Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ikhom

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 01:55 PM EDT

Περιγραφή

On old Russula, that was previously parasitized by Collybia tuberosa.

Ετικέτες

Myrothecium inundatum - Photo (c) tombigelow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη keith_seifert: Myrothecium inundatum, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ikhom

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 01:07 PM EDT

Περιγραφή

Growing on old mushrooms.

Ετικέτες

Myrothecium inundatum - Photo (c) tombigelow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη keith_seifert: Myrothecium inundatum, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imasongster

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 01:14 AM UTC
Penicillium - Photo (c) Robby Deans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη keith_seifert: Γένος Penicillium, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ikhom

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 03:28 PM EDT

Περιγραφή

On bark of dead hardwood next to Dacrymyces.
Conidia measure in H2O
(7.3) 7.7 - 8.4 (9) × (3.6) 3.7 - 4.3 (4.4) µm
Q = (1.9) 2 - 2.1 ; N = 7
Me = 8 × 3.9 µm ; Qe = 2

Something interesting is going at the base that looks like basidia.

Stilbotulasnella conidiophora - Photo (c) Igor Khomenko, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη keith_seifert: Stilbotulasnella conidiophora, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ikhom

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 03:28 PM EDT

Περιγραφή

On bark of dead hardwood next to Dacrymyces.
Conidia measure in H2O
(7.3) 7.7 - 8.4 (9) × (3.6) 3.7 - 4.3 (4.4) µm
Q = (1.9) 2 - 2.1 ; N = 7
Me = 8 × 3.9 µm ; Qe = 2

Something interesting is going at the base that looks like basidia.

Η ταυτότητα του χρήστη keith_seifert: Γένος Basidiopycnides, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imasongster

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 05:26 PM EDT
Hypomyces - Photo (c) awaldrop18, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη keith_seifert: Γένος Hypomyces, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imasongster

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 09:22 PM EDT
Hypomyces - Photo (c) awaldrop18, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη keith_seifert: Γένος Hypomyces, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imasongster

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 05:31 PM EDT
Trichoderma - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη keith_seifert: Γένος Trichoderma, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υγροκύβη (Γένος Hygrocybe)

Παρατηρητής

athorsell

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 08:46 AM EDT

Τόπος

Ompah, ON, CA (Google, OSM)
Υγροκύβη - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη keith_seifert: Υγροκύβη (Γένος Hygrocybe)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathan_mack

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 01:47 PM EDT

Περιγραφή

stilbella-like on rotten wood surrounded by an unidentified dematiaceous anamorph

Synnema, numerous pale tan-greenish, especially in the stipe, conidial mass is slimy and pale

Conidiophore branched, branch seem to mostly occurs right underneat a septum, and do not appear to be particularly penicilliate. conidiogenous cells seem to be very slightly inflated and without collarettes

Conidia hyaline aseptate smooth, cylindrial, about 2.7 - 3.3 x 1-1.3(1.5).

Remind me a lot of Dendrostilbella, but the Tubercularia-like conidiophora branching is confusing me somewhat

Dendrostilbella - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη keith_seifert: Γένος Dendrostilbella, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathan_mack

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 03:14 PM EDT

Περιγραφή

on unidentified Trichiales slime mold

stipe covered by globose ornamented cells

conidia rather long cylindrical to +- oval, about 4 - 5.5 x 1.5 - 2.5

Conidia measurements do not seem to fit neither B. tomentosum or B. ovalisporum, at least using sutton (1973) concept for these species. but fit Bischoff et al (2003) concept for B. tomentosum

Note : Blistum is not found on Inaturalist, thus I have to name this name right now.

Polycephalomyces tomentosus - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη keith_seifert: Polycephalomyces tomentosus, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathan_mack

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 10:30 AM EDT

Περιγραφή

on Metatrichia vesparium.

Stipe cells covered by inflated cells

conidia difficult to interpret, because they were very small and scarce, appear to be globose 1.5 x 1.5 u.

The minute globose conidia seem to fit better with the species concept of B. tomentosum

Note : Blistum is not found on Inaturalist, thus I have to name this name right now.

Polycephalomyces tomentosus - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη keith_seifert: Polycephalomyces tomentosus, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sthorsell

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 02:34 PM EDT
Trametes betulina - Photo (c) kapjm, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη keith_seifert: Trametes betulina, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imasongster

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 07:36 PM EDT
Mariannaea elegans - Photo (c) imasongster, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη keith_seifert: Mariannaea elegans, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sthorsell

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 02:34 PM EDT
Trametes - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη keith_seifert: Γένος Trametes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ikhom

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 11:49 AM EDT

Περιγραφή

Tiny red pyrenomycetous fungi (0.2x0.25mm) next to Holwaya mucida on a hardwood log.
Asci 8-spored.
Ascospores 2-celled, warted, measure
(8.5) 8.6 - 9.3 (9.4) × (4.2) 4.23 - 4.8 (4.9) µm
Q = 1.9 - 2.1 (2.2) ; N = 10
Me = 9 × 4.6 µm ; Qe = 2

Ετικέτες

Pseudocosmospora - Photo (c) Danny Newman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη keith_seifert: Γένος Pseudocosmospora, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathan_mack

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2020

Περιγραφή

grown in moist chamber from decaying Acer saccharum bark collected from the location on the 26 October 2020.

