Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pgirard

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2022 10:38 AM CEST
Clupeoidei - Photo (c) Kaustubh Sandip Warde, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kaustubh Sandip Warde
Η ταυτότητα του χρήστη jujurenoult: Υποτάξη Clupeoidei, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matteo234

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2020 09:35 AM SAST

Τόπος

Veneto, Italia (Google, OSM)
Clupeoidei - Photo (c) Kaustubh Sandip Warde, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kaustubh Sandip Warde
Η ταυτότητα του χρήστη jujurenoult: Υποτάξη Clupeoidei, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ποταμοσαλιάρα (Salariopsis fluviatilis)

Παρατηρητής

pdubois

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2019 02:44 PM CEST
Ποταμοσαλιάρα - Photo (c) Matt Ford, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Matt Ford
Η ταυτότητα του χρήστη jujurenoult: Ποταμοσαλιάρα (Salariopsis fluviatilis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ποταμοσαλιάρα (Salariopsis fluviatilis)

Παρατηρητής

zanskar

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2016 09:18 PM CEST
Ποταμοσαλιάρα - Photo (c) Matt Ford, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Matt Ford
Η ταυτότητα του χρήστη jujurenoult: Ποταμοσαλιάρα (Salariopsis fluviatilis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philippe_geniez

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2018 10:38 AM CEST

Περιγραφή

2 subadultes, env. 12 cm (donc pas des juvéniles !). Plage de sable fin, épi rocheux.

Κουτσομούρα - Photo (c) Tim Cameron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jujurenoult: Κουτσομούρα (Mullus barbatus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωνογωβιός (Chromogobius quadrivittatus)

Παρατηρητής

quentindepl

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 03:00 PM CEST

Περιγραφή

Sous les pierres en eau peu profonde, 15 cm de profondeur. 15-20mm

Ζωνογωβιός - Photo (c) Stefan Pav, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefan Pav
Η ταυτότητα του χρήστη jujurenoult: Ζωνογωβιός (Chromogobius quadrivittatus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωνογωβιός (Chromogobius quadrivittatus)

Παρατηρητής

kovtun_oleg

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2013 01:50 PM EEST

Περιγραφή

Западный Крым, Атлеш, мыс Тарханкут. 2013 г., подводная пещера.
Ковтун О.А. Новая находка редкого бычка Chromogobius quadrivittatus (Steindachner, 1863) (Actinopterygii, Perciformes, Gobiidae) в морской подводной пещере п-ова Тарханкут (Чёрное море) // Морской экологический журнал, - 2013. - Т. 13, № 1. – C. 18.

http://hydrobio.onu.edu.ua/PDF%20my%20publikations/0083.pdf

Ζωνογωβιός - Photo (c) Stefan Pav, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefan Pav
Η ταυτότητα του χρήστη jujurenoult: Ζωνογωβιός (Chromogobius quadrivittatus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmenut

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2021 01:41 PM WET
Pseudocaranx dentex - Photo (c) Nigel Marsh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nigel Marsh
Η ταυτότητα του χρήστη jujurenoult: Pseudocaranx dentex, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmenut

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 06:34 PM CET

Περιγραφή

Pêché à la traine

Orcynopsis unicolor - Photo (c) tmenut, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tmenut
Η ταυτότητα του χρήστη jujurenoult: Orcynopsis unicolor, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luispb

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022
Dactylopterus volitans - Photo (c) Luis Pérez Berrocal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luis Pérez Berrocal
Η ταυτότητα του χρήστη jujurenoult: Dactylopterus volitans, Ένα μέλος του Συγναθόμορφα (Τάξη Syngnathiformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τραχύβατος (Raja radula)

Παρατηρητής

luispb

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022
Τραχύβατος - Photo (c) Luis Pérez Berrocal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luis Pérez Berrocal
Η ταυτότητα του χρήστη jujurenoult: Τραχύβατος (Raja radula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luispb

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022
Dentex dentex - Photo (c) josepvilanova, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by josepvilanova
Η ταυτότητα του χρήστη jujurenoult: Dentex dentex, Ένα μέλος του Σπαρίδες (Οικογένεια Sparidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μουσμούλι (Pagellus acarne)

Παρατηρητής

luispb

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022
Μουσμούλι - Photo (c) Dennis Rabeling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Dennis Rabeling
Η ταυτότητα του χρήστη jujurenoult: Μουσμούλι (Pagellus acarne)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xrufray

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2022 03:19 PM CEST
Callionymus reticulatus - Photo (c) Viktor V. Grøtan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Viktor V. Grøtan
Η ταυτότητα του χρήστη jujurenoult: Callionymus reticulatus, Ένα μέλος του Συγναθόμορφα (Τάξη Syngnathiformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slebris

