Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerrit_oehm

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 05:38 PM CEST
Braconidae - Photo (c) Carolyn Gritzmaker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη josefernandez-triana: Οικογένεια Braconidae, Ένα μέλος του Ιχνευμονοειδή (Υπεροικογένεια Ichneumonoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephenluk

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2018 04:14 PM EDT

Περιγραφή

Length 2.2 mm. Emerged from Micrurapteryx occulta cocoon collected in White Sweetclover (Melilotus alba). More details at BugGuide: https://bugguide.net/node/view/1568845

Pholetesor - Photo (c) BIO Photography Group, Biodiversity Institute of Ontario, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη josefernandez-triana: Γένος Pholetesor, Ένα μέλος του Ιχνευμονοειδή (Υπεροικογένεια Ichneumonoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephenluk

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2020 10:35 PM EDT

Περιγραφή

Length 2.9 mm. In lawn.

Microplitis - Photo (c) James K. Lindsey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη josefernandez-triana: Γένος Microplitis, Ένα μέλος του Ιχνευμονοειδή (Υπεροικογένεια Ichneumonoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alfredoreilobodasneves

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2021 07:49 PM SAST

Περιγραφή

Caterpillar was observed adding silk to parasitic wasp pupas.

Cotesia glomerata - Photo (c) David Marquina Reyes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη josefernandez-triana: Cotesia glomerata, Ένα μέλος του Ιχνευμονοειδή (Υπεροικογένεια Ichneumonoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

goblingoo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2021 05:07 PM EDT
Microgastrinae - Photo (c) Alandmanson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη josefernandez-triana: Υποοικογένεια Microgastrinae, Ένα μέλος του Ιχνευμονοειδή (Υπεροικογένεια Ichneumonoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kkrockytop

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2021 09:32 PM CDT
Microgastrinae - Photo (c) Alandmanson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη josefernandez-triana: Υποοικογένεια Microgastrinae, Ένα μέλος του Ιχνευμονοειδή (Υπεροικογένεια Ichneumonoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιχνευμονίδες (Οικογένεια Ichneumonidae)

Παρατηρητής

ckclarke

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2021 08:43 PM EDT
Ιχνευμονίδες - Photo (c) Tereshkin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη josefernandez-triana: Ιχνευμονίδες (Οικογένεια Ichneumonidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miya_

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On a Norway maple leaf. The fluffy "stuff" drew my attention.

I picked up the leaf and when I turned it over, I found a dead, dessicated caterpillar (photos 4-6). This leads me to believe this fluffy mass could be from parasitic wasps and the caterpillar had been the host?

Oh wait a minute. I didn't see it at the time, but there is another caterpillar in one the photos, just down the main vein from the mass (photo 2). It's green (photo 3).

?

Microgastrinae - Photo (c) Alandmanson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη josefernandez-triana: Υποοικογένεια Microgastrinae, Ένα μέλος του Ιχνευμονοειδή (Υπεροικογένεια Ichneumonoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ceiseman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 03:22 PM EDT
Microgastrinae - Photo (c) Alandmanson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη josefernandez-triana: Υποοικογένεια Microgastrinae, Ένα μέλος του Ιχνευμονοειδή (Υπεροικογένεια Ichneumonoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alicemaryherden

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 12:52 PM EDT
Cotesia - Photo (c) Kimberlie Sasan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη josefernandez-triana: Γένος Cotesia, Ένα μέλος του Ιχνευμονοειδή (Υπεροικογένεια Ichneumonoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιχνευμονίδες (Οικογένεια Ichneumonidae)

Παρατηρητής

robvanepps

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 03:54 PM EDT
Ιχνευμονίδες - Photo (c) Tereshkin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη josefernandez-triana: Ιχνευμονίδες (Οικογένεια Ichneumonidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

selwaysontour

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 05:26 PM CEST

Τόπος

Guildford (Google, OSM)
Ophioninae - Photo (c) Stott Noble, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη josefernandez-triana: Υποοικογένεια Ophioninae, Ένα μέλος του Ιχνευμονίδες (Οικογένεια Ichneumonidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιχνευμονίδες (Οικογένεια Ichneumonidae)

Παρατηρητής

robertgessing

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 02:11 PM EDT
Ιχνευμονίδες - Photo (c) Tereshkin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη josefernandez-triana: Ιχνευμονίδες (Οικογένεια Ichneumonidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιχνευμονίδες (Οικογένεια Ichneumonidae)

