Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θυελλόγλαρος (Larus canus)

Παρατηρητής

kahkonen

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2020 05:11 PM +03

Περιγραφή

Puolet isompi kuin aikuinen harmaalokki

Θυελλόγλαρος - Photo Estormiz, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη juliaprusi: Θυελλόγλαρος (Larus canus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathan

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2020 06:43 AM EDT
Geometra papilionaria - Photo (c) nutmeg66, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη juliaprusi: Geometra papilionaria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anne603

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2020 01:45 PM +03
Nuphar lutea - Photo (c) V.S. Volkotrub, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by V.S. Volkotrub
Η ταυτότητα του χρήστη juliaprusi: Nuphar lutea, Ένα μέλος του Νυμφαιώδη (Τάξη Nymphaeales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πιερίδα Η Νάπιος (Pieris napi)

Παρατηρητής

anne603

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2020 03:31 PM +03

Περιγραφή

Kaksi perhosta yhteisellä lennolla.

Πιερίδα Η Νάπιος - Photo (c) Kai Löhr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Kai Löhr
Η ταυτότητα του χρήστη juliaprusi: Πιερίδα Η Νάπιος (Pieris napi)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anne603

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2020 02:14 PM +03
Galeopsis speciosa - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη juliaprusi: Galeopsis speciosa, Ένα μέλος του Λαμιοειδή (Υποοικογένεια Lamioideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anne603

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2020 04:37 PM +03
Amanita muscaria - Photo (c) cactusdan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη juliaprusi: Amanita muscaria, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anne603

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2020 12:34 PM +03
Ribes alpinum - Photo (c) Vireloup, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Vireloup
Η ταυτότητα του χρήστη juliaprusi: Ribes alpinum, Ένα μέλος του Σαξιφραγκώδη (Τάξη Saxifragales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθεμίς Η Βαφική (Cota tinctoria)

Παρατηρητής

nina346

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2020 11:38 AM +03
Ανθεμίς Η Βαφική - Photo (c) Svetlana Nesterova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Svetlana Nesterova
Η ταυτότητα του χρήστη juliaprusi: Ανθεμίς Η Βαφική (Cota tinctoria)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπίνος (Fringilla coelebs)

Παρατηρητής

nina346

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2020 12:18 PM +03

Περιγραφή

Lensi ikkunaan ja kuoli välittömästi :(

Σπίνος - Photo (c) Joël Horisberger, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Joël Horisberger
Η ταυτότητα του χρήστη juliaprusi: Σπίνος (Fringilla coelebs)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nina346

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2020 08:38 PM +03
Rhododendron tomentosum - Photo (c) Kirkku, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη juliaprusi: Rhododendron tomentosum, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nina346

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2020 01:35 PM +03
Geometra papilionaria - Photo (c) nutmeg66, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη juliaprusi: Geometra papilionaria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λύθρο Το Ιτεόμορφο (Lythrum salicaria)

Παρατηρητής

nina346

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2020 07:32 PM +03
Λύθρο Το Ιτεόμορφο - Photo (c) wojtest, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by wojtest
Η ταυτότητα του χρήστη juliaprusi: Λύθρο Το Ιτεόμορφο (Lythrum salicaria)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nina346

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2020 02:57 PM +03
Καμπανούλα Η Ροδακινόφυλλη - Photo (c) botanico, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by botanico
Η ταυτότητα του χρήστη juliaprusi: Καμπανούλα Η Ροδακινόφυλλη (Campanula persicifolia)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)

Παρατηρητής

nina346

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2020 07:21 PM +03
Καναδέζικη Χήνα - Photo (c) Dimitris S, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dimitris S
Η ταυτότητα του χρήστη juliaprusi: Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nina346

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2020 07:26 PM +03
Arianta arbustorum - Photo (c) Martin Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Grimm
Η ταυτότητα του χρήστη juliaprusi: Arianta arbustorum, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nina346

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2020 12:49 PM +03
Gonepteryx rhamni - Photo (c) Vlastimil Lata, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Vlastimil Lata
Η ταυτότητα του χρήστη juliaprusi: Gonepteryx rhamni, Ένα μέλος του Γωνηπτέριξ (Γένος Gonepteryx)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nina346

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2020 02:45 PM +03
Pentatoma rufipes - Photo (c) Jon J. Laysell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jon J. Laysell
Η ταυτότητα του χρήστη juliaprusi: Pentatoma rufipes, Ένα μέλος του Πεντατομίνοι (Φυλή Pentatomini)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahawkins_az

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2020 11:07 AM CEST
Polyommatus icarus - Photo (c) Bryan Pfeiffer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bryan Pfeiffer
Η ταυτότητα του χρήστη juliaprusi: Polyommatus icarus, Ένα μέλος του Πολυόμματος (Γένος Polyommatus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imeldadeheer

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2020 12:24 PM CEST
Πεταλούδα Παγώνι - Photo (c) S. Rae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη juliaprusi: Πεταλούδα Παγώνι (Aglais io)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrer

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2020 01:19 PM SAST
Lasiocampa quercus - Photo (c) Andrey Ponomarev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrey Ponomarev
Η ταυτότητα του χρήστη juliaprusi: Lasiocampa quercus, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teropiirainen

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2020 09:37 AM +03
Lycaena virgaureae - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη juliaprusi: Lycaena virgaureae, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alinja

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2020 07:36 PM +03
Betula pubescens - Photo (c) Vladimir Bryukhov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vladimir Bryukhov
Η ταυτότητα του χρήστη juliaprusi: Betula pubescens, Ένα μέλος του Σημύδα (Γένος Betula)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alinja

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2020 07:36 PM +03
Φυτό - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη juliaprusi: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aaroms

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2018 12:22 PM SAST
Juniperus communis - Photo (c) geirande, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη juliaprusi: Juniperus communis, Ένα μέλος του Άρκευθος (Γένος Juniperus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πιερίδα Η Νάπιος (Pieris napi)

Παρατηρητής

andrebatt

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2020 10:42 AM SAST
Πιερίδα Η Νάπιος - Photo (c) Kai Löhr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Kai Löhr
Η ταυτότητα του χρήστη juliaprusi: Πιερίδα Η Νάπιος (Pieris napi)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hermanberteler

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2020 12:41 PM CEST
Πεταλούδα Παγώνι - Photo (c) S. Rae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη juliaprusi: Πεταλούδα Παγώνι (Aglais io)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eag

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2017 03:17 PM CEST

Τόπος

Mästocka Ljunghed (Google, OSM)
Πεταλούδα Παγώνι - Photo (c) S. Rae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη juliaprusi: Πεταλούδα Παγώνι (Aglais io)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grumpyric

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2020 11:31 AM UTC

Τόπος

Undefined location (Google, OSM)
Aglais urticae - Photo (c) Jörg Hempel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη juliaprusi: Aglais urticae, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

takoda8

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2020 11:22 AM UTC

Τόπος

Esbjerg (Google, OSM)
Deilephila elpenor - Photo (c) Andy Phillips, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη juliaprusi: Deilephila elpenor, Ένα μέλος του Μακρογλωσσίνοι (Φυλή Macroglossini)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθοχαριδίνοι (Φυλή Anthocharidini)

Παρατηρητής

miguelberkemeier

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2018 06:14 PM BST
Ανθόχαρις Της Καρδαμίνης - Photo (c) Felipe Hidalgo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felipe Hidalgo
Η ταυτότητα του χρήστη juliaprusi: Ανθόχαρις Της Καρδαμίνης (Anthocharis cardamines)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2020
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 51