Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brybrysciguy

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2019 10:46 AM HST

Τόπος

East End, KY (Google, OSM)
Caranx ruber - Photo (c) sea-kangaroo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by sea-kangaroo
Η ταυτότητα του χρήστη katies_back_in_cayman: Caranx ruber, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sb17

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 03:51 PM EDT
Dactylopterus volitans - Photo (c) josepvilanova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη katies_back_in_cayman: Dactylopterus volitans, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zahnerphoto

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2007 10:42 AM EDT
Tigrigobius dilepis - Photo (c) terence zahner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη katies_back_in_cayman: Tigrigobius dilepis, Ένα μέλος του Γωβηίνες (Υποοικογένεια Gobiinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zahnerphoto

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2007 09:48 AM EDT
Mycteroperca tigris - Photo (c) Bryant Kevin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη katies_back_in_cayman: Mycteroperca tigris, Ένα μέλος του Επινεφελίνες (Υποοικογένεια Epinephelinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pcolarus

Ημερομηνία

Μάρτιος 2009

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Cephalopholis fulva - Photo (c) WorldFish Center - FishBase, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη katies_back_in_cayman: Cephalopholis fulva, Ένα μέλος του Επινεφελίνες (Υποοικογένεια Epinephelinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tabasco-plz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2018 05:44 PM EST
Pterois volitans - Photo (c) Deb Aston, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη katies_back_in_cayman: Pterois volitans, Ένα μέλος του Σκορπαινίδες (Οικογένεια Scorpaenidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zahnerphoto

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2016 09:53 AM EST
Malacanthus plumieri - Photo (c) terence zahner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη katies_back_in_cayman: Malacanthus plumieri, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zahnerphoto

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2017 09:29 AM EST

Περιγραφή

Stylaster roseus - Photo (c) WoRMS for SMEBD, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη katies_back_in_cayman: Stylaster roseus, Ένα μέλος του Υδρόζωα (Ομοταξία Hydrozoa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevin562

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2020

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Balistes vetula - Photo (c) cookiebongster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη katies_back_in_cayman: Balistes vetula, Ένα μέλος του Βαλιστής (Γένος Balistes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evanmisejka

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2017 09:13 PM EST

Τόπος

Cayman Islands (Google, OSM)
Aliger gigas - Photo (c) Osorio Amalia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη katies_back_in_cayman: Aliger gigas, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexabrig

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2018 04:41 PM PDT
Oreaster reticulatus - Photo (c) mayiszambo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη katies_back_in_cayman: Oreaster reticulatus, Ένα μέλος του Αστερίας (Ομοταξία Asteroidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Trigóna (Hypanus americanus)

Παρατηρητής

patrickc

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2002 02:00 PM EST

Τόπος

North Side, KY (Google, OSM)

Περιγραφή

Grand Cayman; Southern Stingray

Trigóna - Photo (c) Kerry Lewis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη katies_back_in_cayman: Trigóna (Hypanus americanus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Trigóna (Hypanus americanus)

Παρατηρητής

alexabrig

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2018 03:29 PM PDT

Τόπος

Caribbean Sea (Google, OSM)
Trigóna - Photo (c) Kerry Lewis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη katies_back_in_cayman: Trigóna (Hypanus americanus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Trigóna (Hypanus americanus)

Παρατηρητής

kg-

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2019 01:35 PM PST
Trigóna - Photo (c) Kerry Lewis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη katies_back_in_cayman: Trigóna (Hypanus americanus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kg-

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2019 01:09 PM PST
Gerres cinereus - Photo (c) Lesley Clements, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη katies_back_in_cayman: Gerres cinereus, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2020
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Trigóna (Hypanus americanus)

Παρατηρητής

kg-

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2019 01:08 PM PST
Trigóna - Photo (c) Kerry Lewis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη katies_back_in_cayman: Trigóna (Hypanus americanus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ehjalmarson

