Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

batvardeh

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Περιγραφή

Interesting smelling “truffle” found under Quercus sp. (going to go back and check if there was any Quercus sp. other than Q agrifolia) found by Danielle Marquez, Microscopy by Stu Pickell

Cazia - Photo (c) Jonathan Frank, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jonathan Frank
Η ταυτότητα του χρήστη jonaleef: Γένος Cazia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stucumber

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Περιγραφή

No distinct odor, mild flavor with very slight nuttiness, gleba and peridium yellow in KOH. Planted young scrub oak and chamise nearby. Ascosppores amyloid

Cazia flexiascus - Photo (c) Jonathan Frank, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jonathan Frank
Η ταυτότητα του χρήστη jonaleef: Cazia flexiascus, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pinonbistro

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2019 12:29 ΜΜ HST

Περιγραφή

TAC 48 soil under Pine and Douglas fir. Long Park. Pinkish gills

DNA Sequenced

Ετικέτες

Entoloma undatum - Photo (c) Иван Матершев, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Иван Матершев
Η ταυτότητα του χρήστη jonaleef: Entoloma undatum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pseudomyrmex

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2021 09:26 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Small, dark mushrooms under a log. DNA sequenced.

Entoloma undatum - Photo (c) Иван Матершев, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Иван Матершев
Η ταυτότητα του χρήστη jonaleef: Entoloma undatum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malacothrix

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2023 01:13 ΜΜ PDT

Τόπος

Fairview, CA, USA (Google, OSM)
Cazia flexiascus - Photo (c) Jonathan Frank, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jonathan Frank
Η ταυτότητα του χρήστη jonaleef: Cazia flexiascus, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildaz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 12:31 ΜΜ MST

Περιγραφή

Growing on Arizona walnut. Pore surface stained brown when scratched

Sanghuangporus weirianus - Photo (c) Jared McRae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jared McRae
Η ταυτότητα του χρήστη jonaleef: Sanghuangporus weirianus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mike-potts

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2020
Armillaria ostoyae - Photo (c) Marco Floriani, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marco Floriani
Η ταυτότητα του χρήστη jonaleef: Armillaria ostoyae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mike-potts

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2009
Armillaria ostoyae - Photo (c) Marco Floriani, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marco Floriani
Η ταυτότητα του χρήστη jonaleef: Armillaria ostoyae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flygrl67

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Oregon, US (Google, OSM)

Περιγραφή

These were all growing within about 10'-15' of each other around and among a fallen log and woody debris near the Rogue River in Oregon. I think they are all the same species. Could they be in the genus Armillaria?

Armillaria ostoyae - Photo (c) Marco Floriani, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marco Floriani
Η ταυτότητα του χρήστη jonaleef: Armillaria ostoyae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dtbirder

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 08:53 ΠΜ MST
Pleurotus levis - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη jonaleef: Pleurotus levis, Ένα μέλος του Πλευρώτους (Γένος Pleurotus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luca_hickey

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 05:04 ΜΜ PST

Περιγραφή

Under pines and tanoaks

Hygrophorus - Photo (c) Amadej Trnkoczy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jonaleef: Γένος Hygrophorus, Ένα μέλος του Υγροφορίνες (Υποτάξη Hygrophorineae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 20, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joekeepstruckin

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2022 07:06 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Looks to be not fully developed, warts on top, shaggy stem. No annulus. Round/oval pores, pale color. Bruise was dark orange / brown. Brown / dark brown spore print. Found on a creek near cottonwood, willow and some kind of birch.

Βωλιτοειδή - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη jonaleef: Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdernaturalist

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2018 10:49 ΠΜ MDT

Ετικέτες

Lysurus cruciatus - Photo (c) Rich Hoyer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rich Hoyer
Η ταυτότητα του χρήστη jonaleef: Lysurus cruciatus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαλιάρα (Volvopluteus gloiocephalus)

Παρατηρητής

noah_siegel

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2011

Περιγραφή

Growing in woodchips, caps paler than usually.

