Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cloudwoman

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 11:17 AM CDT
Mentzelia texana - Photo (c) Frances, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Frances
Η ταυτότητα του χρήστη kathymcaleese: Mentzelia texana, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 06:28 PM CDT

Περιγραφή

Just out looking around.

Euphorbia dentata - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kathymcaleese: Euphorbia dentata, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 01:09 PM CDT

Περιγραφή

Outside my kitchen window. Spike. Appeared to be eating bark from the possumhaw yaupon.

Λευκόουρο Ελάφι - Photo (c) Teresa Murr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Teresa Murr
Η ταυτότητα του χρήστη kathymcaleese: Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 05:01 PM CDT

Περιγραφή

Rounded a corner on my county road on the way to Cameron to watch grandson in a children's play "Jack and the Beans" and scared a dozen or so vultures on the road. One remained to pose for a photo. They were dining on an armadillo. BTW, my Callen had the lead role of Jack in the play.

Coragyps atratus - Photo (c) llsproat, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kathymcaleese: Coragyps atratus, Ένα μέλος του Καθαρτίδες (Οικογένεια Cathartidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 06:40 PM CDT

Περιγραφή

A stop along the Farm to Market roadside to observe.

Nothoscordum bivalve - Photo (c) Eric Hunt, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kathymcaleese: Nothoscordum bivalve, Ένα μέλος του Αμαρυλλιδοειδή (Οικογένεια Amaryllidaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 06:36 PM CDT

Περιγραφή

A stop along the Farm to Market roadside to observe.

Bouteloua curtipendula - Photo (c) psweet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by psweet
Η ταυτότητα του χρήστη kathymcaleese: Bouteloua curtipendula, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 06:36 PM CDT

Περιγραφή

A stop along the Farm to Market roadside to observe.

Euphorbia bicolor - Photo (c) Marcia Cirillo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kathymcaleese: Euphorbia bicolor, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2022 06:39 PM CDT

Περιγραφή

This observation of a young sorrelvine made in a different location than an earlier one satisfied my curiosity about the leaf shape.

Cissus trifoliata - Photo (c) Jason Naivar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jason Naivar
Η ταυτότητα του χρήστη kathymcaleese: Cissus trifoliata, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wyldwoodsue

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 10:07 AM CDT

Τόπος

Smithville, TX, US (Google, OSM)
Passiflora lutea - Photo (c) Jack, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jack
Η ταυτότητα του χρήστη kathymcaleese: Passiflora lutea, Ένα μέλος του Παθανθές (Γένος Passiflora)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wyldwoodsue

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 09:03 AM CDT
Scutellaria drummondii - Photo (c) Traci, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Traci
Η ταυτότητα του χρήστη kathymcaleese: Scutellaria drummondii, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wyldwoodsue

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 09:58 AM CDT

Τόπος

Smithville, TX, US (Google, OSM)
Bradburia pilosa - Photo (c) Layla, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Layla Dishman
Η ταυτότητα του χρήστη kathymcaleese: Bradburia pilosa, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_giedraitis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2022 02:38 PM CDT

Τόπος

Bastrop, TX, US (Google, OSM)
Baptisia bracteata - Photo (c) Joshua, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kathymcaleese: Baptisia bracteata, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_giedraitis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Ιδιωτικό
Palafoxia hookeriana - Photo (c) Linda Jo Conn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Linda Jo Conn
Η ταυτότητα του χρήστη kathymcaleese: Palafoxia hookeriana, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bettyhenley

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2022 03:08 PM CDT
Euphorbia corollata - Photo (c) Gordilly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη kathymcaleese: Euphorbia corollata, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bettyhenley

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 08:58 AM CDT
Palafoxia rosea - Photo (c) ellen hildebrandt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ellen hildebrandt
Η ταυτότητα του χρήστη kathymcaleese: Palafoxia rosea, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bettyhenley

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 09:06 AM CDT
Tragia ramosa - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by lanechaffin
Η ταυτότητα του χρήστη kathymcaleese: Tragia ramosa, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bettyhenley

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 09:07 AM CDT
Solanum elaeagnifolium - Photo (c) Bill Dodd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kathymcaleese: Solanum elaeagnifolium, Ένα μέλος του Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bettyhenley

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 09:14 AM CDT
Eupatorium serotinum - Photo (c) Chuck Sexton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chuck Sexton
Η ταυτότητα του χρήστη kathymcaleese: Eupatorium serotinum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bettyhenley

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 09:18 AM CDT
Zanthoxylum clava-herculis - Photo (c) fiddleman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by fiddleman
Η ταυτότητα του χρήστη kathymcaleese: Zanthoxylum clava-herculis, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κύπειρος (Γένος Cyperus)

Παρατηρητής

bettyhenley

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 09:25 AM CDT
Cyperus retroflexus - Photo (c) Dan Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dan Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη kathymcaleese: Cyperus retroflexus, Ένα μέλος του Κύπειρος (Γένος Cyperus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bettyhenley

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 09:29 AM CDT
Rhus glabra - Photo (c) rmarusak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by rmarusak
Η ταυτότητα του χρήστη kathymcaleese: Rhus glabra, Ένα μέλος του Ρους (Γένος Rhus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bettyhenley

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 09:36 AM CDT
Heterotheca subaxillaris - Photo (c) Anthony Mendoza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kathymcaleese: Heterotheca subaxillaris, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bettyhenley

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 09:41 AM CDT
Paspalum setaceum - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Mark Kluge
Η ταυτότητα του χρήστη kathymcaleese: Paspalum setaceum, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bettyhenley

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 09:46 AM CDT
Paspalum plicatulum - Photo (c) Bob Romero, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bob Romero
Η ταυτότητα του χρήστη kathymcaleese: Paspalum plicatulum, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bettyhenley

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 09:56 AM CDT
Paspalum urvillei - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη kathymcaleese: Paspalum urvillei, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bettyhenley

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 09:56 AM CDT
Andropogon tenuispatheus - Photo (c) Josh Olive, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Josh Olive
Η ταυτότητα του χρήστη kathymcaleese: Andropogon tenuispatheus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bettyhenley

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 10:12 AM CDT
Pluchea camphorata - Photo (c) Catherine, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Catherine
Η ταυτότητα του χρήστη kathymcaleese: Pluchea camphorata, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bettyhenley

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 10:15 AM CDT
Fimbristylis autumnalis - Photo (c) Brett Whaley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kathymcaleese: Fimbristylis autumnalis, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bettyhenley

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 10:24 AM CDT
Lindernia dubia - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη kathymcaleese: Lindernia dubia, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bettyhenley

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 10:29 AM CDT
Crotalaria sagittalis - Photo (c) kwynne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by kwynne
Η ταυτότητα του χρήστη kathymcaleese: Crotalaria sagittalis, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 6542