Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miya_

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On the foundation of my house.

Ημίπτερα - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη k_a_christopher: Ημίπτερα (Τάξη Hemiptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tanianmm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023 04:09 ΜΜ EDT
Sassafras albidum - Photo (c) Tom Potterfield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη k_a_christopher: Sassafras albidum, Ένα μέλος του Λαουρίδες (Οικογένεια Lauraceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smunoz5

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2023 10:26 ΠΜ EDT
Solidago - Photo (c) Bev Currie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη k_a_christopher: Γένος Solidago, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smunoz5

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2023 10:16 ΠΜ EDT
Αστεροειδή - Photo (c) Ram-Man, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη k_a_christopher: Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alin_guadalupe

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2023 12:14 ΜΜ EDT

Τόπος

Moon Twp, PA, USA (Google, OSM)
Celastrus orbiculatus - Photo (c) Jeff Skrentny, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeff Skrentny
Η ταυτότητα του χρήστη k_a_christopher: Celastrus orbiculatus, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Celastrales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mary_franco

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2023 05:38 ΜΜ EDT
Celastrus orbiculatus - Photo (c) Jeff Skrentny, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeff Skrentny
Η ταυτότητα του χρήστη k_a_christopher: Celastrus orbiculatus, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Celastrales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annehthomp

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2023 12:49 ΜΜ EDT
Hemerocallidoideae - Photo (c) Людмила Ивашина, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Людмила Ивашина
Η ταυτότητα του χρήστη k_a_christopher: Υποοικογένεια Hemerocallidoideae, Ένα μέλος του Ασφοδελοειδή (Οικογένεια Asphodelaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scooby_runner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 12:00 ΠΜ EDT
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) chofungi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη k_a_christopher: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

groundfaller

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 10:16 ΠΜ MDT
Υμενόπτερα - Photo (c) Riley Walsh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Riley Walsh
Η ταυτότητα του χρήστη k_a_christopher: Υμενόπτερα (Τάξη Hymenoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariam112

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023 10:38 ΠΜ EDT
Reynoutria japonica - Photo AnRo0002, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη k_a_christopher: Reynoutria japonica, Ένα μέλος του Πολύγονες (Φυλή Polygoneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martina6788

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023 11:55 ΠΜ EDT
Rhus typhina - Photo (c) mkosiewski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mkosiewski
Η ταυτότητα του χρήστη k_a_christopher: Rhus typhina, Ένα μέλος του Ρους (Γένος Rhus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martina6788

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023 11:57 ΠΜ EDT
Celastrus orbiculatus - Photo (c) Jeff Skrentny, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeff Skrentny
Η ταυτότητα του χρήστη k_a_christopher: Celastrus orbiculatus, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Celastrales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sgweiss

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2023 06:02 ΜΜ EDT
Arisaema - Photo (c) Rich Engelbrecht, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη k_a_christopher: Γένος Arisaema, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sgweiss

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2023 06:02 ΜΜ EDT
Arisaema triphyllum - Photo (c) heckmarr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by heckmarr
Η ταυτότητα του χρήστη k_a_christopher: Σύνθετο Arisaema triphyllum, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αφιδίδες (Οικογένεια Aphididae)

Παρατηρητής

dsantella

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 10:36 ΠΜ EDT
Αφιδίδες - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη k_a_christopher: Αφιδίδες (Οικογένεια Aphididae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielklamer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2023 11:29 ΠΜ EDT
Eupatorieae - Photo (c) Jacob Dittel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jacob Dittel
Η ταυτότητα του χρήστη k_a_christopher: Φυλή Eupatorieae, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kingofthejungle5

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2023 09:22 ΠΜ EDT
Eupatorieae - Photo (c) Jacob Dittel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jacob Dittel
Η ταυτότητα του χρήστη k_a_christopher: Φυλή Eupatorieae, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nexgenpools1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 10:45 ΠΜ EDT
Dolichovespula maculata - Photo (c) Benigno Veraz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Benigno Veraz
Η ταυτότητα του χρήστη k_a_christopher: Dolichovespula maculata, Ένα μέλος του Βεσπίνες (Υποοικογένεια Vespinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nexgenpools1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 01:41 ΜΜ EDT
Dolichovespula maculata - Photo (c) Benigno Veraz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Benigno Veraz
Η ταυτότητα του χρήστη k_a_christopher: Dolichovespula maculata, Ένα μέλος του Βεσπίνες (Υποοικογένεια Vespinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dmarymac

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2023 08:43 ΠΜ EDT

Τόπος

Mullica Hill (Google, OSM)
Eupatorieae - Photo (c) Jacob Dittel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jacob Dittel
Η ταυτότητα του χρήστη k_a_christopher: Φυλή Eupatorieae, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pretend_this_rock_is_a_seed_ok

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2023 01:45 ΜΜ EDT
Rhus typhina - Photo (c) mkosiewski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mkosiewski
Η ταυτότητα του χρήστη k_a_christopher: Rhus typhina, Ένα μέλος του Ρους (Γένος Rhus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

josephdez

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 11:44 ΠΜ EDT
Αστεροειδή - Photo (c) Ram-Man, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη k_a_christopher: Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diane77152

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 06:24 ΜΜ EDT
Solidago - Photo (c) Bev Currie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη k_a_christopher: Γένος Solidago, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ταράξακος (Γένος Taraxacum)

Παρατηρητής

lakshita4

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 09:17 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Dandelions

Ταράξακος - Photo (c) Masha, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Masha
Η ταυτότητα του χρήστη k_a_christopher: Ταράξακος (Γένος Taraxacum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ir264

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 04:36 ΜΜ EDT
Opiliones - Photo (c) Edgardo Flores, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Edgardo Flores
Η ταυτότητα του χρήστη k_a_christopher: Τάξη Opiliones, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jannyrocks

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)
Τιπουλόμορφα - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη k_a_christopher: Τιπουλόμορφα (Ανθυποτάξη Tipulomorpha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρύσωπας (Γένος Chrysoperla)

Παρατηρητής

tehillah2

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 01:03 ΜΜ EDT
Hemerobiiformia - Photo (c) Ryan Cooke, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ryan Cooke
Η ταυτότητα του χρήστη k_a_christopher: Υποτάξη Hemerobiiformia, Ένα μέλος του Νευρόπτερα (Τάξη Neuroptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrew2285

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023 11:37 ΠΜ EDT
Lecanoromycetes - Photo (c) Melissa Hutchison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Melissa Hutchison
Η ταυτότητα του χρήστη k_a_christopher: Ομοταξία Lecanoromycetes, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emorendorff

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 05:52 ΜΜ EDT
Solidago - Photo (c) Bev Currie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη k_a_christopher: Γένος Solidago, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theinsectarena

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)
Κολεόπτερα - Photo (c) Eduardo Muñoz Orellana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eduardo Muñoz Orellana
Η ταυτότητα του χρήστη k_a_christopher: Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 563