Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist5889

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2018

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Vitex rotundifolia - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη kcchao: Vitex rotundifolia, Ένα μέλος του Άγνος (Γένος Vitex)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertyu

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2018

Τόπος

台灣苗栗縣 (Google, OSM)
Melaleuca - Photo (c) Klaus Bohn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Klaus Bohn
Η ταυτότητα του χρήστη kcchao: Γένος Melaleuca, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertyu

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2018

Τόπος

台灣苗栗縣 (Google, OSM)
Ipomoea cairica - Photo (c) Liu JimFood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Liu JimFood
Η ταυτότητα του χρήστη kcchao: Ipomoea cairica, Ένα μέλος του Ιπομέα (Γένος Ipomoea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertyu

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2018 04:01 PM AWST
Pandanus odorifer - Photo (c) Eiger Leng, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eiger Leng
Η ταυτότητα του χρήστη kcchao: Pandanus odorifer, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertyu

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2018 02:39 PM AWST
Gelasimus borealis - Photo (c) shau mag, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by shau mag
Η ταυτότητα του χρήστη kcchao: Gelasimus borealis, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertyu

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2018 04:21 PM AWST
Fistulobalanus albicostatus - Photo (c) Lok Lok, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lok Lok
Η ταυτότητα του χρήστη kcchao: Fistulobalanus albicostatus, Ένα μέλος του Καρκινοειδή (Υποσυνομοταξία Crustacea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertyu

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2018 03:16 PM AWST
Ocypode ceratophthalmus - Photo (c) Ondřej Radosta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ondřej Radosta
Η ταυτότητα του χρήστη kcchao: Ocypode ceratophthalmus, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertyu

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2018 03:23 PM AWST
Vitex rotundifolia - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη kcchao: Vitex rotundifolia, Ένα μέλος του Άγνος (Γένος Vitex)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertyu

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2018

Τόπος

台灣苗栗縣 (Google, OSM)
Ipomoea pes-caprae - Photo (c) Tony Wood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tony Wood
Η ταυτότητα του χρήστη kcchao: Ipomoea pes-caprae, Ένα μέλος του Ιπομέα (Γένος Ipomoea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertyu

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2018

Τόπος

台灣苗栗縣 (Google, OSM)
Scaevola taccada - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη kcchao: Scaevola taccada, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist5888

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Περιγραφή

天人菊~合歡石滬附近海邊 1988/12/02

Gaillardia pulchella - Photo (c) TexasEagle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kcchao: Gaillardia pulchella, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αυστραλιανό Πεύκο (Casuarina equisetifolia)

Παρατηρητής

albertyu

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2018

Τόπος

台灣苗栗縣 (Google, OSM)
Αυστραλιανό Πεύκο - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη kcchao: Αυστραλιανό Πεύκο (Casuarina equisetifolia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2018
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 12