Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειρονομίνοι (Φυλή Chironomini)

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2024 12:38 ΠΜ AEDT
Χειρονομίνοι - Photo (c) Karl Kroeker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Karl Kroeker
Η ταυτότητα του χρήστη kalliet: Χειρονομίνοι (Φυλή Chironomini)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειρονομίνες (Υποοικογένεια Chironominae)

Παρατηρητής

rwl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023
Χειρονομίνες - Photo (c) Alain Hogue, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alain Hogue
Η ταυτότητα του χρήστη kalliet: Χειρονομίνες (Υποοικογένεια Chironominae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2024 10:33 ΜΜ AEST
Χειρονομίνες - Photo (c) Alain Hogue, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alain Hogue
Η ταυτότητα του χρήστη kalliet: Χειρονομίνες (Υποοικογένεια Chironominae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliegraham173

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024
Orthocladiinae - Photo (c) Tom Murray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tom Murray
Η ταυτότητα του χρήστη kalliet: Υποοικογένεια Orthocladiinae, Ένα μέλος του Χειρονομίδες (Οικογένεια Chironomidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliegraham173

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024
Orthocladiinae - Photo (c) Tom Murray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tom Murray
Η ταυτότητα του χρήστη kalliet: Υποοικογένεια Orthocladiinae, Ένα μέλος του Χειρονομίδες (Οικογένεια Chironomidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειρονομίνοι (Φυλή Chironomini)

Παρατηρητής

crocwreslter1

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2024 01:57 ΜΜ AWST
Χειρονομίνοι - Photo (c) Karl Kroeker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Karl Kroeker
Η ταυτότητα του χρήστη kalliet: Χειρονομίνοι (Φυλή Chironomini)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειρονομίδες (Οικογένεια Chironomidae)

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2024 11:08 ΜΜ AEST
Χειρονομίδες - Photo (c) Don Loarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kalliet: Χειρονομίδες (Οικογένεια Chironomidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειρονομίδες (Οικογένεια Chironomidae)

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2024 11:08 ΜΜ AEST
Χειρονομίδες - Photo (c) Don Loarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kalliet: Χειρονομίδες (Οικογένεια Chironomidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidbboyle

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2024 07:51 ΠΜ AEST

Τόπος

Mary Place (Google, OSM)
Polypedilum nubifer - Photo (c) Nick Lambert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Nick Lambert
Η ταυτότητα του χρήστη kalliet: Polypedilum nubifer, Ένα μέλος του Χειρονομίνοι (Φυλή Chironomini)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειρονομίνοι (Φυλή Chironomini)

Παρατηρητής

suejaggar

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2024 06:14 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Light Trap
Lights: 12Volt UV Entosupplies light
Tent: Mosquito tent, 1.5x1.5x1.2m
2mm mesh size

Χειρονομίνοι - Photo (c) Karl Kroeker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Karl Kroeker
Η ταυτότητα του χρήστη kalliet: Χειρονομίνοι (Φυλή Chironomini)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suejaggar

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2024 07:26 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Light Trap
Lights: 4 battons fluro Black lights, 2 x gecko lights
Tent: 2 person white-blue tent

Chironomus - Photo (c) Don Marsille, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Don Marsille
Η ταυτότητα του χρήστη kalliet: Υπογένος Chironomus, Ένα μέλος του Χειρονόμος (Γένος Chironomus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειρονομίνες (Υποοικογένεια Chironominae)

Παρατηρητής

elusiveorchids

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2024 01:30 ΜΜ AEST
Χειρονομίνες - Photo (c) Alain Hogue, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alain Hogue
Η ταυτότητα του χρήστη kalliet: Χειρονομίνες (Υποοικογένεια Chironominae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειρονομίνοι (Φυλή Chironomini)

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2024 10:06 ΜΜ AEST
Χειρονομίνοι - Photo (c) Karl Kroeker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Karl Kroeker
Η ταυτότητα του χρήστη kalliet: Χειρονομίνοι (Φυλή Chironomini)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειρονομίνοι (Φυλή Chironomini)

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2024 10:09 ΜΜ AEST
Χειρονομίνοι - Photo (c) Karl Kroeker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Karl Kroeker
Η ταυτότητα του χρήστη kalliet: Χειρονομίνοι (Φυλή Chironomini)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειρονομίνοι (Φυλή Chironomini)

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2024 10:09 ΜΜ AEST
Χειρονομίδες - Photo (c) Don Loarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kalliet: Χειρονομίδες (Οικογένεια Chironomidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spacegecko