Παρατηρητής

robertgessing

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 02:11 PM EDT
Ιχνευμονίδες - Photo (c) Tereshkin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη josefernandez-triana: Ιχνευμονίδες (Οικογένεια Ichneumonidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιχνευμονίδες (Οικογένεια Ichneumonidae)

Παρατηρητής

lublamai

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 01:39 PM CEST
Ιχνευμονίδες - Photo (c) Tereshkin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη josefernandez-triana: Ιχνευμονίδες (Οικογένεια Ichneumonidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theolelady

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 11:06 AM EDT
Cotesia - Photo (c) Kimberlie Sasan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη josefernandez-triana: Γένος Cotesia, Ένα μέλος του Ιχνευμονοειδή (Υπεροικογένεια Ichneumonoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rearden99

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 09:31 AM UTC
Cotesia - Photo (c) Kimberlie Sasan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη josefernandez-triana: Γένος Cotesia, Ένα μέλος του Ιχνευμονοειδή (Υπεροικογένεια Ichneumonoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιχνευμονίδες (Οικογένεια Ichneumonidae)

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 11:55 AM CEST
Ιχνευμονίδες - Photo (c) Tereshkin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη josefernandez-triana: Ιχνευμονίδες (Οικογένεια Ichneumonidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikamitchell

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2021 09:51 PM EDT
Braconidae - Photo (c) Carolyn Gritzmaker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη josefernandez-triana: Οικογένεια Braconidae, Ένα μέλος του Ιχνευμονοειδή (Υπεροικογένεια Ichneumonoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luissilva4

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Portugal (Google, OSM)
Rogadinae - Photo (c) Jackie Taylor, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη josefernandez-triana: Υποοικογένεια Rogadinae, Ένα μέλος του Ιχνευμονοειδή (Υπεροικογένεια Ichneumonoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivanhsiu

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 02:11 PM HKT

Τόπος

香港西貢區 (Google, OSM)
Microgastrinae - Photo (c) Alandmanson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη josefernandez-triana: Υποοικογένεια Microgastrinae, Ένα μέλος του Ιχνευμονοειδή (Υπεροικογένεια Ichneumonoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oakmeadow

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Chalcidoidea - Photo (c) manimiranda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη josefernandez-triana: Υπεροικογένεια Chalcidoidea, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιχνευμονίδες (Οικογένεια Ichneumonidae)

Παρατηρητής

liorcarlson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 10:25 PM EDT
Ιχνευμονίδες - Photo (c) Tereshkin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη josefernandez-triana: Ιχνευμονίδες (Οικογένεια Ichneumonidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιχνευμονίδες (Οικογένεια Ichneumonidae)

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Coastal dune system, swept from vegetation.

Ιχνευμονίδες - Photo (c) Tereshkin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη josefernandez-triana: Ιχνευμονίδες (Οικογένεια Ichneumonidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikeljones

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 08:32 PM CDT
Braconidae - Photo (c) Carolyn Gritzmaker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη josefernandez-triana: Οικογένεια Braconidae, Ένα μέλος του Ιχνευμονοειδή (Υπεροικογένεια Ichneumonoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramonamolnar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2021 03:09 PM EDT

Τόπος

Hopkinton, MA, USA (Google, OSM)
Cheloninae - Photo (c) Martin R. Lucas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη josefernandez-triana: Υποοικογένεια Cheloninae, Ένα μέλος του Ιχνευμονοειδή (Υπεροικογένεια Ichneumonoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bdagley

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

New York, US (Google, OSM)
Agathidinae - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη josefernandez-triana: Υποοικογένεια Agathidinae, Ένα μέλος του Ιχνευμονοειδή (Υπεροικογένεια Ichneumonoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oridgen10

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 02:56 PM EDT
Cynipoidea - Photo (c) Timothy Boomer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη josefernandez-triana: Υπεροικογένεια Cynipoidea, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leslie461

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 04:43 PM EDT
Cotesia - Photo (c) Kimberlie Sasan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη josefernandez-triana: Γένος Cotesia, Ένα μέλος του Ιχνευμονοειδή (Υπεροικογένεια Ichneumonoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tamiranda

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 05:36 PM HST
Netelia - Photo (c) Victor W Fazio III, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη josefernandez-triana: Γένος Netelia, Ένα μέλος του Ιχνευμονίδες (Οικογένεια Ichneumonidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 2068