Ημερομηνία

Απρίλιος 2012

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Acropora cervicornis - Photo (c) John C., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη katies_back_in_cayman: Acropora cervicornis, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

veggienuggs

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2015 03:27 PM EST
Ocyurus chrysurus - Photo (c) Ricardo Betancur, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη katies_back_in_cayman: Ocyurus chrysurus, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas)

Παρατηρητής

rachelandresbeck

Ημερομηνία

Απρίλιος 2017

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Πράσινη Χελώνα - Photo (c) Lennart Hudel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη katies_back_in_cayman: Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jreigerr

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2018

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Lactophrys triqueter - Photo (c) LASZLO ILYES, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη katies_back_in_cayman: Lactophrys triqueter, Ένα μέλος του Τετραοδοντόμορφα (Τάξη Tetraodontiformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachelandresbeck

Ημερομηνία

Αύγουστος 2016

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Scarus guacamaia - Photo (c) Kevin Bryant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη katies_back_in_cayman: Scarus guacamaia, Ένα μέλος του Σκαρίδες (Οικογένεια Scaridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ehicks1054

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Canthigaster rostrata - Photo (c) Pauline Walsh Jacobson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη katies_back_in_cayman: Canthigaster rostrata, Ένα μέλος του Τετραοδοντόμορφα (Τάξη Tetraodontiformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachelandresbeck

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2019

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Acropora palmata - Photo (c) Christian Amador Da Silva, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη katies_back_in_cayman: Acropora palmata, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marique

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2018 10:11 AM EDT
Xylosma bahamensis - Photo (c) 101164065346884869793, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ann Stafford
Η ταυτότητα του χρήστη katies_back_in_cayman: Xylosma bahamensis, Ένα μέλος του Ιτεοειδή (Οικογένεια Salicaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marique

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

Love these guys...

Carcharhinus perezi - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη katies_back_in_cayman: Carcharhinus perezi, Ένα μέλος του Καρχαρινόμορφα (Τάξη Carcharhiniformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2018
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maractwin

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2012 02:56 PM EDT

Περιγραφή

Humann & Deloach call this Darkheaded Blenny, Emblemariopsis sp. Exact species is difficult to determine.

Emblemariopsis - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη katies_back_in_cayman: Γένος Emblemariopsis, Ένα μέλος του Βλεννιοειδή (Υποτάξη Blennioidei)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maractwin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2004 07:15 AM EDT

Τόπος

Grand Cayman (Google, OSM)

Περιγραφή

Bermuda or Yellow Chub

Kyphosus - Photo (c) 
Julien Bidet for MDC Seamarc Maldives, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη katies_back_in_cayman: Γένος Kyphosus, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wilsoncb1

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2014

Περιγραφή

Not sure if this was a sea snake or an eel?

Echidna catenata - Photo (c) Jim Greenfield, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη katies_back_in_cayman: Echidna catenata, Ένα μέλος του Μυραινίδες (Οικογένεια Muraenidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sea-kangaroo

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2016 04:42 PM EDT

Περιγραφή

Snorkeling at Governor's Reef (max depth less than 20ft/6m).

K. sectatrix or K. incisor. Lots of them, following snorkelers around. Humann & Deloach's book has the note "reliably distinguishing between these two species while underwater is considered impossible-- fin ray and gill raker counts are required for confirmed identification."

Ετικέτες

Kyphosus - Photo (c) 
Julien Bidet for MDC Seamarc Maldives, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη katies_back_in_cayman: Γένος Kyphosus, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sea-kangaroo

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2016 03:27 PM EDT

Τόπος

Grand Cayman (Google, OSM)

Περιγραφή

Snorkeling in at most 15 ft / 5 m of water.

Bermuda Chubs or Yellow Chubs. Fish book says they can only be told apart by counting fin rays.

Ετικέτες

Kyphosus sectatrix - Photo (c) 104623964081378888743, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David R
Η ταυτότητα του χρήστη katies_back_in_cayman: Kyphosus sectatrix, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2018
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 84