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

Fly on the right

Tanypodinae - Photo (c) zosterops, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη kalliet: Υποοικογένεια Tanypodinae, Ένα μέλος του Χειρονομίδες (Οικογένεια Chironomidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorree

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2024 12:20 ΜΜ AWST

Τόπος

Como WA, Australia (Google, OSM)
Polypedilum nubifer - Photo (c) Nick Lambert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Nick Lambert
Η ταυτότητα του χρήστη kalliet: Polypedilum nubifer, Ένα μέλος του Χειρονομίνοι (Φυλή Chironomini)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lynsh

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 09:16 ΠΜ AEST
Εφημερόπτερα - Photo (c) This Photo was taken by Böhringer Friedrich., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kalliet: Εφημερόπτερα (Τάξη Ephemeroptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belindajr

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2024 08:59 ΜΜ AEDT
Procladius - Photo (c) Steve King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steve King
Η ταυτότητα του χρήστη kalliet: Γένος Procladius, Ένα μέλος του Χειρονομίδες (Οικογένεια Chironomidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειρονομίνοι (Φυλή Chironomini)

Παρατηρητής

hayleyperkins-

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2024 09:37 ΜΜ AEDT
Χειρονομίνοι - Photo (c) Karl Kroeker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Karl Kroeker
Η ταυτότητα του χρήστη kalliet: Χειρονομίνοι (Φυλή Chironomini)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειρονομίνοι (Φυλή Chironomini)

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2024 11:20 ΜΜ AEDT
Χειρονομίνοι - Photo (c) Karl Kroeker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Karl Kroeker
Η ταυτότητα του χρήστη kalliet: Χειρονομίνοι (Φυλή Chironomini)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειρονομίνοι (Φυλή Chironomini)

Παρατηρητής

a_kurek

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2024 10:14 ΜΜ AEDT
Χειρονομίνοι - Photo (c) Karl Kroeker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Karl Kroeker
Η ταυτότητα του χρήστη kalliet: Χειρονομίνοι (Φυλή Chironomini)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειρονομίνες (Υποοικογένεια Chironominae)

Παρατηρητής

pascale

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2024 12:54 ΜΜ AEST
Χειρονομίνες - Photo (c) Alain Hogue, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alain Hogue
Η ταυτότητα του χρήστη kalliet: Χειρονομίνες (Υποοικογένεια Chironominae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarehollingworth

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2024 01:23 ΜΜ AEST
Polypedilum nubifer - Photo (c) Nick Lambert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Nick Lambert
Η ταυτότητα του χρήστη kalliet: Polypedilum nubifer, Ένα μέλος του Χειρονομίνοι (Φυλή Chironomini)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειρονομίνες (Υποοικογένεια Chironominae)

Παρατηρητής

pascale

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2024 10:18 ΜΜ AEDT
Χειρονομίνες - Photo (c) Alain Hogue, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alain Hogue
Η ταυτότητα του χρήστη kalliet: Χειρονομίνες (Υποοικογένεια Chironominae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειρονομίδες (Οικογένεια Chironomidae)

Παρατηρητής

pascale

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2024 10:18 ΜΜ AEDT
Χειρονομίδες - Photo (c) Don Loarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kalliet: Χειρονομίδες (Οικογένεια Chironomidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pascale

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2024 10:13 ΜΜ AEDT
Polypedilum nubifer - Photo (c) Nick Lambert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Nick Lambert
Η ταυτότητα του χρήστη kalliet: Polypedilum nubifer, Ένα μέλος του Χειρονομίνοι (Φυλή Chironomini)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2024 10:51 ΜΜ AEDT
Polypedilum nubifer - Photo (c) Nick Lambert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Nick Lambert
Η ταυτότητα του χρήστη kalliet: Polypedilum nubifer, Ένα μέλος του Χειρονομίνοι (Φυλή Chironomini)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειρονομίνοι (Φυλή Chironomini)

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2024 10:59 ΜΜ AEDT
Χειρονομίνοι - Photo (c) Karl Kroeker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Karl Kroeker
Η ταυτότητα του χρήστη kalliet: Χειρονομίνοι (Φυλή Chironomini)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whittie

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Περιγραφή

Caught on a single strand of a spider's web

Tanypodinae - Photo (c) zosterops, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη kalliet: Υποοικογένεια Tanypodinae, Ένα μέλος του Χειρονομίδες (Οικογένεια Chironomidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 131