Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennifer_long

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2017 11:37 ΠΜ PDT

Τόπος

Union Seamount (Google, OSM)
Munididae - Photo (c) Stan Shebs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jonathan_rose: Οικογένεια Munididae, Ένα μέλος του Ανόμουρα (Ανθυποτάξη Anomura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennifer_long

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2017 03:12 ΜΜ PDT

Τόπος

Union Seamount (Google, OSM)
Liponema brevicorne - Photo 
Ed Bowlby, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη jonathan_rose: Liponema brevicorne, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennifer_long

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2017 05:35 ΜΜ PDT

Τόπος

Union Seamount (Google, OSM)
Microstomus bathybius - Photo (c) Jackson W.F. Chu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Jackson W.F. Chu
Η ταυτότητα του χρήστη jonathan_rose: Microstomus bathybius, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennifer_long

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2017 05:20 ΜΜ PDT

Τόπος

Union Seamount (Google, OSM)
Microstomus bathybius - Photo (c) Jackson W.F. Chu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Jackson W.F. Chu
Η ταυτότητα του χρήστη jonathan_rose: Microstomus bathybius, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennifer_long

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2017 03:13 ΜΜ PDT

Τόπος

Union Seamount (Google, OSM)

Περιγραφή

Very small. Deep sea sole?

Microstomus bathybius - Photo (c) Jackson W.F. Chu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Jackson W.F. Chu
Η ταυτότητα του χρήστη jonathan_rose: Microstomus bathybius, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennifer_long

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2017 03:09 ΜΜ PDT

Τόπος

Union Seamount (Google, OSM)

Περιγραφή

These 3 organisms share a very similar and distinctive shape but I haven't found anything else that has it.

Listed as heterochone-like in photo set.

Aphrocallistidae - Photo (c) mac-e, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mac-e
Η ταυτότητα του χρήστη jonathan_rose: Οικογένεια Aphrocallistidae, Ένα μέλος του Σπόγγος (Συνομοταξία Porifera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennifer_long

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2017 08:36 ΠΜ PDT

Τόπος

Union Seamount (Google, OSM)

Περιγραφή

These 3 organisms share a very similar and distinctive shape but I haven't found anything else that has it.

Listed as heterochone-like in photo set.

Aphrocallistidae - Photo (c) mac-e, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mac-e
Η ταυτότητα του χρήστη jonathan_rose: Οικογένεια Aphrocallistidae, Ένα μέλος του Σπόγγος (Συνομοταξία Porifera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2017
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennifer_long

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2017 09:07 ΠΜ PDT

Τόπος

Union Seamount (Google, OSM)

Περιγραφή

These 3 organisms share a very similar and distinctive shape but I haven't found anything else that has it.

Listed as heterochone-like in photo set.

Aphrocallistidae - Photo (c) mac-e, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mac-e
Η ταυτότητα του χρήστη jonathan_rose: Οικογένεια Aphrocallistidae, Ένα μέλος του Σπόγγος (Συνομοταξία Porifera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennifer_long

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2017 11:24 ΠΜ PDT

Τόπος

Union Seamount (Google, OSM)

Περιγραφή

Looks like Pacific grenadier (Coryphaenoides acrolepis) in Cobb Inventory.

Macrouridae - Photo (c) NOAA Ocean Exploration & Research, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jonathan_rose: Οικογένεια Macrouridae, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennifer_long

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2017 11:25 ΠΜ PDT

Τόπος

Union Seamount (Google, OSM)
Lepidisis - Photo (c) Jonathan Rose, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jonathan Rose
Η ταυτότητα του χρήστη jonathan_rose: Γένος Lepidisis, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οφιουροειδή (Ομοταξία Ophiuroidea)

Παρατηρητής

jennifer_long

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2017 11:19 ΠΜ PDT

Τόπος

Dellwood Seamounts (Google, OSM)
Οφιουροειδή - Photo (c) Hans Hillewaert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jonathan_rose: Οφιουροειδή (Ομοταξία Ophiuroidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ολοθουροειδή (Ομοταξία Holothuroidea)

Παρατηρητής

jennifer_long

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2017 11:10 ΠΜ PDT

Τόπος

Dellwood Seamounts (Google, OSM)
Ολοθουροειδή - Photo (c) François Michonneau, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jonathan_rose: Ολοθουροειδή (Ομοταξία Holothuroidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennifer_long

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2017 11:05 ΠΜ PDT

Τόπος

Dellwood Seamounts (Google, OSM)
Macrouridae - Photo (c) NOAA Ocean Exploration & Research, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jonathan_rose: Οικογένεια Macrouridae, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennifer_long

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2017 03:37 ΜΜ PDT

Τόπος

Union Seamount (Google, OSM)
Sebastes aleutianus - Photo (c) Fisheries and Oceans Canada, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Fisheries and Oceans Canada
Η ταυτότητα του χρήστη jonathan_rose: Sebastes aleutianus, Ένα μέλος του Σκορπαινίδες (Οικογένεια Scorpaenidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennifer_long