N. patuxentica is the type species of the genus Neta, a genus which can be characterized by the arachnoid net of hyphae surrounding a mass of hyaline conidia produced from long denticle.

Colonies scattered, sporodochia-like no more than 0.5 mm in diam. Surrounded by a rather loose net of dark dichotomously branched hyphae. Conidiogenous cells with numerous denticle from which individual conidia are formed.

Conidia slightly allantoid, 1 septate, hyaline, smooth and measuring 10.5-12.5 x 2.5 - 3.5 µm.

I suspect that this might be our most common species of Neta. N. salmonicolor and N. compacta also have 1 septate conidia, but differ in conidial shape (dumbbell shaped in N. compacta and ellipsoid in N. salmonicolor). N. lignicola, another local species can be distinguished by its aseptate conidia which are less than 10 µm in length. N. lignicola also seem to be a bit different in macromorphology by its much less conspicuous net.

N. lignicola : https://www.inaturalist.org/observations/94065464

Neta patuxentica - Photo (c) jonathan_mack, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη keith_seifert: Neta patuxentica, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathan_mack

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 02:47 PM EDT

Περιγραφή

on a piece of rotten wood in very wet (normally submerged) habitat.

Several individuals, superficially resembling miniature Lasiosphaeria ovina. Sporodochia pale gray, less than 0.5mm in width, scattered, conidial mass surrounded by an arachnoid net of small thin, dichotomously branched pale to brown hyphae. Conidiogenous cells containing many relatively long denticle, often in quick succession on the conidiogenous cell. Conidiogenous cells are hyaline

Conidia are aseptate, smooth, without appendages or visible sheets, somewhat allantoid and hyaline, they measure 6.5 - 9.5 X 2-2.5 µm.

Because of the arachnoid net surrounding the conidial mass and the conidia that are produced on denticles, the genus neta is the likely. Amongst the species, N. lignicola is easily reached using Castañeda and Heredia key (Mycotaxon 76: 132). N. tropicalis is also similar but have much more allantoid conidia.

also compare with N. patuxentica as seen here : https://www.inaturalist.org/observations/94171469

Neta lignicola - Photo (c) jonathan_mack, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη keith_seifert: Neta lignicola, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imasongster

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021

Τόπος

Riverbend Park (Google, OSM)
Η ταυτότητα του χρήστη keith_seifert: Γένος Dactylella, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imasongster

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 03:50 PM EDT
Pleurothecium recurvatum - Photo (c) Jerry, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jerry Cooper
Η ταυτότητα του χρήστη keith_seifert: Pleurothecium recurvatum, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imasongster

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 05:35 PM EDT
Chromelosporium - Photo (c) judymac, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη keith_seifert: Γένος Chromelosporium, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imasongster

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2021 05:56 PM EDT
Corticiales - Photo (c) testy36, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη keith_seifert: Τάξη Corticiales, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 27, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ikhom

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2021 12:00 PM EDT

Περιγραφή

On Populus root.
Ascoma globose, bright orange.
Asci 8-spored.
Ascospores 2-celled have longitude striate and measure in H2O
(10.4) 10.7 - 11.7 (11.8) × 5.3 - 5.7 (6) µm
Q = 1.9 - 2.18 (2.2) ; N = 9
Me = 11.2 × 5.5 µm ; Qe = 2.1

Ετικέτες

Hydropisphaera peziza - Photo (c) jonathan_mack, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη keith_seifert: Hydropisphaera peziza, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imasongster

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2021 05:00 PM EDT
Clonostachys - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη keith_seifert: Γένος Clonostachys, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imasongster

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2021 03:07 PM EDT
Sporidesmium - Photo (c) conabio_bancodeimagenes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη keith_seifert: Γένος Sporidesmium, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 12:54 AM EDT

Περιγραφή

On Scleroderma sp.

Clonostachys rosea - Photo (c) maricel patino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη keith_seifert: Clonostachys rosea, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2021
Βελτίωση
Amblyosporium spongiosum - Photo (c) jonathan_mack, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη keith_seifert: Amblyosporium spongiosum, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imasongster

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 04:00 PM EDT
Mariannaea elegans - Photo (c) imasongster, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη keith_seifert: Mariannaea elegans, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathan_mack

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2020 01:42 PM EDT

Περιγραφή

produce light yellow conidia from pegs, pegs are also produced on the conidia, resulting in short chains.

I was thinking Botryobasidium aureum, but the conidia seem somewhat short (12-21X7-10u).

On wet rotten wood.

Botryobasidium - Photo (c) Jerry, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jerry Cooper
Η ταυτότητα του χρήστη keith_seifert: Γένος Botryobasidium, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ikhom

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 01:28 PM EDT

Περιγραφή

On a rotten hardwood log. It was plenty of them.
Conidia without septa or with 2-septa, measure in H2O
(93.2) 102.9 - 122.3 (123.8) × (38.4) 40.5 - 46.1 (46.6) µm
Q = (2) 2.4 - 2.8 (2.9) ; N = 9
Me = 112.3 × 43.4 µm ; Qe = 2.6

Ετικέτες

Bactridium ellisii - Photo (c) Igor Khomenko, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη keith_seifert: Bactridium ellisii, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 421