Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christina293

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021 09:15 AM UTC

Περιγραφή

Carpeting bog

Dichanthelium lucidum - Photo (c) Scott Ward, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Scott Ward
Η ταυτότητα του χρήστη justin_thomas: Dichanthelium lucidum, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mossman2000

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2019 05:00 PM MDT
Dichanthelium scribnerianum - Photo (c) Suzette Rogers, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη justin_thomas: Dichanthelium scribnerianum, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 01, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ciafre

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2020 04:10 PM EDT
Dichanthelium scribnerianum - Photo (c) Suzette Rogers, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη justin_thomas: Dichanthelium scribnerianum, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kwillard

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Arkansas, US (Google, OSM)
Dichanthelium villosissimum - Photo (c) Corey Lange, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Corey Lange
Η ταυτότητα του χρήστη justin_thomas: Dichanthelium villosissimum, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kwillard

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 08:12 AM CDT
Dichanthelium lanuginosum - Photo (c) Jason Whittle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason Whittle
Η ταυτότητα του χρήστη justin_thomas: Dichanthelium lanuginosum, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kwynne

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)
Trifolium stoloniferum - Photo (c) shelby kihm, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by shelby kihm
Η ταυτότητα του χρήστη justin_thomas: Trifolium stoloniferum, Ένα μέλος του Τριφύλλι (Γένος Trifolium)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlandblogger

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)
Physaria filiformis - Photo (c) Brent Baker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Brent Baker
Η ταυτότητα του χρήστη justin_thomas: Physaria filiformis, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlandblogger

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)
Physaria filiformis - Photo (c) Brent Baker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Brent Baker
Η ταυτότητα του χρήστη justin_thomas: Physaria filiformis, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlandblogger

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)

Περιγραφή

on private pasture adjacent to preserve

Physaria filiformis - Photo (c) Brent Baker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Brent Baker
Η ταυτότητα του χρήστη justin_thomas: Physaria filiformis, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arembert

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)
Physaria filiformis - Photo (c) Brent Baker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Brent Baker
Η ταυτότητα του χρήστη justin_thomas: Physaria filiformis, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arembert

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Late flowering, most plants already gone to seed, few basal leaves still present

Helenium virginicum - Photo (c) holycowchip, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by holycowchip
Η ταυτότητα του χρήστη justin_thomas: Helenium virginicum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlandblogger

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)
Mononeuria minima - Photo (c) Eric Keith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Keith
Η ταυτότητα του χρήστη justin_thomas: Mononeuria minima, Ένα μέλος του Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlandblogger

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)
Mononeuria minima - Photo (c) Eric Keith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Keith
Η ταυτότητα του χρήστη justin_thomas: Mononeuria minima, Ένα μέλος του Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rwgray

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)
Boltonia decurrens - Photo (c) Vanessa Voelker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vanessa Voelker
Η ταυτότητα του χρήστη justin_thomas: Boltonia decurrens, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jfaupel

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)
Boltonia decurrens - Photo (c) Vanessa Voelker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vanessa Voelker
Η ταυτότητα του χρήστη justin_thomas: Boltonia decurrens, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tedmacrae

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Restored bottomland prairie. This is the northernmost known station along the Mississippi River for this federally listed threatened species.

Boltonia decurrens - Photo (c) Vanessa Voelker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vanessa Voelker
Η ταυτότητα του χρήστη justin_thomas: Boltonia decurrens, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kbildner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)
Boltonia decurrens - Photo (c) Vanessa Voelker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vanessa Voelker
Η ταυτότητα του χρήστη justin_thomas: Boltonia decurrens, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jfaupel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)
Boltonia decurrens - Photo (c) Vanessa Voelker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vanessa Voelker
Η ταυτότητα του χρήστη justin_thomas: Boltonia decurrens, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathanaaron

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)

Περιγραφή

2 fertile stems, 6 sterile.

Asclepias meadii - Photo (c) Jay Sturner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη justin_thomas: Asclepias meadii, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kbildner

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)
Asclepias meadii - Photo (c) Jay Sturner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη justin_thomas: Asclepias meadii, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vvoelker

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2018 03:49 PM CDT
Dichanthelium dichotomum - Photo (c) Eric Ungberg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Eric Ungberg
Η ταυτότητα του χρήστη justin_thomas: Σύνθετο Dichanthelium dichotomum, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 17, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mossman2000

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2019 05:00 PM MDT
Dichanthelium oligosanthes scribnerianum - Photo (c) Suzette Rogers, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη justin_thomas: Dichanthelium oligosanthes var. scribnerianum [inactive], Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2022
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jfaupel

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2021 05:34 PM HST

Περιγραφή

Also showed some traits of Symphyotrichum lateriflorum. Popping up wild in a native plant landscaping bed.

Symphyotrichum racemosum - Photo (c) Sara Rall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sara Rall
Η ταυτότητα του χρήστη justin_thomas: Symphyotrichum racemosum, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2022
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jfaupel

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2021 05:34 PM HST

Περιγραφή

Also showed some traits of Symphyotrichum lateriflorum. Popping up wild in a native plant landscaping bed.

Symphyotrichum lateriflorum - Photo (c) Sequoia Janirella Wrens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sequoia Janirella Wrens
Η ταυτότητα του χρήστη justin_thomas: Symphyotrichum lateriflorum, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2022
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lfelliott

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2021 11:46 AM CST

Ετικέτες

Taxodium distichum - Photo (c) Kent C. Jensen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kent C. Jensen
Η ταυτότητα του χρήστη justin_thomas: Taxodium distichum, Ένα μέλος του Κυπαρισσοειδή (Οικογένεια Cupressaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lfelliott

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2021 12:22 PM CST

Ετικέτες

Euonymus alatus - Photo (c) dctr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by dctr
Η ταυτότητα του χρήστη justin_thomas: Euonymus alatus, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Celastrales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

niangua79

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Elymus glabriflorus - Photo (c) Janet Wright, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Janet Wright
Η ταυτότητα του χρήστη justin_thomas: Elymus glabriflorus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kbildner

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2021 12:52 PM CST
Hypericum prolificum - Photo (c) Tom Potterfield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη justin_thomas: Hypericum prolificum, Ένα μέλος του Υπερικό (Γένος Hypericum)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kbildner

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2021 01:20 PM CST
Symphyotrichum laeve - Photo (c) Kristina Necovska, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Kristina Necovska
Η ταυτότητα του χρήστη justin_thomas: Symphyotrichum laeve, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lfelliott

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2021 12:21 PM CST

Τόπος

Columbia, MO, USA (Google, OSM)

Ετικέτες

Pyrus calleryana - Photo (c) Suzette Rogers, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη justin_thomas: Pyrus calleryana, Ένα μέλος του Αχλαδιά (Γένος Pyrus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 137