Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

judsoncollins

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2023 03:46 ΜΜ EDT
Dioscorea villosa - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Kluge
Η ταυτότητα του χρήστη karounosofsparta: Dioscorea villosa, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βιβούρνο (Γένος Viburnum)

Παρατηρητής

william1087

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2023 12:44 ΜΜ EDT
Βιβούρνο - Photo (c) 116916927065934112165, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by 116916927065934112165
Η ταυτότητα του χρήστη karounosofsparta: Βιβούρνο (Γένος Viburnum)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildtypeculture

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2023 12:50 ΜΜ EDT
Gaylussacia baccata - Photo (c) Kent McFarland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη karounosofsparta: Gaylussacia baccata, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildtypeculture

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2023 05:57 ΜΜ EDT
Uvularia perfoliata - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη karounosofsparta: Uvularia perfoliata, Ένα μέλος του Κολχικοειδή (Οικογένεια Colchicaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildtypeculture

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2023 03:46 ΜΜ EDT
Carya - Photo (c) Mizzou CAFNR, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη karounosofsparta: Γένος Carya, Ένα μέλος του Καρυοειδή (Οικογένεια Juglandaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carl386

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2023 05:35 ΜΜ EDT
Trillium erectum - Photo (c) Distant Hill Gardens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη karounosofsparta: Trillium erectum, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isabeldalton

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2023 09:19 ΠΜ EDT
Cercis canadensis - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη karounosofsparta: Cercis canadensis, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isabeldalton

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2023 11:22 ΠΜ EDT
Kalmia latifolia - Photo (c) Malcolm Manners, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη karounosofsparta: Kalmia latifolia, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isabeldalton

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2023 10:15 ΠΜ EDT
Tiarella stolonifera - Photo (c) j-stauffer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by j-stauffer
Η ταυτότητα του χρήστη karounosofsparta: Tiarella stolonifera, Ένα μέλος του Σαξιφραγκοειδή (Οικογένεια Saxifragaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isabeldalton

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2023 01:55 ΜΜ EDT
Lonicera japonica - Photo (c) Taewoo Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Taewoo Kim
Η ταυτότητα του χρήστη karounosofsparta: Lonicera japonica, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biomania

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2023 04:22 ΜΜ EDT
Carpinus caroliniana - Photo (c) Dwayne Estes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dwayne Estes
Η ταυτότητα του χρήστη karounosofsparta: Carpinus caroliniana, Ένα μέλος του Καρπίνος (Γένος Carpinus)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshism

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2023 01:22 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Along trail. Plants about knee-high.

Toxicodendron radicans - Photo (c) Jane Kirkland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη karounosofsparta: Toxicodendron radicans, Ένα μέλος του Ανακαρδιοειδή (Υποοικογένεια Anacardioideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrew_malhotra

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2023 11:49 ΠΜ EDT
Quercus montana - Photo (c) jennifer_clifford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jennifer_clifford
Η ταυτότητα του χρήστη karounosofsparta: Quercus montana, Ένα μέλος του Βελανιδιά (Τμήμα Quercus)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sensitivefern

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 11:39 ΠΜ EDT
Tiarella stolonifera - Photo (c) j-stauffer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by j-stauffer
Η ταυτότητα του χρήστη karounosofsparta: Tiarella stolonifera, Ένα μέλος του Σαξιφραγκοειδή (Οικογένεια Saxifragaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πλατύφυλλη Μανόλια (Magnolia macrophylla)

Παρατηρητής

scott1533

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2023 12:46 ΜΜ EDT
Πλατύφυλλη Μανόλια - Photo (c) Curtis Hansen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Curtis Hansen
Η ταυτότητα του χρήστη karounosofsparta: Πλατύφυλλη Μανόλια (Magnolia macrophylla)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isabeldalton

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2023 10:22 ΠΜ EDT
Carpinus caroliniana - Photo (c) Dwayne Estes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dwayne Estes
Η ταυτότητα του χρήστη karounosofsparta: Carpinus caroliniana, Ένα μέλος του Καρπίνος (Γένος Carpinus)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isabeldalton

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2023 09:39 ΠΜ EDT
Geranium maculatum - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Kluge
Η ταυτότητα του χρήστη karounosofsparta: Geranium maculatum, Ένα μέλος του Γεράνιο (Γένος Geranium)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildeyedchild

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 11:59 ΠΜ EDT
Rhododendron maximum - Photo (c) Lori Owenby, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lori Owenby
Η ταυτότητα του χρήστη karounosofsparta: Rhododendron maximum, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isabeldalton

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2023 12:51 ΜΜ EDT
Toxicodendron radicans - Photo (c) Jane Kirkland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη karounosofsparta: Toxicodendron radicans, Ένα μέλος του Ανακαρδιοειδή (Υποοικογένεια Anacardioideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

goltzene

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 04:28 ΜΜ EDT
Rhododendron maximum - Photo (c) Lori Owenby, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lori Owenby
Η ταυτότητα του χρήστη karounosofsparta: Rhododendron maximum, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alltogethermeow

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 11:40 ΠΜ EDT
Meehania cordata - Photo (c) castanea, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by castanea
Η ταυτότητα του χρήστη karounosofsparta: Meehania cordata, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isabeldalton

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2023 10:07 ΠΜ EDT
Meehania cordata - Photo (c) castanea, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by castanea
Η ταυτότητα του χρήστη karounosofsparta: Meehania cordata, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biomania

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2023 03:46 ΜΜ EDT
Meehania cordata - Photo (c) castanea, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by castanea
Η ταυτότητα του χρήστη karounosofsparta: Meehania cordata, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frog_boy_

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2023 12:22 ΜΜ EDT
Kalmia latifolia - Photo (c) Malcolm Manners, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη karounosofsparta: Kalmia latifolia, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

butchg

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2023 10:01 ΠΜ EDT
Kalmia latifolia - Photo (c) Malcolm Manners, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη karounosofsparta: Kalmia latifolia, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biomania

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2023 10:29 ΠΜ EDT
Toxicodendron radicans - Photo (c) Jane Kirkland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη karounosofsparta: Toxicodendron radicans, Ένα μέλος του Ανακαρδιοειδή (Υποοικογένεια Anacardioideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frog_boy_

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2023 10:28 ΠΜ EDT
Rhododendron maximum - Photo (c) Lori Owenby, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lori Owenby
Η ταυτότητα του χρήστη karounosofsparta: Rhododendron maximum, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

goltzene

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2023 07:07 ΜΜ EDT
Viburnum acerifolium - Photo (c) Marv Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marv Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη karounosofsparta: Viburnum acerifolium, Ένα μέλος του Βιβούρνο (Γένος Viburnum)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sensitivefern

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 10:15 ΠΜ EDT
Kalmia latifolia - Photo (c) Malcolm Manners, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη karounosofsparta: Kalmia latifolia, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dinkygal

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2023 07:19 ΜΜ EDT
Viburnum acerifolium - Photo (c) Marv Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marv Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη karounosofsparta: Viburnum acerifolium, Ένα μέλος του Βιβούρνο (Γένος Viburnum)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 929