Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caladri

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2022 03:09 PM PDT
Bombus melanopygus - Photo (c) Kevin Toomer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kevin Toomer
Η ταυτότητα του χρήστη ken-w: Bombus melanopygus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corvi

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Capital, CA-BC, CA (Google, OSM)
Auriscalpium vulgare - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη ken-w: Auriscalpium vulgare, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catiemac

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2021 03:50 PM HST
Agaricineae - Photo (c) Marco Floriani, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marco Floriani
Η ταυτότητα του χρήστη ken-w: Υποτάξη Agaricineae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catiemac

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2021 03:50 PM HST
Agaricaceae - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη ken-w: Οικογένεια Agaricaceae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

enspring

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2021 12:13 PM PST

Τόπος

Chemainus, BC, CA (Google, OSM)
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ken-w: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

enspring

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2021 12:05 PM PST

Τόπος

Chemainus, BC, CA (Google, OSM)
Calypte anna - Photo (c) Mason Maron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mason Maron
Η ταυτότητα του χρήστη ken-w: Calypte anna, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eharrower

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2020 01:23 PM PST
Trametes versicolor - Photo (c) Jason White, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jason White
Η ταυτότητα του χρήστη ken-w: Trametes versicolor, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

enspring

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2021 11:36 AM PST
Euphagus cyanocephalus - Photo (c) Lynette Schimming, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ken-w: Euphagus cyanocephalus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caladri

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

Capital, CA-BC, CA (Google, OSM)
Hydnum - Photo (c) mycowalt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by mycowalt
Η ταυτότητα του χρήστη ken-w: Γένος Hydnum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειμωνοβουτηχτάρι (Podiceps auritus)

Παρατηρητής

juliahousdenproulx

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2021 03:16 PM PST
Χειμωνοβουτηχτάρι - Photo (c) Magnus Lindberg - Close to nature, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ken-w: Χειμωνοβουτηχτάρι (Podiceps auritus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lovethemack

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2021 10:12 AM UTC
Tremella mesenterica - Photo (c) wojtest, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by wojtest
Η ταυτότητα του χρήστη ken-w: Tremella mesenterica, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ssi_

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2020 01:21 PM PST
Helvella vespertina - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη ken-w: Helvella vespertina, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skteague

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2020 09:56 AM UTC
Coprinellus micaceus - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη ken-w: Coprinellus micaceus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skteague

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2020 09:40 AM UTC
Otidea - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ken-w: Γένος Otidea, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skteague

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2020 09:46 AM UTC

Τόπος

DuPont, WA, US (Google, OSM)
Stropharia ambigua - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη ken-w: Stropharia ambigua, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skteague

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2020 10:32 AM UTC
Laccaria amethysteo-occidentalis - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη ken-w: Laccaria amethysteo-occidentalis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skteague

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2020 10:45 AM UTC
Helvella vespertina - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη ken-w: Helvella vespertina, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corvi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Τόπος

Capital, CA-BC, CA (Google, OSM)
Xylaria hypoxylon - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Stephen James McWilliam
Η ταυτότητα του χρήστη ken-w: Xylaria hypoxylon, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rufusthedog

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2020 01:10 PM UTC
Agaricus hondensis - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη ken-w: Agaricus hondensis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dd45988

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2020 02:04 PM PST

Τόπος

Capital F (Google, OSM)
Laccaria amethysteo-occidentalis - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη ken-w: Laccaria amethysteo-occidentalis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dd45988

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2020 02:17 PM PST

Τόπος

Capital F (Google, OSM)
Laccaria laccata - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη ken-w: Laccaria laccata, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spinyurchin

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Capital, CA-BC, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Found dead on side of road.

Thamnophis sirtalis pickeringii - Photo (c) warbler111, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ken-w: Thamnophis sirtalis ssp. pickeringii, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spinyurchin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Capital, CA-BC, CA (Google, OSM)
Thamnophis ordinoides - Photo (c) James Maughn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Maughn
Η ταυτότητα του χρήστη ken-w: Thamnophis ordinoides, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spinyurchin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Capital, CA-BC, CA (Google, OSM)
Thamnophis - Photo (c) Paul Freed, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Paul Freed
Η ταυτότητα του χρήστη ken-w: Γένος Thamnophis, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spinyurchin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Capital, CA-BC, CA (Google, OSM)
Thamnophis ordinoides - Photo (c) James Maughn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Maughn
Η ταυτότητα του χρήστη ken-w: Thamnophis ordinoides, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 25