Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

max_sonn

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)
Pseudemoia rawlinsoni - Photo (c) James Cornelious, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Cornelious
Η ταυτότητα του χρήστη jules_farquhar: Pseudemoia rawlinsoni, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anatinus

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

3 Lampropholis guichenoti and one Pseudemoia rawlinsoni overwintering in the same log. Found while chainsawing in a paddock.

Pseudemoia rawlinsoni - Photo (c) James Cornelious, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Cornelious
Η ταυτότητα του χρήστη jules_farquhar: Pseudemoia rawlinsoni, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sullivanribbit

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2009

Περιγραφή

Wild animal on the grounds of Territory Wildlife Park.

Carlia rufilatus - Photo (c) rogstanden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by rogstanden
Η ταυτότητα του χρήστη jules_farquhar: Carlia rufilatus, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tanyahattingh

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 08:59 ΠΜ ACST
Carlia sexdentata - Photo (c) Tom Frisby, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tom Frisby
Η ταυτότητα του χρήστη jules_farquhar: Carlia sexdentata, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moocattle

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2023 10:51 ΠΜ ACST

Περιγραφή

(?)

Carlia rufilatus - Photo (c) rogstanden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by rogstanden
Η ταυτότητα του χρήστη jules_farquhar: Carlia rufilatus, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickvolpe

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2020 12:52 ΠΜ ACST
Carlia rufilatus - Photo (c) rogstanden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by rogstanden
Η ταυτότητα του χρήστη jules_farquhar: Carlia rufilatus, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandboa

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2023 08:33 ΠΜ ACST
Carlia rufilatus - Photo (c) rogstanden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by rogstanden
Η ταυτότητα του χρήστη jules_farquhar: Carlia rufilatus, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandboa

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2023 08:56 ΠΜ ACST
Carlia sexdentata - Photo (c) Tom Frisby, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tom Frisby
Η ταυτότητα του χρήστη jules_farquhar: Carlia sexdentata, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandboa

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2023 09:30 ΠΜ ACST
Carlia sexdentata - Photo (c) Tom Frisby, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tom Frisby
Η ταυτότητα του χρήστη jules_farquhar: Carlia sexdentata, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scott676

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2019
Ctenophorus slateri - Photo (c) dhfischer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by dhfischer
Η ταυτότητα του χρήστη jules_farquhar: Ctenophorus slateri, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rupenousoon

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2024 12:09 ΜΜ AEST
Lampropholis guichenoti - Photo (c) Guillaume Thomas Doerig, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Guillaume Thomas Doerig
Η ταυτότητα του χρήστη jules_farquhar: Lampropholis guichenoti, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christina_l

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2024 04:36 ΜΜ AEST
Anepischetosia maccoyi - Photo (c) dhfischer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by dhfischer
Η ταυτότητα του χρήστη jules_farquhar: Anepischetosia maccoyi, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wyn_russell

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)
Pseudemoia pagenstecheri - Photo (c) Euan Moore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Euan Moore
Η ταυτότητα του χρήστη jules_farquhar: Pseudemoia pagenstecheri, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ammresh

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2023 04:21 ΜΜ AEDT
Acritoscincus duperreyi - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη jules_farquhar: Acritoscincus duperreyi, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 07, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allan_cannons

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)
Lissolepis coventryi - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη jules_farquhar: Lissolepis coventryi, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmcgoolie

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2024 09:00 ΜΜ AEDT
Lucasium damaeum - Photo (c) Matt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jules_farquhar: Lucasium damaeum, Ένα μέλος του Γκεκότα (Ανθυποτάξη Gekkota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmcgoolie

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2024 09:59 ΜΜ AEDT
Strophurus intermedius - Photo (c) Indra Bone, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Indra Bone
Η ταυτότητα του χρήστη jules_farquhar: Strophurus intermedius, Ένα μέλος του Γκεκότα (Ανθυποτάξη Gekkota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmcgoolie

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2024 08:27 ΜΜ AEDT
Delma butleri - Photo (c) Adam Brice, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Adam Brice
Η ταυτότητα του χρήστη jules_farquhar: Delma butleri, Ένα μέλος του Γκεκότα (Ανθυποτάξη Gekkota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clackestate

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2024 03:02 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

photos of images

Ctenotus orientalis - Photo (c) Tom Frisby, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tom Frisby
Η ταυτότητα του χρήστη jules_farquhar: Ctenotus orientalis, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)

Παρατηρητής

r0d

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2023 11:45 ΠΜ AEDT
Pseudemoia pagenstecheri - Photo (c) Euan Moore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Euan Moore
Η ταυτότητα του χρήστη jules_farquhar: Pseudemoia pagenstecheri, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexandra1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2016

Περιγραφή

Field Notes - 1 in school playground. Relocated by snake catchers. About 50cm

Demansia cyanochasma - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Max Tibby
Η ταυτότητα του χρήστη jules_farquhar: Demansia cyanochasma, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattcampbellaus

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 10:12 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

I hadn't seen this species here for a few years so I was very excited to not only find one yesterday, but a very young one. Less than 4cm TL

Pseudemoia spenceri - Photo (c) tleitch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by tleitch
Η ταυτότητα του χρήστη jules_farquhar: Pseudemoia spenceri, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

awmccutcheon

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2024 04:54 ΜΜ AEDT
Carinascincus metallicus - Photo (c) Tom Frisby, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tom Frisby
Η ταυτότητα του χρήστη jules_farquhar: Carinascincus metallicus, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dd17

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)
Pseudemoia spenceri - Photo (c) tleitch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by tleitch
Η ταυτότητα του χρήστη jules_farquhar: Pseudemoia spenceri, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smoo

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2024 04:59 ΜΜ AEDT
Pseudemoia spenceri - Photo (c) tleitch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by tleitch
Η ταυτότητα του χρήστη jules_farquhar: Pseudemoia spenceri, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jarah

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2020 12:26 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Residential footpath just outside Warrnambool CBD

Pseudemoia spenceri - Photo (c) tleitch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by tleitch
Η ταυτότητα του χρήστη jules_farquhar: Pseudemoia spenceri, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gayleosborne

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 12:21 ΜΜ AEDT
Pseudemoia spenceri - Photo (c) tleitch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by tleitch
Η ταυτότητα του χρήστη jules_farquhar: Pseudemoia spenceri, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dan_rye

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2024 10:03 ΠΜ AEDT
Acritoscincus duperreyi - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη jules_farquhar: Acritoscincus duperreyi, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tylah_meunier

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2024 03:41 ΜΜ AEDT
Acritoscincus duperreyi - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη jules_farquhar: Acritoscincus duperreyi, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 09, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bigpseudemoia123

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2024 11:27 ΠΜ AEDT
Pseudemoia spenceri - Photo (c) tleitch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by tleitch
Η ταυτότητα του χρήστη jules_farquhar: Pseudemoia spenceri, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1845