Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυροβουτηχτάρι (Podiceps nigricollis)

Παρατηρητής

wconn88

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2023 06:44 ΠΜ BST

Περιγραφή

sheltered in the wildfowl wetland reserve of Arundel

Μαυροβουτηχτάρι - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη katherine_jane: Μαυροβουτηχτάρι (Podiceps nigricollis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βάτος Η Θαμνώδης (Τμήμα Rubus)

Παρατηρητής

jakey2011

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2020 12:22 ΜΜ CEST
Βάτος Η Θαμνώδης - Photo (c) Rick Gray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rick Gray
Η ταυτότητα του χρήστη katherine_jane: Βάτος Η Θαμνώδης (Τμήμα Rubus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 7, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

woodytickner

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2020 11:48 ΠΜ CEST

Περιγραφή

By Ford crisscrossing towards permissible path to Road Copse

Βάτος Η Θαμνώδης - Photo (c) Rick Gray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rick Gray
Η ταυτότητα του χρήστη katherine_jane: Βάτος Η Θαμνώδης (Τμήμα Rubus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 7, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

woodytickner

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2020 11:48 ΠΜ CEST
Βάτος Η Θαμνώδης - Photo (c) Rick Gray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rick Gray
Η ταυτότητα του χρήστη katherine_jane: Βάτος Η Θαμνώδης (Τμήμα Rubus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 7, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βάτος Η Θαμνώδης (Τμήμα Rubus)

Παρατηρητής

tardis2man

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2020 11:19 ΠΜ CEST
Βάτος Η Θαμνώδης - Photo (c) Rick Gray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rick Gray
Η ταυτότητα του χρήστη katherine_jane: Βάτος Η Θαμνώδης (Τμήμα Rubus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 7, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sulis

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2020 04:01 ΜΜ CEST
Rhamphospermum nigrum - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Kluge
Η ταυτότητα του χρήστη katherine_jane: Rhamphospermum nigrum, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kitechick

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 10:37 ΠΜ BST
Salamandridae - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Konstantinos Kalaentzis
Η ταυτότητα του χρήστη katherine_jane: Οικογένεια Salamandridae, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 8, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

sionjones

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2020 01:52 ΜΜ CEST
Κονσολίντα Η Βασιλική - Photo (c) Radio Tonreg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη katherine_jane: Κονσολίντα Η Βασιλική (Delphinium consolida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δελφίνιο (Γένος Delphinium)

Παρατηρητής

emeryteam

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2020 12:45 ΜΜ CEST
Delphinium ajacis - Photo (c) Ruth Hartnup, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη katherine_jane: Delphinium ajacis, Ένα μέλος του Δελφίνιο (Γένος Delphinium)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

victoria177

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2020 01:32 ΠΜ CEST
Laudakia - Photo (c) ggaj, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη katherine_jane: Γένος Laudakia, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 3, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jemaliphant

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2020 02:28 ΜΜ CEST
Ononis spinosa procurrens - Photo (c) Peter Hanegraaf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη katherine_jane: Ononis spinosa ssp. procurrens, Ένα μέλος του Ονωνίς (Γένος Ononis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 3, 2022
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elise160

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2020 03:30 ΜΜ CEST
Eristalinae - Photo (c) c_hutton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by c_hutton
Η ταυτότητα του χρήστη katherine_jane: Υποοικογένεια Eristalinae, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 28, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david2045

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020
Lanice conchilega - Photo (c) Ana Santos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ana Santos
Η ταυτότητα του χρήστη katherine_jane: Lanice conchilega, Ένα μέλος του Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

redhillrich

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2020 10:30 ΠΜ CEST
Festuca myuros - Photo (c) 2015 Zoya Akulova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη katherine_jane: Festuca myuros, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2022
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

paul1116

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2020 11:48 ΠΜ CEST
Aria edulis - Photo (c) felixf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by felixf
Η ταυτότητα του χρήστη katherine_jane: Aria edulis, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 2, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soniapursley

