα μέλος του Σημύδα (Γένος Betula)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δενδρόπαπια (Aix sponsa)

Παρατηρητής

stephanedoucet

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 07:43 AM ADT
Δενδρόπαπια - Photo (c) Olaf Oliviero Riemer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ken_bouchard: Δενδρόπαπια (Aix sponsa)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephanedoucet

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 08:03 AM ADT
Αμερικανικός Κάστορας - Photo (c) Keith Williams, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ken_bouchard: Αμερικανικός Κάστορας (Castor canadensis)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephanedoucet

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2021 11:05 PM ADT
Αμερικανικός Κόκκινος Σκίουρος - Photo (c) Mark D. Read, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark D. Read
Η ταυτότητα του χρήστη ken_bouchard: Αμερικανικός Κόκκινος Σκίουρος (Tamiasciurus hudsonicus)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janellemclaughlin

Ημερομηνία

Μάιος 2021
Cornus canadensis - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη ken_bouchard: Cornus canadensis, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janellemclaughlin

Ημερομηνία

Μάιος 2021
Thuja occidentalis - Photo (c) Donna Pomeroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Donna Pomeroy
Η ταυτότητα του χρήστη ken_bouchard: Thuja occidentalis, Ένα μέλος του Κυπαρισσοειδή (Οικογένεια Cupressaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berthelotd

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 08:12 AM ADT
Λυκόπερδο Το Μαργαριταρένιο - Photo (c) H. Krisp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ken_bouchard: Λυκόπερδο Το Μαργαριταρένιο (Lycoperdon perlatum)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janellemclaughlin

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 10:23 AM ADT
Betula papyrifera - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Dezene Huber
Η ταυτότητα του χρήστη ken_bouchard: Betula papyrifera, Ένα μέλος του Σημύδα (Γένος Betula)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιτιά (Γένος Salix)

Παρατηρητής

janellemclaughlin

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 10:19 AM ADT
Ιτιά - Photo (c) Ольга Курякова, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ольга Курякова
Η ταυτότητα του χρήστη ken_bouchard: Ιτιά (Γένος Salix)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janellemclaughlin

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 10:18 AM ADT
Alnus incana rugosa - Photo (c) Owen Clarkin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Owen Clarkin
Η ταυτότητα του χρήστη ken_bouchard: Alnus incana ssp. rugosa, Ένα μέλος του Άλνος (Γένος Alnus)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janellemclaughlin

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 10:13 AM ADT
Populus balsamifera - Photo (c) Erika Mitchell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erika Mitchell
Η ταυτότητα του χρήστη ken_bouchard: Populus balsamifera, Ένα μέλος του Λεύκα (Γένος Populus)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pass04

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2021 03:11 PM ADT
Betula papyrifera - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Dezene Huber
Η ταυτότητα του χρήστη ken_bouchard: Betula papyrifera, Ένα μέλος του Σημύδα (Γένος Betula)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noemieb95

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 03:54 PM ADT
Gyromitra esculenta - Photo (c) Kari Pihlaviita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ken_bouchard: Gyromitra esculenta, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noemieb95

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 03:54 PM ADT
Bonasa umbellus - Photo (c) Wayne Fidler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wayne Fidler
Η ταυτότητα του χρήστη ken_bouchard: Bonasa umbellus, Ένα μέλος του Φασιανίδες (Οικογένεια Phasianidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephanedoucet

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 11:19 AM ADT
Larix laricina - Photo (c) Eli Sagor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ken_bouchard: Larix laricina, Ένα μέλος του Λάριξ (Γένος Larix)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλάζια Κίσσα (Cyanocitta cristata)

Παρατηρητής

stephanedoucet

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 10:01 PM ADT
Γαλάζια Κίσσα - Photo (c) Ralf Nowak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ken_bouchard: Γαλάζια Κίσσα (Cyanocitta cristata)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Δεντροχελίδονο (Tachycineta bicolor)

Παρατηρητής

stephanedoucet

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 08:42 PM ADT
Κοινό Δεντροχελίδονο - Photo (c) Bridget Spencer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bridget Spencer
Η ταυτότητα του χρήστη ken_bouchard: Κοινό Δεντροχελίδονο (Tachycineta bicolor)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephanedoucet

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 10:47 AM ADT
Pinus strobus - Photo (c) copepodo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ken_bouchard: Pinus strobus, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephanedoucet

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 08:27 PM ADT
Ασημόγλαρος Του Βορρά - Photo (c) Andrew Thompson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrew Thompson
Η ταυτότητα του χρήστη ken_bouchard: Ασημόγλαρος Του Βορρά (Larus argentatus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmallet

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 10:29 AM ADT
Betula papyrifera - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Dezene Huber
Η ταυτότητα του χρήστη ken_bouchard: Betula papyrifera, Ένα μέλος του Σημύδα (Γένος Betula)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lebouthillier_h

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 04:23 PM UTC
Acer rubrum - Photo (c) Stephen Seiberling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ken_bouchard: Acer rubrum, Ένα μέλος του Σφένδαμος (Γένος Acer)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berthelotd

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 10:15 AM EDT
Αμερικανικός Κόκκινος Σκίουρος - Photo (c) Mark D. Read, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark D. Read
Η ταυτότητα του χρήστη ken_bouchard: Αμερικανικός Κόκκινος Σκίουρος (Tamiasciurus hudsonicus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lhadim

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 11:01 AM ADT
Abies balsamea - Photo (c) Jenn Megyesi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jenn Megyesi
Η ταυτότητα του χρήστη ken_bouchard: Abies balsamea, Ένα μέλος του Πευκοειδή (Οικογένεια Pinaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lukkasblancanos

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 10:09 AM ADT
Betula papyrifera - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Dezene Huber
Η ταυτότητα του χρήστη ken_bouchard: Betula papyrifera, Ένα μέλος του Σημύδα (Γένος Betula)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisamartin

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 10:55 AM ADT

Τόπος

Canada (Google, OSM)
Λευκόλαιμο Σπουργιτοτσίχλονο - Photo (c) Shenandoah  National Park, μερικά δικαιώματα διατηρούνται ()
Η ταυτότητα του χρήστη ken_bouchard: Λευκόλαιμο Σπουργιτοτσίχλονο (Zonotrichia albicollis)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berthelotd

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 11:22 AM EDT
Betula papyrifera - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Dezene Huber
Η ταυτότητα του χρήστη ken_bouchard: Betula papyrifera, Ένα μέλος του Σημύδα (Γένος Betula)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisamartin

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 09:50 AM ADT
Καναδέζικος Τσοπανάκος - Photo (c) Erika Mitchell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erika Mitchell
Η ταυτότητα του χρήστη ken_bouchard: Καναδέζικος Τσοπανάκος (Sitta canadensis)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 43