Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yeimysomer

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2023 10:23 ΠΜ -05
Agaricales - Photo (c) brian_nz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by brian_nz
Η ταυτότητα του χρήστη juancruzado: Τάξη Agaricales, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)

Παρατηρητής

yeimysomer

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2023 10:30 ΠΜ -05
Βασιδιομύκητες - Photo (c) Christine Young, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christine Young
Η ταυτότητα του χρήστη juancruzado: Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arensburger

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Cundinamarca, CO (Google, OSM)
Mesophylla macconnelli - Photo (c) rdwilcox51, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by rdwilcox51
Η ταυτότητα του χρήστη juancruzado: Mesophylla macconnelli, Ένα μέλος του Νυχτερίδα (Τάξη Chiroptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magazhu

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2017
Bostranova jaliscensis - Photo (c) Cheryl Harleston López Espino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Cheryl Harleston López Espino
Η ταυτότητα του χρήστη juancruzado: Bostranova jaliscensis, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martyndrabik

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2023 10:14 ΠΜ MST

Περιγραφή

Prey.

Neotoma albigula - Photo (c) Juan Pablo Cordova C, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Juan Pablo Cordova C
Η ταυτότητα του χρήστη juancruzado: Neotoma albigula, Ένα μέλος του Μυοειδή (Υπεροικογένεια Muroidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marinacompany

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 09:01 ΠΜ -05
Καπουτσίνος Της Κεντρικής Αμερικής - Photo (c) Zweer de Bruin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη juancruzado: Καπουτσίνος Της Κεντρικής Αμερικής (Cebus capucinus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οιδιποδίνες (Υποοικογένεια Oedipodinae)

Παρατηρητής

lilia76ap

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 01:32 ΠΜ HST
Οιδιποδίνες - Photo (c) David Turgeon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by David Turgeon
Η ταυτότητα του χρήστη juancruzado: Οιδιποδίνες (Υποοικογένεια Oedipodinae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teamtzibim

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 02:09 ΜΜ CST
Argia - Photo (c) Pete and Noe Woods, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pete and Noe Woods
Η ταυτότητα του χρήστη juancruzado: Γένος Argia, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerjhe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2023 11:03 ΠΜ CST
Lepus altamirae - Photo (c) MARMAR, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by MARMAR
Η ταυτότητα του χρήστη juancruzado: Lepus altamirae, Ένα μέλος του Λαγός (Γένος Lepus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luispauperrimo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Zacatecas, MX (Google, OSM)

Περιγραφή

S6

Neotoma goldmani - Photo (c) Juan Cruzado Cortés, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Juan Cruzado Cortés
Η ταυτότητα του χρήστη juancruzado: Neotoma goldmani, Ένα μέλος του Μυοειδή (Υπεροικογένεια Muroidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luispauperrimo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Zacatecas, MX (Google, OSM)

Περιγραφή

S6

Peromyscus - Photo (c) Winsten Slowswakey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Winsten Slowswakey
Η ταυτότητα του χρήστη juancruzado: Γένος Peromyscus, Ένα μέλος του Μυοειδή (Υπεροικογένεια Muroidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luispauperrimo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Zacatecas, MX (Google, OSM)

Περιγραφή

S6

Peromyscus - Photo (c) Winsten Slowswakey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Winsten Slowswakey
Η ταυτότητα του χρήστη juancruzado: Γένος Peromyscus, Ένα μέλος του Μυοειδή (Υπεροικογένεια Muroidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luispauperrimo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Zacatecas, MX (Google, OSM)

Περιγραφή

S2

Dipodomys merriami - Photo (c) J. N. Stuart, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by J. N. Stuart
Η ταυτότητα του χρήστη juancruzado: Dipodomys merriami, Ένα μέλος του Τρωκτικά (Τάξη Rodentia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luispauperrimo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Zacatecas, MX (Google, OSM)

Περιγραφή

S5

Chaetodipus nelsoni - Photo (c) Juan Cruzado Cortés, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Juan Cruzado Cortés
Η ταυτότητα του χρήστη juancruzado: Chaetodipus nelsoni, Ένα μέλος του Ποντικοί Τσέπης (Υποοικογένεια Perognathinae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luispauperrimo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Zacatecas, MX (Google, OSM)

Περιγραφή

S3

Peromyscus - Photo (c) Winsten Slowswakey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Winsten Slowswakey
Η ταυτότητα του χρήστη juancruzado: Γένος Peromyscus, Ένα μέλος του Μυοειδή (Υπεροικογένεια Muroidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luispauperrimo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Zacatecas, MX (Google, OSM)

