Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικόσιτη Πάπια Βαβαρίας (Cairina moschata var. domestica)

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2023 04:24 ΜΜ CST

Τόπος

Dallas, TX, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Before going to the North Texas Master Naturalist board meeting, I stopped over at Bachman Lake Park to look for some birds. Lots of waterfowl, and lots of people feeding them bread! :-/

Οικόσιτη Πάπια Βαβαρίας - Photo (c) Marina Ribeiro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marina Ribeiro
Η ταυτότητα του χρήστη kalamurphyking: Οικόσιτη Πάπια Βαβαρίας (Cairina moschata var. domestica)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2023 04:33 ΜΜ CST

Τόπος

Dallas, TX, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Before going to the North Texas Master Naturalist board meeting, I stopped over at Bachman Lake Park to look for some birds. Lots of waterfowl, and lots of people feeding them bread! :-/

Quiscalus mexicanus - Photo (c) Francesco Veronesi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kalamurphyking: Quiscalus mexicanus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεξικανική Ροδόσπιζα (Haemorhous mexicanus)

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2023 04:43 ΜΜ CST

Τόπος

Dallas, TX, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Before going to the North Texas Master Naturalist board meeting, I stopped over at Bachman Lake Park to look for some birds. Lots of waterfowl, and lots of people feeding them bread! :-/

Μεξικανική Ροδόσπιζα - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη kalamurphyking: Μεξικανική Ροδόσπιζα (Haemorhous mexicanus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dmort

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 12:04 ΜΜ CST

Τόπος

Wylie, TX, USA (Google, OSM)
Dryobates pubescens - Photo (c) Bill Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kalamurphyking: Dryobates pubescens, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 04:30 ΜΜ CST
Rumina decollata - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη kalamurphyking: Rumina decollata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wild-about-texas

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Dione vanillae - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kalamurphyking: Dione vanillae, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wild-about-texas

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Lerema accius - Photo (c) Jeff O'Connell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeff O'Connell
Η ταυτότητα του χρήστη kalamurphyking: Lerema accius, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dmort

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 01:42 ΜΜ CST

Τόπος

Rockwall, TX, USA (Google, OSM)
Trachemys scripta elegans - Photo (c) Laurent Lebois ©, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kalamurphyking: Trachemys scripta ssp. elegans, Ένα μέλος του Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα (Trachemys scripta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tfandre

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2023 08:22 ΠΜ CDT
Scolopocryptops rubiginosus - Photo (c) ssabbakhan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kalamurphyking: Scolopocryptops rubiginosus, Ένα μέλος του Χειλόποδα (Ομοταξία Chilopoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

denver

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 08:36 ΠΜ CST

Τόπος

Denton. TX USA (Google, OSM)
Coragyps atratus - Photo (c) llsproat, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kalamurphyking: Coragyps atratus, Ένα μέλος του Καθαρτίδες (Οικογένεια Cathartidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)

Παρατηρητής

denver

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 08:38 ΠΜ CST

Τόπος

Denton. TX USA (Google, OSM)
Αμερικανική Τσίχλα - Photo (c) Dimitris Salas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dimitris Salas
Η ταυτότητα του χρήστη kalamurphyking: Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

denver

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 08:59 ΠΜ CST

Τόπος

Denton. TX USA (Google, OSM)
Αμερικάνικη Μαυροκουρούνα - Photo (c) Joe McKenna, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kalamurphyking: Αμερικάνικη Μαυροκουρούνα (Corvus brachyrhynchos)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

denver

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 09:56 ΠΜ CST

Τόπος

Denton. TX USA (Google, OSM)
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kalamurphyking: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

denver

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 09:56 ΠΜ CST

Τόπος

Denton. TX USA (Google, OSM)
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kalamurphyking: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

denver

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 10:40 ΠΜ CST

Τόπος

Denton. TX USA (Google, OSM)
Λευκόουρο Ελάφι - Photo (c) unknownalloy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kalamurphyking: Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

denver

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 11:00 ΠΜ CST

Τόπος

Denton. TX USA (Google, OSM)
Sympetrum corruptum - Photo (c) Cameron Eckert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
Η ταυτότητα του χρήστη kalamurphyking: Sympetrum corruptum, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

denver

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 11:24 ΠΜ CST

Τόπος

Denton. TX USA (Google, OSM)
Sympetrum corruptum - Photo (c) Cameron Eckert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
Η ταυτότητα του χρήστη kalamurphyking: Sympetrum corruptum, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 01:38 ΜΜ CST