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2017 12:00 ΠΜ PDT

Τόπος

Union Seamount (Google, OSM)
Stylaster - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jonathan_rose: Γένος Stylaster, Ένα μέλος του Υδρόζωα (Ομοταξία Hydrozoa)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennifer_long

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2017 12:00 ΠΜ PDT

Τόπος

Union Seamount (Google, OSM)
Macrouridae - Photo (c) NOAA Ocean Exploration & Research, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jonathan_rose: Οικογένεια Macrouridae, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennifer_long

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2017 08:37 ΠΜ PDT

Τόπος

Union Seamount (Google, OSM)
Sebastes aleutianus - Photo (c) Fisheries and Oceans Canada, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Fisheries and Oceans Canada
Η ταυτότητα του χρήστη jonathan_rose: Sebastes aleutianus, Ένα μέλος του Σκορπαινίδες (Οικογένεια Scorpaenidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennifer_long

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2017 03:49 ΜΜ PDT

Τόπος

Union Seamount (Google, OSM)
Sebastes aleutianus - Photo (c) Fisheries and Oceans Canada, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Fisheries and Oceans Canada
Η ταυτότητα του χρήστη jonathan_rose: Sebastes aleutianus, Ένα μέλος του Σκορπαινίδες (Οικογένεια Scorpaenidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennifer_long

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2017 09:25 ΠΜ PDT

Τόπος

Union Seamount (Google, OSM)
Sebastes melanostomus - Photo (c) Ben Cantrell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ben Cantrell
Η ταυτότητα του χρήστη jonathan_rose: Sebastes melanostomus, Ένα μέλος του Σκορπαινίδες (Οικογένεια Scorpaenidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennifer_long

Ημερομηνία

Ιούλιος 2017

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Sebastolobus alascanus - Photo (c) Jackson W.F. Chu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Jackson W.F. Chu
Η ταυτότητα του χρήστη jonathan_rose: Sebastolobus alascanus, Ένα μέλος του Σκορπαινίδες (Οικογένεια Scorpaenidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennifer_long

Ημερομηνία

Ιούλιος 2017

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Sebastolobus alascanus - Photo (c) Jackson W.F. Chu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Jackson W.F. Chu
Η ταυτότητα του χρήστη jonathan_rose: Sebastolobus alascanus, Ένα μέλος του Σκορπαινίδες (Οικογένεια Scorpaenidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennifer_long

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2017 08:28 ΠΜ PDT

Τόπος

Union Seamount (Google, OSM)
Nudibranchia - Photo (c) Nazir Erwan Amin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jonathan_rose: Τάξη Nudibranchia, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennifer_long

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2017 03:12 ΜΜ PDT

Τόπος

Union Seamount (Google, OSM)
Liponema brevicornis - Photo 
Ed Bowlby, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη jonathan_rose: Liponema brevicornis [inactive], Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2017
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennifer_long

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2017 09:36 ΠΜ PDT

Τόπος

Union Seamount (Google, OSM)
Pyrosoma atlanticum - Photo (c) Stefanie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefanie
Η ταυτότητα του χρήστη jonathan_rose: Pyrosoma atlanticum, Ένα μέλος του Χορδωτό (Συνομοταξία Chordata)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2017
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennifer_long

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2017 12:10 ΜΜ PDT

Τόπος

Union Seamount (Google, OSM)
Macrouridae - Photo (c) NOAA Ocean Exploration & Research, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jonathan_rose: Οικογένεια Macrouridae, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennifer_long

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2017 03:49 ΜΜ PDT

Τόπος

Union Seamount (Google, OSM)
Ophiurida - Photo (c) Nick Hobgood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jonathan_rose: Τάξη Ophiurida, Ένα μέλος του Οφιουροειδή (Ομοταξία Ophiuroidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennifer_long

Ημερομηνία

Ιούλιος 2017

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

Juvenile Sebastes?

Sebastolobus alascanus - Photo (c) Jackson W.F. Chu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Jackson W.F. Chu
Η ταυτότητα του χρήστη jonathan_rose: Sebastolobus alascanus, Ένα μέλος του Σκορπαινίδες (Οικογένεια Scorpaenidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennifer_long

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2017 05:35 ΜΜ PDT

Τόπος

Union Seamount (Google, OSM)
Embassichthys bathybius - Photo (c) Jackson W.F. Chu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Jackson W.F. Chu
Η ταυτότητα του χρήστη jonathan_rose: Embassichthys bathybius [inactive], Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2017
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennifer_long

Ημερομηνία

Ιούλιος 2017

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Sebastolobus alascanus - Photo (c) Jackson W.F. Chu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Jackson W.F. Chu
Η ταυτότητα του χρήστη jonathan_rose: Sebastolobus alascanus, Ένα μέλος του Σκορπαινίδες (Οικογένεια Scorpaenidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennifer_long

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2017 05:34 ΜΜ PDT

Τόπος

Union Seamount (Google, OSM)
Sebastes aleutianus - Photo (c) Fisheries and Oceans Canada, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Fisheries and Oceans Canada
Η ταυτότητα του χρήστη jonathan_rose: Sebastes aleutianus, Ένα μέλος του Σκορπαινίδες (Οικογένεια Scorpaenidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2017
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 88