Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kcoxau79

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 09:37 AM CDT
Calyptocarpus vialis - Photo (c) Kuan-Chieh (Chuck) Hung, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kathymcaleese: Calyptocarpus vialis, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kcoxau79

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 09:52 AM CDT
Oxalis drummondii - Photo (c) Kenneth Bader, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kathymcaleese: Oxalis drummondii, Ένα μέλος του Οξαλίδα (Υπογένος Oxalis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kcoxau79

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 09:54 AM CDT
Smilax bona-nox - Photo (c) Roberto R. Calderón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kathymcaleese: Smilax bona-nox, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kcoxau79

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 09:56 AM CDT
Chasmanthium latifolium - Photo (c) ixi the beericorn, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kathymcaleese: Chasmanthium latifolium, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοπασχαλιά (Melia azedarach)

Παρατηρητής

kcoxau79

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 10:12 AM CDT

Ετικέτες

Αγριοπασχαλιά - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη kathymcaleese: Αγριοπασχαλιά (Melia azedarach)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kcoxau79

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 10:23 AM CDT
Gonolobus suberosus - Photo (c) Alison Northup, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kathymcaleese: Gonolobus suberosus, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kcoxau79

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 11:27 AM CDT
Chloris × subdolichostachya - Photo (c) Dan Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kathymcaleese: Chloris × subdolichostachya, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kcoxau79

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 10:18 AM CDT
Ilex vomitoria - Photo (c) Laura Clark, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kathymcaleese: Ilex vomitoria, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carolyn150

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 09:29 AM CDT
Quercus macrocarpa - Photo (c) Wasyl Bakowsky, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kathymcaleese: Quercus macrocarpa, Ένα μέλος του Βελανιδιά (Τμήμα Quercus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jgroom

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 12:50 PM CDT
Gonolobus suberosus - Photo (c) Alison Northup, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kathymcaleese: Gonolobus suberosus, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdytx

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 05:51 PM UTC
Heterotheca subaxillaris - Photo (c) Anthony Mendoza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kathymcaleese: Heterotheca subaxillaris, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alisonnorthup

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 05:17 PM CDT
Verbesina encelioides - Photo (c) Tim Crawford, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kathymcaleese: Verbesina encelioides, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alisonnorthup

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 05:57 PM CDT
Aristolochia erecta - Photo (c) J.R.M., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kathymcaleese: Aristolochia erecta, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kcoxau79

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2021 10:07 AM CDT
Spiranthes lacera gracilis - Photo (c) Eric Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kathymcaleese: Spiranthes lacera var. gracilis, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meganphillipslowery

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 11:09 AM CDT

Περιγραφή

Unidentified

Acanthaceae - Photo (c) Tim Waters, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη kathymcaleese: Οικογένεια Acanthaceae, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meganphillipslowery

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 10:34 AM CDT
Acalypha gracilens - Photo (c) Flown (Lisa) Kimmerling, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kathymcaleese: Acalypha gracilens, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carolyn150

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 10:06 AM CDT

Τόπος

Paige, TX, US (Google, OSM)
Pluchea foetida - Photo (c) Patty Mitchum, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kathymcaleese: Pluchea foetida, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna22

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 10:36 AM CDT
Dryobates scalaris - Photo (c) Dmitry Mozzherin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kathymcaleese: Dryobates scalaris, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

kcoxau79

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 11:03 AM CDT

Περιγραφή

Growing is sandy scrubby area filled with dewberry vines, various grasses, Yaupon, Opuntia, under the shade of post oaks and LobLolly Pines.
Erect plant 3-4 inches with pubescent stems and leaves. White tubular flowers of which one is visible in one of the photos.
Note: iNat has suggested a wide range of incorrect species such as Ruellia, Stinking Camphorweed, and Tropic Croton. I believe this is because the fruits at the top. Or, I might have two different plants in the photos. I remember Susan lifting a white tube off of the larger plant, so I think they are the same species.

Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kathymcaleese: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kcoxau79

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing in Corrizo sand, blooming in the fall, narrow, linear-lanceolate leaves.

Monarda viridissima - Photo (c) Frances, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kathymcaleese: Monarda viridissima, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wyldwoodsue

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 11:32 AM UTC

Περιγραφή

Yellow flower with hairy leaves. Located near a building in a mowed lawn of various grasses. Sandy soil. Post Oak trees nearby. Collected specimen and pressed it for herbarium

Rudbeckia hirta - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη kathymcaleese: Rudbeckia hirta, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wyldwoodsue

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 09:55 AM UTC
Oenothera laciniata - Photo (c) Jason Sharp, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by SharpJ99
Η ταυτότητα του χρήστη kathymcaleese: Oenothera laciniata, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prairie_rambler

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 09:59 AM CDT
Desmodium psilophyllum - Photo (c) nancyed, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη kathymcaleese: Desmodium psilophyllum, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carolyn150

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 08:49 AM CDT

Τόπος

Smithville, TX, US (Google, OSM)
Desmodium ciliare - Photo (c) dogtooth77, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kathymcaleese: Desmodium ciliare, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

traciv

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 10:22 AM CDT
Bidens bipinnata - Photo (c) mayfly1963, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by mayfly1963
Η ταυτότητα του χρήστη kathymcaleese: Bidens bipinnata, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carolyn150

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 10:59 AM CDT
Passiflora lutea - Photo (c) Jack, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kathymcaleese: Passiflora lutea, Ένα μέλος του Παθανθές (Γένος Passiflora)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carolyn150

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 10:57 AM CDT

Τόπος

Smithville, TX, US (Google, OSM)
Euphorbia corollata - Photo (c) Gordilly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη kathymcaleese: Euphorbia corollata, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kcoxau79

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 09:48 AM CDT
Pseudognaphalium obtusifolium - Photo (c) Paweł Pieluszyński, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kathymcaleese: Pseudognaphalium obtusifolium, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kcoxau79

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 09:50 AM CDT
Euphorbia corollata - Photo (c) Gordilly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη kathymcaleese: Euphorbia corollata, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)

Παρατηρητής

kcoxau79

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 09:32 AM CDT

Περιγραφή

I'm not convinced that this is Nassella leucotrich--it grows much more erect, and the lemma is not as 'fat' and round (perhaps these not mature). Also, N. leucotricha often has more abundant inflorescence growing along the culm.
Growing among Little Bluestem and Snake Cotton in sandy soil in the Loblolly Pine woods.

Aristida desmantha - Photo (c) Andy Newman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kathymcaleese: Aristida desmantha, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 4417