Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erica_91

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 09:48 AM CEST
Tripterygion delaisi - Photo (c) whodden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη josepvilanova: Tripterygion delaisi, Ένα μέλος του Βλεννιοειδή (Υποτάξη Blennioidei)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erica_91

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 10:01 AM CEST
Pinna rudis - Photo (c) jome jome, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη josepvilanova: Pinna rudis, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σάλπα (Sarpa salpa)

Παρατηρητής

erica_91

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 10:16 AM CEST
Σάλπα - Photo (c) Tim Cameron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη josepvilanova: Σάλπα (Sarpa salpa)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erica_91

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2021 09:28 AM CEST
Seriola dumerili - Photo (c) John Turnbull, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη josepvilanova: Seriola dumerili, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erica_91

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2021 10:25 AM CEST
Sabella spallanzanii - Photo (c) Ben Florance, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη josepvilanova: Sabella spallanzanii, Ένα μέλος του Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σμέρνα (Muraena helena)

Παρατηρητής

erica_91

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2021 03:42 PM CEST
Σμέρνα - Photo (c) whodden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη josepvilanova: Σμέρνα (Muraena helena)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

popaul

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2021 10:16 AM CEST
Aiptasia mutabilis - Photo (c) vanquish357, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη josepvilanova: Aiptasia mutabilis, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

popaul

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2021 10:10 AM CEST
Elysia timida - Photo (c) gianfrs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη josepvilanova: Elysia timida, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειλού (Symphodus rostratus)

Παρατηρητής

popaul

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 10:04 AM CEST

Ετικέτες

Χειλού - Photo (c) Tim Cameron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη josepvilanova: Χειλού (Symphodus rostratus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλανή Φλαμπελίνα (Flabellina affinis)

Παρατηρητής

popaul

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 10:15 AM CEST
Γαλανή Φλαμπελίνα - Photo (c) Simone Carletti, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη josepvilanova: Γαλανή Φλαμπελίνα (Flabellina affinis)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Προσκυνητής (Cratena peregrina)

Παρατηρητής

popaul

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 12:10 PM CEST

Τόπος

El Carall Bernat (Google, OSM)
Προσκυνητής - Photo (c) Eric Burgers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη josepvilanova: Προσκυνητής (Cratena peregrina)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

popaul

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 12:13 PM CEST

Τόπος

El Carall Bernat (Google, OSM)
Nemesignis banyulensis - Photo (c) Géry Parent, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη josepvilanova: Nemesignis banyulensis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

popaul

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 12:19 PM CEST

Τόπος

El Carall Bernat (Google, OSM)
Parablennius pilicornis - Photo (c) João Pedro Silva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη josepvilanova: Parablennius pilicornis, Ένα μέλος του Βλεννηίδες (Οικογένεια Blenniidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κηλιδωτή Μουδιάστρα (Torpedo torpedo)

Παρατηρητής

bernatpescaire

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2021 11:34 AM CET

Τόπος

Girona, ES-CT, ES (Google, OSM)

Ετικέτες

Κηλιδωτή Μουδιάστρα - Photo (c) Roberto Pillon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη josepvilanova: Κηλιδωτή Μουδιάστρα (Torpedo torpedo)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bernatpescaire

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2021 01:16 PM CET

Τόπος

Girona, ES-CT, ES (Google, OSM)

Ετικέτες

Pachycerianthus solitarius - Photo (c) Julien Renoult, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη josepvilanova: Pachycerianthus solitarius, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

popaul

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2020 09:52 AM CEST

Τόπος

Montgri Les Vetes (Google, OSM)
Palaemon serratus - Photo (c) Stefan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη josepvilanova: Palaemon serratus, Ένα μέλος του Παλαίμων (Γένος Palaemon)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

popaul

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2020 10:23 AM CEST

Τόπος

Montgri Les Vetes (Google, OSM)
Edmundsella pedata - Photo (c) Tine Kinn Kvamme, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη josepvilanova: Edmundsella pedata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σμέρνα (Muraena helena)

Παρατηρητής

popaul

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2020 11:22 AM CEST
Σμέρνα - Photo (c) whodden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη josepvilanova: Σμέρνα (Muraena helena)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

popaul

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2020 10:35 AM CEST
Μεγάλη Γαλάζια Μέδουσα - Photo (c) ivanshapvalov, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη josepvilanova: Μεγάλη Γαλάζια Μέδουσα (Rhizostoma pulmo)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σάλπα (Sarpa salpa)

Παρατηρητής

popaul

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2020 12:02 PM CEST

Τόπος

El Carall Bernat (Google, OSM)

Ετικέτες

Σάλπα - Photo (c) Tim Cameron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη josepvilanova: Σάλπα (Sarpa salpa)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

popaul

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2020 09:51 AM CEST
Sphyraena viridensis - Photo (c) Rita Jansen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη josepvilanova: Sphyraena viridensis, Ένα μέλος του Σφύραινα (Γένος Sphyraena)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

popaul

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2020 10:15 AM CEST

Ετικέτες

Posidonia oceanica - Photo (c) alessiodl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη josepvilanova: Posidonia oceanica, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Σκορπιός (Scorpaena scrofa)

Παρατηρητής

popaul

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2020 09:55 AM CEST
Κόκκινος Σκορπιός - Photo (c) Simone Carletti, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη josepvilanova: Κόκκινος Σκορπιός (Scorpaena scrofa)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θαλάσσια Πέρκα (Serranus scriba)

Παρατηρητής

popaul

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2020 09:22 AM CEST
Θαλάσσια Πέρκα - Photo (c) Tim Cameron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη josepvilanova: Θαλάσσια Πέρκα (Serranus scriba)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Χταπόδι (Octopus vulgaris)

Παρατηρητής

popaul

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2020 08:33 PM CEST
Κοινό Χταπόδι - Photo (c) Joachim S. Müller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη josepvilanova: Κοινό Χταπόδι (Octopus vulgaris)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

popaul

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2020 09:41 AM CEST
Eunicella singularis - Photo (c) Rino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη josepvilanova: Eunicella singularis, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

popaul

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2020 09:49 AM CEST
Echinaster sepositus - Photo (c) mnolito, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη josepvilanova: Echinaster sepositus, Ένα μέλος του Αστερίας (Ομοταξία Asteroidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

popaul

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2020 09:30 AM CEST
Paramuricea clavata - Photo (c) David Salvatori, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη josepvilanova: Paramuricea clavata, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ροφός (Epinephelus marginatus)

Παρατηρητής

popaul

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2020 11:40 AM CEST
Ροφός - Photo (c) Philippe Guillaume, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη josepvilanova: Ροφός (Epinephelus marginatus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κωλοχτύπα (Scyllarides latus)

Παρατηρητής

popaul

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2018 09:32 AM CEST
Κωλοχτύπα - Photo (c) whodden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη josepvilanova: Κωλοχτύπα (Scyllarides latus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 177