Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

epifanova_elena

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 01:27 PM UTC
Luzula pilosa - Photo (c) Gennady Alexandrov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη julia_shner: Luzula pilosa, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερυθρελάτη (Picea abies)

Παρατηρητής

epifanova_elena

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 01:23 PM UTC
Ερυθρελάτη - Photo (c) dimashpagin2006, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη julia_shner: Ερυθρελάτη (Picea abies)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σμέουρο (Rubus idaeus)

Παρατηρητής

epifanova_elena

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 01:25 PM UTC
Σμέουρο - Photo (c) Erika Mitchell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη julia_shner: Σμέουρο (Rubus idaeus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taimyr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 03:09 PM MSK
Angelica sylvestris - Photo (c) tsiegretlop, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη julia_shner: Angelica sylvestris, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό
Birds

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτηνά (Ομοταξία Aves)

Παρατηρητής

ekaterina_arkadevna

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 12:06 PM +13
Πτηνά - Photo (c) Kenny P., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη julia_shner: Πτηνά (Ομοταξία Aves)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anton_tananykin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 04:07 PM +13
Στύφνος - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη julia_shner: Στύφνος (Solanum nigrum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anton_tananykin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 04:27 PM +13
Symphoricarpos albus - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη julia_shner: Symphoricarpos albus, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)

Παρατηρητής

anton_tananykin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 04:24 PM +13
Robinia pseudoacacia - Photo (c) Doug Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη julia_shner: Robinia pseudoacacia, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexander_agafonov

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 01:31 PM MSK
Potentilla norvegica - Photo (c) m1k3felt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη julia_shner: Potentilla norvegica, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexander_agafonov

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2021 02:20 PM MSK
Stellaria media - Photo Kaldari, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη julia_shner: Stellaria media, Ένα μέλος του Στελλάρια Η Μεσαία (Σύνθετο Stellaria media)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexander_agafonov

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 01:20 PM MSK
Medicago lupulina - Photo (c) Максим Исмайлов, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη julia_shner: Medicago lupulina, Ένα μέλος του Μηδική (Γένος Medicago)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)

Παρατηρητής

epifanova_elena

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 01:10 PM UTC
Iris pseudacorus - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη julia_shner: Iris pseudacorus, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

epifanova_elena

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 05:34 PM UTC
Σμέουρο - Photo (c) Erika Mitchell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη julia_shner: Σμέουρο (Rubus idaeus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

epifanova_elena

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 05:33 PM UTC
Betonica officinalis - Photo (c) Les, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη julia_shner: Betonica officinalis, Ένα μέλος του Λαμιοειδή (Υποοικογένεια Lamioideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

epifanova_elena

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 05:27 PM UTC
Solidago virgaurea - Photo (c) ed_shaw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη julia_shner: Solidago virgaurea, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

epifanova_elena

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 05:25 PM UTC
Fragaria vesca - Photo (c) Sean Blaney, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη julia_shner: Fragaria vesca, Ένα μέλος του Φραγκάρια (Γένος Fragaria)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπτοκαρυά (Corylus avellana)

Παρατηρητής

epifanova_elena

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 05:24 PM UTC
Λεπτοκαρυά - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη julia_shner: Λεπτοκαρυά (Corylus avellana)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρρενοπτέρη (Dryopteris filix-mas)

Παρατηρητής

epifanova_elena

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 05:17 PM UTC
Αρρενοπτέρη - Photo (c) Алена Фронтова, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη julia_shner: Αρρενοπτέρη (Dryopteris filix-mas)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

epifanova_elena

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 05:19 PM UTC
Ajuga reptans - Photo (c) Graham Stewart, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη julia_shner: Ajuga reptans, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπτοκαρυά (Corylus avellana)

Παρατηρητής

taimyr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 03:23 PM MSK
Λεπτοκαρυά - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη julia_shner: Λεπτοκαρυά (Corylus avellana)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taimyr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 03:23 PM MSK
Mercurialis perennis - Photo (c) --Tico--, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη julia_shner: Mercurialis perennis, Ένα μέλος του Μερκουριάλις (Γένος Mercurialis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δασική Πεύκη (Pinus sylvestris)

Παρατηρητής

yuriysokolov73

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2016 05:04 PM +13
Δασική Πεύκη - Photo (c) Thor-Rune Hansen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη julia_shner: Δασική Πεύκη (Pinus sylvestris)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taimyr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 03:23 PM MSK
Dryopteris carthusiana - Photo (c) ctracey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Christopher Tracey
Η ταυτότητα του χρήστη julia_shner: Dryopteris carthusiana, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερυθρελάτη (Picea abies)

Παρατηρητής

taimyr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 03:23 PM MSK
Ερυθρελάτη - Photo (c) dimashpagin2006, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη julia_shner: Ερυθρελάτη (Picea abies)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δασική Πεύκη (Pinus sylvestris)

Παρατηρητής

taimyr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 03:34 PM MSK
Δασική Πεύκη - Photo (c) Thor-Rune Hansen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη julia_shner: Δασική Πεύκη (Pinus sylvestris)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taimyr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 03:34 PM MSK
Calamagrostis epigejos - Photo (c) Andreas Rockstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη julia_shner: Calamagrostis epigejos, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taimyr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 03:38 PM MSK
Solidago virgaurea - Photo (c) ed_shaw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη julia_shner: Solidago virgaurea, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σμέουρο (Rubus idaeus)

Παρατηρητής

taimyr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 03:42 PM MSK
Σμέουρο - Photo (c) Erika Mitchell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη julia_shner: Σμέουρο (Rubus idaeus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taimyr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 03:40 PM MSK
Vaccinium myrtillus - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη julia_shner: Vaccinium myrtillus, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερυθρελάτη (Picea abies)

Παρατηρητής

taimyr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 03:38 PM MSK
Ερυθρελάτη - Photo (c) dimashpagin2006, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη julia_shner: Ερυθρελάτη (Picea abies)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 157137