Περιγραφή

S7

Chaetodipus nelsoni - Photo (c) Juan Cruzado Cortés, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Juan Cruzado Cortés
Η ταυτότητα του χρήστη juancruzado: Chaetodipus nelsoni, Ένα μέλος του Ποντικοί Τσέπης (Υποοικογένεια Perognathinae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luispauperrimo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Zacatecas, MX (Google, OSM)

Περιγραφή

S7

Chaetodipus nelsoni - Photo (c) Juan Cruzado Cortés, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Juan Cruzado Cortés
Η ταυτότητα του χρήστη juancruzado: Chaetodipus nelsoni, Ένα μέλος του Ποντικοί Τσέπης (Υποοικογένεια Perognathinae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luispauperrimo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Zacatecas, MX (Google, OSM)

Περιγραφή

S4

Peromyscus zamorae - Photo (c) Juan Cruzado Cortés, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Juan Cruzado Cortés
Η ταυτότητα του χρήστη juancruzado: Peromyscus zamorae, Ένα μέλος του Μυοειδή (Υπεροικογένεια Muroidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luispauperrimo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Zacatecas, MX (Google, OSM)

Περιγραφή

S4

Dipodomys merriami - Photo (c) J. N. Stuart, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by J. N. Stuart
Η ταυτότητα του χρήστη juancruzado: Dipodomys merriami, Ένα μέλος του Τρωκτικά (Τάξη Rodentia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luispauperrimo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Zacatecas, MX (Google, OSM)

Περιγραφή

S8

Peromyscus eremicus - Photo (c) Centro Integralmente Planeado Playa Espíritu. FONATUR, Sinaloa., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Centro Integralmente Planeado Playa Espíritu. FONATUR, Sinaloa.
Η ταυτότητα του χρήστη juancruzado: Peromyscus eremicus, Ένα μέλος του Μυοειδή (Υπεροικογένεια Muroidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luispauperrimo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Zacatecas, MX (Google, OSM)

Περιγραφή

S8

Chaetodipus nelsoni - Photo (c) Juan Cruzado Cortés, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Juan Cruzado Cortés
Η ταυτότητα του χρήστη juancruzado: Chaetodipus nelsoni, Ένα μέλος του Ποντικοί Τσέπης (Υποοικογένεια Perognathinae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χοιρόρυγχος Μεφίτης (Conepatus leuconotus)

Παρατηρητής

el_toro

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2020 11:24 ΜΜ CDT
Χοιρόρυγχος Μεφίτης - Photo (c) Robby Deans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robby Deans
Η ταυτότητα του χρήστη juancruzado: Χοιρόρυγχος Μεφίτης (Conepatus leuconotus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

el_toro

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2020 10:21 ΠΜ CST
Sciurus oculatus - Photo (c) Art Mur, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Art Mur
Η ταυτότητα του χρήστη juancruzado: Sciurus oculatus, Ένα μέλος του Σκίουρος (Γένος Sciurus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabriela56

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2017 04:37 ΜΜ CST
Sciurus oculatus - Photo (c) Art Mur, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Art Mur
Η ταυτότητα του χρήστη juancruzado: Sciurus oculatus, Ένα μέλος του Σκίουρος (Γένος Sciurus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caleborear

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2023 09:48 ΠΜ EST

Τόπος

Isla Cozumel, MX (Google, OSM)
Heliconius erato petiverana - Photo (c) Ryan Shaw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ryan Shaw
Η ταυτότητα του χρήστη juancruzado: Heliconius erato ssp. petiverana, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardo_benitez

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2022 05:07 ΜΜ UTC
Heliconius erato petiverana - Photo (c) Ryan Shaw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ryan Shaw
Η ταυτότητα του χρήστη juancruzado: Heliconius erato ssp. petiverana, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paola694

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 08:28 ΜΜ CDT
Giraffa - Photo (c) Wild Chroma, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Wild Chroma
Η ταυτότητα του χρήστη juancruzado: Γένος Giraffa, Ένα μέλος του Αρτιοδάκτυλα (Τάξη Artiodactyla)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

denisse14

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2018 07:43 ΠΜ CDT

Τόπος

México, MX (Google, OSM)
Giraffa - Photo (c) Wild Chroma, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Wild Chroma
Η ταυτότητα του χρήστη juancruzado: Γένος Giraffa, Ένα μέλος του Αρτιοδάκτυλα (Τάξη Artiodactyla)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreajs

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2019 01:32 ΜΜ CST

Ετικέτες

Calligrapha signatipennis - Photo (c) Roberto Arreola Alemón, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roberto Arreola Alemón
Η ταυτότητα του χρήστη juancruzado: Calligrapha signatipennis, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rossycastaneda1

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2020 11:07 ΜΜ CDT
Calligrapha bigenera - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Carlos Garcia Morales
Η ταυτότητα του χρήστη juancruzado: Calligrapha bigenera, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Στατιστικά

  • 29907