Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

green_zebra

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2021 05:09 PM CEST

Περιγραφή

Biene

Bombus pascuorum - Photo (c) Roberto Fontana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη justyna_kierat: Bombus pascuorum, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antoniojpizarro

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 11:54 AM CEST
Ανθόφιλα - Photo (c) nutmeg66, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη justyna_kierat: Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

idefix197

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2021 01:53 PM EEST
Andrena - Photo (c) amoorehouse, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη justyna_kierat: Γένος Andrena, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nature_bat

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 03:59 PM BST

Περιγραφή

Bee needs identification

Andrena fulva - Photo (c) Dluogs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη justyna_kierat: Andrena fulva, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fred117

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2019 11:24 AM UTC
Andrena fulva - Photo (c) Dluogs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη justyna_kierat: Andrena fulva, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barmcshaw

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2020 05:12 PM CEST
Andrena fulva - Photo (c) Dluogs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη justyna_kierat: Andrena fulva, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)

Παρατηρητής

chris_sherlock

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

England, GB (Google, OSM)

Περιγραφή

Sorry the photo corrupted on my phone

Βόμβος - Photo (c) sankax, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη justyna_kierat: Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

axamitka

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 03:31 PM SAST
Andrena fulva - Photo (c) Dluogs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη justyna_kierat: Andrena fulva, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rokcestnik

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Brandenburg, DE (Google, OSM)
Andrena fulva - Photo (c) Dluogs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη justyna_kierat: Andrena fulva, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sofiesnderbytastum5bdalsskolen

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2020 08:21 AM SAST
Andrena fulva - Photo (c) Dluogs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη justyna_kierat: Andrena fulva, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliane36

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2021 01:29 PM SAST
Andrena fulva - Photo (c) Dluogs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη justyna_kierat: Andrena fulva, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marekplch

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2021 02:29 PM CEST
Andrena fulva - Photo (c) Dluogs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη justyna_kierat: Andrena fulva, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mogenslindhardtsen

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2021 04:48 PM SAST
Andrena fulva - Photo (c) Dluogs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη justyna_kierat: Andrena fulva, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frankborup

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2021 04:17 PM SAST
Andrena fulva - Photo (c) Dluogs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη justyna_kierat: Andrena fulva, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

anneliseblicher

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2021 09:44 AM SAST
Ασιλίδες - Photo (c) Steve Collins, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη justyna_kierat: Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chris_sherlock

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2021 02:14 PM BST
Andrena fulva - Photo (c) Dluogs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη justyna_kierat: Andrena fulva, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

anne1064

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2021 10:43 AM SAST
Δίπτερα - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη justyna_kierat: Δίπτερα (Τάξη Diptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilie127

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021 10:56 AM UTC
Andrena fulva - Photo (c) Dluogs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη justyna_kierat: Andrena fulva, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donnad39

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2021 03:24 PM UTC
Andrena fulva - Photo (c) Dluogs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη justyna_kierat: Andrena fulva, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milanpestalozzi

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2021 11:01 AM UTC

Τόπος

Binningen, Schweiz (Google, OSM)
Andrena fulva - Photo (c) Dluogs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη justyna_kierat: Andrena fulva, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennisoff

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2021 02:27 PM +03
Osmia - Photo (c) Nadja Baumgartner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη justyna_kierat: Υπογένος Osmia, Ένα μέλος του Οσμία (Γένος Osmia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hildingthor

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2021 12:08 PM SAST
Osmia cornuta - Photo (c) Christophe Quintin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη justyna_kierat: Osmia cornuta, Ένα μέλος του Οσμία (Γένος Osmia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)

Παρατηρητής

nagiko3

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2021 06:55 PM CEST
Anthophora - Photo (c) Home Mountain, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη justyna_kierat: Γένος Anthophora, Ένα μέλος του Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)

Παρατηρητής

rytas56

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2021 11:42 AM +03
Andrena - Photo (c) amoorehouse, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη justyna_kierat: Γένος Andrena, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

chrisgannaway

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 02:58 PM BST

Τόπος

Epping CM16, UK (Google, OSM)
Μέλισσα - Photo (c) Oregon Department of Agriculture, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη justyna_kierat: Μέλισσα (Apis mellifera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)

Παρατηρητής

ulrichz

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 02:29 PM SAST
Andrena fulva - Photo (c) Dluogs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη justyna_kierat: Andrena fulva, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

walserma

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 12:08 PM CEST

Τόπος

Tuchmacherkanal (Google, OSM)
Osmia cornuta - Photo (c) Christophe Quintin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη justyna_kierat: Osmia cornuta, Ένα μέλος του Οσμία (Γένος Osmia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel_petersen

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2021 04:17 PM SAST
Osmia - Photo (c) Nadja Baumgartner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη justyna_kierat: Υπογένος Osmia, Ένα μέλος του Οσμία (Γένος Osmia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

darrenw

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

England, GB (Google, OSM)
Osmia bicornis - Photo (c) Walwyn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη justyna_kierat: Osmia bicornis, Ένα μέλος του Οσμία (Γένος Osmia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μελισσοειδή (Υπεροικογένεια Apoidea)

Παρατηρητής

halla

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2021 02:04 PM EET

Τόπος

Päivölä (Google, OSM)

Περιγραφή

Osmia bicornis

Trypoxylon - Photo (c) Kris Fricke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη justyna_kierat: Γένος Trypoxylon, Ένα μέλος του Μελισσοειδή (Υπεροικογένεια Apoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 8739