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2011 05:37 PM CET

Τόπος

Saint-Malo, France (Google, OSM)
Apletodon dentatus - Photo (c) Alison Young, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alison Young
Η ταυτότητα του χρήστη jujurenoult: Apletodon dentatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slebris

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 12:43 PM CEST
Symphodus melops - Photo (c) João Pedro Silva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jujurenoult: Symphodus melops, Ένα μέλος του Λαβρίδες (Οικογένεια Labridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεοπαρδαλογωβιός (Thorogobius ephippiatus)

Παρατηρητής

slebris

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 12:54 PM CEST
Λεοπαρδαλογωβιός - Photo (c) tamsynmann, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by tamsynmann
Η ταυτότητα του χρήστη jujurenoult: Λεοπαρδαλογωβιός (Thorogobius ephippiatus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slebris

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 12:44 PM CEST
Pollachius pollachius - Photo (c) Jim Greenfield, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jim Greenfield
Η ταυτότητα του χρήστη jujurenoult: Pollachius pollachius, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bernardpicton

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2014 06:16 PM UTC

Τόπος

Gulen, Norway (Google, OSM)

Ετικέτες

Lebetus scorpioides - Photo (c) Bernard Picton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Bernard Picton
Η ταυτότητα του χρήστη jujurenoult: Lebetus scorpioides, Ένα μέλος του Γωβηίδες (Οικογένεια Gobiidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

viktorvg

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2021 04:43 PM CET

Τόπος

Ørland, Norge (Google, OSM)
Lebetus scorpioides - Photo (c) Bernard Picton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Bernard Picton
Η ταυτότητα του χρήστη jujurenoult: Lebetus scorpioides, Ένα μέλος του Γωβηίδες (Οικογένεια Gobiidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

viktorvg

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2019 01:55 PM CET

Τόπος

Gulen, Norge (Google, OSM)
Lebetus scorpioides - Photo (c) Bernard Picton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Bernard Picton
Η ταυτότητα του χρήστη jujurenoult: Lebetus scorpioides, Ένα μέλος του Γωβηίδες (Οικογένεια Gobiidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπάρος (Diplodus annularis)

Παρατηρητής

amaneko

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2022 01:12 PM WEST
Σπάρος - Photo (c) Tim Cameron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jujurenoult: Σπάρος (Diplodus annularis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανεμωνογωβιός (Gobius bucchichi)

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2018 03:11 PM +03

Περιγραφή

This is the new observation duplicated from https://www.inaturalist.org/observations/18507147#
(had 2 species in it)

Ανεμωνογωβιός - Photo (c) Roberto Pillon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roberto Pillon
Η ταυτότητα του χρήστη jujurenoult: Ανεμωνογωβιός (Gobius bucchichi)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανεμωνογωβιός (Gobius bucchichi)

Παρατηρητής

soenkebonde

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2022 03:31 PM +03
Ανεμωνογωβιός - Photo (c) Roberto Pillon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roberto Pillon
Η ταυτότητα του χρήστη jujurenoult: Ανεμωνογωβιός (Gobius bucchichi)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανεμωνογωβιός (Gobius bucchichi)

Παρατηρητής

soenkebonde

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2022 04:22 PM +03
Ανεμωνογωβιός - Photo (c) Roberto Pillon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roberto Pillon
Η ταυτότητα του χρήστη jujurenoult: Ανεμωνογωβιός (Gobius bucchichi)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xrufray

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 12:16 PM CEST
Callionymus lyra - Photo (c) Emil B, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Emil B
Η ταυτότητα του χρήστη jujurenoult: Callionymus lyra, Ένα μέλος του Συγναθόμορφα (Τάξη Syngnathiformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xrufray

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 12:20 PM CEST
Callionymus lyra - Photo (c) Emil B, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Emil B
Η ταυτότητα του χρήστη jujurenoult: Callionymus lyra, Ένα μέλος του Συγναθόμορφα (Τάξη Syngnathiformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xrufray

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2022 10:46 AM CEST
Maja brachydactyla - Photo (c) Bernard Picton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Bernard Picton
Η ταυτότητα του χρήστη jujurenoult: Maja brachydactyla, Ένα μέλος του Μαϊίδαι (Οικογένεια Majidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κηλιδογωβιός (Pomatoschistus flavescens)

Παρατηρητής

xrufray

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2022 10:21 AM CEST
Κηλιδογωβιός - Photo (c) João Pedro Silva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jujurenoult: Κηλιδογωβιός (Pomatoschistus flavescens)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xrufray

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2022 10:40 AM CEST
Gobius gasteveni - Photo (c) João Pedro Silva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jujurenoult: Gobius gasteveni, Ένα μέλος του Γοβιός (Γένος Gobius)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 4827