Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cecelia_everhart

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2021 10:11 AM UTC

Περιγραφή

Found hopping on algae in water

Acris crepitans - Photo (c) Brian Gratwicke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jparlos: Acris crepitans, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χελώνα (Τάξη Testudines)

Παρατηρητής

cecelia_everhart

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Χελώνα - Photo (c) Richard Coldiron, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Coldiron
Η ταυτότητα του χρήστη jparlos: Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cecelia_everhart

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2021 11:25 AM UTC
Acris crepitans - Photo (c) Brian Gratwicke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jparlos: Acris crepitans, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Ανόλη (Anolis carolinensis)

Παρατηρητής

cecelia_everhart

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2021 04:11 PM UTC
Πράσινη Ανόλη - Photo (c) Roberto R. Calderón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roberto R. Calderón
Η ταυτότητα του χρήστη jparlos: Πράσινη Ανόλη (Anolis carolinensis)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χελώνα (Τάξη Testudines)

Παρατηρητής

cecelia_everhart

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2021 11:50 AM UTC

Περιγραφή

Same specimen

Χελώνα - Photo (c) Richard Coldiron, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Coldiron
Η ταυτότητα του χρήστη jparlos: Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cecelia_everhart

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Aspidoscelis sexlineatus - Photo (c) rsnyder11, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by rsnyder11
Η ταυτότητα του χρήστη jparlos: Aspidoscelis sexlineatus, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cecelia_everhart

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2021 12:38 PM UTC
Nerodia rhombifer - Photo (c) Kory Roberts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kory Roberts
Η ταυτότητα του χρήστη jparlos: Nerodia rhombifer, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cecelia_everhart

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2021 12:51 PM UTC
Incilius nebulifer - Photo (c) Jeromi Hefner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jparlos: Incilius nebulifer, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cecelia_everhart

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2021 08:43 PM UTC
Acris crepitans - Photo (c) Brian Gratwicke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jparlos: Acris crepitans, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cecelia_everhart

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2021 08:57 PM UTC
Hyla cinerea - Photo (c) Saunders Drukker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Saunders Drukker
Η ταυτότητα του χρήστη jparlos: Hyla cinerea, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cecelia_everhart

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2021 09:02 PM UTC
Incilius nebulifer - Photo (c) Jeromi Hefner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jparlos: Incilius nebulifer, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαμιαμίδι (Hemidactylus turcicus)

Παρατηρητής

cecelia_everhart

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2021 09:23 PM UTC
Σαμιαμίδι - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη jparlos: Σαμιαμίδι (Hemidactylus turcicus)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαύρος Αρουραίος (Rattus rattus)

Παρατηρητής

mmcnew

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2020 01:16 PM UTC
Επίμυς - Photo (c) Juanvi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Juanvi
Η ταυτότητα του χρήστη jparlos: Επίμυς (Γένος Rattus)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άνουρα (Τάξη Anura)

Παρατηρητής

sashar_24

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2019 03:38 PM -05
Άνουρα - Photo (c) Jonathan Kolby, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jonathan Kolby
Η ταυτότητα του χρήστη jparlos: Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίουρος - Αλεπού (Sciurus niger)

Παρατηρητής

moderniguana

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Σκίουρος - Αλεπού - Photo (c) USFWS Mountain-Prairie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jparlos: Σκίουρος - Αλεπού (Sciurus niger)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριόχοιρος (Sus scrofa)

Παρατηρητής

mtwoodin

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2019 01:58 PM CDT
Αγριόχοιρος - Photo (c) Ouwesok, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jparlos: Αγριόχοιρος (Sus scrofa)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Ανόλη (Anolis carolinensis)

Παρατηρητής

mabernathy

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2019 02:40 PM CDT
Πράσινη Ανόλη - Photo (c) Roberto R. Calderón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roberto R. Calderón
Η ταυτότητα του χρήστη jparlos: Πράσινη Ανόλη (Anolis carolinensis)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2019
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 17