Σαλιάρα - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη jonaleef: Σαλιάρα (Volvopluteus gloiocephalus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethan-k

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 12:56 ΜΜ MST

Περιγραφή

On oak

Pseudospongipellis unicolor - Photo (c) Michael J. Gras, M.Ed., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Michael J. Gras, M.Ed.
Η ταυτότητα του χρήστη jonaleef: Pseudospongipellis unicolor, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βωλίτης (Γένος Boletus)

Παρατηρητής

wildaz

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2022 05:08 ΜΜ MST

Περιγραφή

Growing with oak on slopes in areas with Exsudosporus frostii and Aureoboletus russellii.
Pore surface not connected to stem. Stipe narrow near cap connection growing larger near base. No staining. tannish cap.

Reticulation along the entire stem.

Βωλίτης - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη jonaleef: Βωλίτης (Γένος Boletus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damianchalvignac

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2022 04:47 ΜΜ CDT
Harrya chromipes - Photo (c) noah_siegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by noah_siegel
Η ταυτότητα του χρήστη jonaleef: Harrya chromipes, Ένα μέλος του Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damianchalvignac

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 04:25 ΜΜ CDT
Harrya chromipes - Photo (c) noah_siegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by noah_siegel
Η ταυτότητα του χρήστη jonaleef: Harrya chromipes, Ένα μέλος του Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cschelz7

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2019 12:36 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Cascade-Siskiyou National Monument

Nolanea - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη jonaleef: Υπογένος Nolanea, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jerry1

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2019 03:12 ΜΜ PDT
Ramaria - Photo (c) Adam Bryant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adam Bryant
Η ταυτότητα του χρήστη jonaleef: Γένος Ramaria, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ctrubo

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2022 10:46 ΠΜ MST
Strobilomyces - Photo (c) David Gorrill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jonaleef: Γένος Strobilomyces, Ένα μέλος του Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ctrubo

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2022 02:06 ΜΜ MST
Strobilomyces - Photo (c) David Gorrill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jonaleef: Γένος Strobilomyces, Ένα μέλος του Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ctrubo

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2022 11:48 ΠΜ MST
Pulchroboletus - Photo (c) Jonathan Frank, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jonathan Frank
Η ταυτότητα του χρήστη jonaleef: Γένος Pulchroboletus, Ένα μέλος του Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ctrubo

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 01:42 ΜΜ MST
Caloboletus - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη jonaleef: Γένος Caloboletus, Ένα μέλος του Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ctrubo

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2022 10:56 ΠΜ MST
Suillellus - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη jonaleef: Γένος Suillellus, Ένα μέλος του Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)

Παρατηρητής

ctrubo

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2022 01:31 ΜΜ MST
Neoboletus - Photo (c) Amir Ludena, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Amir Ludena
Η ταυτότητα του χρήστη jonaleef: Γένος Neoboletus, Ένα μέλος του Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ctrubo

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2022 11:29 ΠΜ MST
Hemileccinum - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη jonaleef: Γένος Hemileccinum, Ένα μέλος του Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ctrubo

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2022 09:01 ΠΜ MST

Περιγραφή

This observation received a "could be" suggestion of Caloboletus inedulis on Mushroom Observer.

Caloboletus - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη jonaleef: Γένος Caloboletus, Ένα μέλος του Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ctrubo

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2022 08:32 ΠΜ MST
Suillellus - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη jonaleef: Γένος Suillellus, Ένα μέλος του Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ctrubo

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2022 01:35 ΜΜ MST

Περιγραφή

A couple growing near oak. I believe they are the same species. Hint of acid taste with a dried cap sample. Maybe P. rubricitrinus.

Pulchroboletus - Photo (c) Jonathan Frank, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jonathan Frank
Η ταυτότητα του χρήστη jonaleef: Γένος Pulchroboletus, Ένα μέλος του Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 248