Περιγραφή

Went over to Z Boaz Park on my way to see my parents -- spent some time on the frisbee park. I like frisbee parks (they tend to be more natural), but I did have to avoid a few flying disks! :)

Schistocerca americana - Photo (c) Bryan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bryan
Η ταυτότητα του χρήστη kalamurphyking: Schistocerca americana, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 01:39 ΜΜ CST

Περιγραφή

Went over to Z Boaz Park on my way to see my parents -- spent some time on the frisbee park. I like frisbee parks (they tend to be more natural), but I did have to avoid a few flying disks! :)

Melanoplus differentialis - Photo (c) Victor W Fazio III, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Victor W Fazio III
Η ταυτότητα του χρήστη kalamurphyking: Melanoplus differentialis, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 01:42 ΜΜ CST

Περιγραφή

Went over to Z Boaz Park on my way to see my parents -- spent some time on the frisbee park. I like frisbee parks (they tend to be more natural), but I did have to avoid a few flying disks! :)

Nathalis iole - Photo (c) Alex Salcedo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alex Salcedo
Η ταυτότητα του χρήστη kalamurphyking: Nathalis iole, Ένα μέλος του Πιερίδες (Οικογένεια Pieridae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μίμος Του Βορρά (Mimus polyglottos)

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 01:57 ΜΜ CST

Περιγραφή

Went over to Z Boaz Park on my way to see my parents -- spent some time on the frisbee park. I like frisbee parks (they tend to be more natural), but I did have to avoid a few flying disks! :)

Μίμος Του Βορρά - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη kalamurphyking: Μίμος Του Βορρά (Mimus polyglottos)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peywey

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2023 11:09 ΜΜ CST
Trachemys scripta elegans - Photo (c) Laurent Lebois ©, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kalamurphyking: Trachemys scripta ssp. elegans, Ένα μέλος του Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα (Trachemys scripta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peywey

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2023 11:08 ΜΜ CST

Περιγραφή

The turtle on the left. The Red-eared Slider is observed separately.

Pseudemys concinna concinna - Photo (c) Joe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joe
Η ταυτότητα του χρήστη kalamurphyking: Pseudemys concinna ssp. concinna, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peywey

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2023 11:56 ΜΜ CST
Trachemys scripta elegans - Photo (c) Laurent Lebois ©, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kalamurphyking: Trachemys scripta ssp. elegans, Ένα μέλος του Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα (Trachemys scripta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peywey

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2023 11:56 ΜΜ CST
Trachemys scripta elegans - Photo (c) Laurent Lebois ©, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kalamurphyking: Trachemys scripta ssp. elegans, Ένα μέλος του Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα (Trachemys scripta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peywey

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 12:04 ΠΜ CST
Trachemys scripta elegans - Photo (c) Laurent Lebois ©, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kalamurphyking: Trachemys scripta ssp. elegans, Ένα μέλος του Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα (Trachemys scripta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peywey

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 12:04 ΠΜ CST
Trachemys scripta elegans - Photo (c) Laurent Lebois ©, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kalamurphyking: Trachemys scripta ssp. elegans, Ένα μέλος του Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα (Trachemys scripta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peywey

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 12:06 ΠΜ CST
Trachemys scripta elegans - Photo (c) Laurent Lebois ©, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kalamurphyking: Trachemys scripta ssp. elegans, Ένα μέλος του Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα (Trachemys scripta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peywey

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 12:06 ΠΜ CST
Trachemys scripta elegans - Photo (c) Laurent Lebois ©, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kalamurphyking: Trachemys scripta ssp. elegans, Ένα μέλος του Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα (Trachemys scripta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peywey

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 12:09 ΠΜ CST
Trachemys scripta elegans - Photo (c) Laurent Lebois ©, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kalamurphyking: Trachemys scripta ssp. elegans, Ένα μέλος του Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα (Trachemys scripta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 47226