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2020 02:29 ΜΜ CEST
Collybiopsis - Photo (c) Alexis Robiolle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alexis Robiolle
Η ταυτότητα του χρήστη katherine_jane: Γένος Collybiopsis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

emmaclifford1

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2020 04:35 ΜΜ CEST

Τόπος

Gloucester (Google, OSM)
Heptapleurum heptaphyllum - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη katherine_jane: Heptapleurum heptaphyllum, Ένα μέλος του Αραλιίδες (Οικογένεια Araliaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μήλο (Malus domestica)

Παρατηρητής

danebury216

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 06:30 ΜΜ CEST
Μήλο - Photo (c) Gerhard Singer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη katherine_jane: Μήλο (Malus domestica)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benia123

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2020 04:30 ΜΜ CEST
Anthriscus sylvestris - Photo (c) ape, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by ape
Η ταυτότητα του χρήστη katherine_jane: Anthriscus sylvestris, Ένα μέλος του Ανθρίσκος (Γένος Anthriscus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fiona37

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2020 04:05 ΜΜ CEST

Τόπος

Bath, UK (Google, OSM)
Daphne laureola - Photo (c) Le Duc, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Le Duc
Η ταυτότητα του χρήστη katherine_jane: Daphne laureola, Ένα μέλος του Θυμελαιοειδή (Οικογένεια Thymelaeaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιπουρίς Η Αρουραία (Equisetum arvense)

Παρατηρητής

flocoleman

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2020 01:31 ΜΜ CEST
Ιπουρίς Η Αρουραία - Photo (c) Сергей Самохвалов, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Сергей Самохвалов
Η ταυτότητα του χρήστη katherine_jane: Ιπουρίς Η Αρουραία (Equisetum arvense)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lavanyakannan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2020 06:02 ΜΜ CEST

Τόπος

Bath, UK (Google, OSM)
Oudemansiella furfuracea - Photo (c) tombigelow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tombigelow
Η ταυτότητα του χρήστη katherine_jane: Oudemansiella furfuracea, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δασοποντικός (Apodemus sylvaticus)

Παρατηρητής

charles_stirton

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2020 09:22 ΠΜ BST

Περιγραφή

Deposited at my front door by the neighbour's cat.

Σπιτικός Ποντικός - Photo (c) whinaem, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη katherine_jane: Σπιτικός Ποντικός (Mus musculus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2020
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sabina1234

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2020 04:07 ΜΜ CEST
Actinia fragacea - Photo (c) trece_grados, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by trece_grados
Η ταυτότητα του χρήστη katherine_jane: Actinia fragacea, Ένα μέλος του Ανεμώνες (Τάξη Actiniaria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 9, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markflower

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2020 01:18 ΜΜ UTC
Synanthedon myopaeformis - Photo (c) David Beadle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by David Beadle
Η ταυτότητα του χρήστη katherine_jane: Synanthedon myopaeformis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 9, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολυγονατοειδή (Οικογένεια Polygonaceae)

Παρατηρητής

holly269

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2020 10:51 ΠΜ CEST

Περιγραφή

Backhand.royal.promoting

Πολυγονατοειδή - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη katherine_jane: Πολυγονατοειδή (Οικογένεια Polygonaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrscrumpy

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2020 09:35 ΠΜ CEST
Ranatra linearis - Photo (c) Полина Яковлевна Лихачева, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Полина Яковлевна Лихачева
Η ταυτότητα του χρήστη katherine_jane: Ranatra linearis, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrscrumpy

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2020 02:19 ΜΜ CEST
Hydrophilus piceus - Photo (c) anonymous, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη katherine_jane: Hydrophilus piceus, Ένα μέλος του Σταφυλινόμορφα (Ανθυποτάξη Staphyliniformia)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aec3g18

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2020

Τόπος

Wiltshire, UK (Google, OSM)
Λεπιδόπτερα - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη katherine_jane: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 28, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williamlevell

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2020 06:46 ΠΜ CEST
Filipendula ulmaria - Photo (c) Liisa-Maija Harju, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη katherine_jane: Filipendula ulmaria, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 28, 2020
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 812