Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tozzia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 08:40 ΠΜ CEST
Plagiomnium undulatum - Photo (c) José Luis Camaño, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by José Luis Camaño
Η ταυτότητα του χρήστη johnny-m: Plagiomnium undulatum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markuslilje

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 11:42 ΠΜ CEST
Campylopus introflexus - Photo (c) Marcin Klisz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Marcin Klisz
Η ταυτότητα του χρήστη johnny-m: Campylopus introflexus, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmli

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 06:10 ΜΜ CEST
Dryopteris - Photo (c) jim_keesling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jim_keesling
Η ταυτότητα του χρήστη johnny-m: Γένος Dryopteris, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hermann79758

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Sachsen, DE (Google, OSM)
Dryopteris - Photo (c) jim_keesling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jim_keesling
Η ταυτότητα του χρήστη johnny-m: Γένος Dryopteris, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmli

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 06:14 ΜΜ CEST
Sphagnum divinum - Photo (c) 楊玉鳳, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 楊玉鳳
Η ταυτότητα του χρήστη johnny-m: Sphagnum divinum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tayloria

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 04:51 ΜΜ CEST
Leucobryum glaucum - Photo (c) Arthur Chapman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη johnny-m: Leucobryum glaucum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tayloria

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 04:51 ΜΜ CEST
Dicranum scoparium - Photo (c) Emma Harrower, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη johnny-m: Dicranum scoparium, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tayloria

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 04:51 ΜΜ CEST
Campylopus flexuosus - Photo (c) Johannes Merz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Johannes Merz
Η ταυτότητα του χρήστη johnny-m: Campylopus flexuosus, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tayloria

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 05:00 ΜΜ CEST
Hylocomiadelphus triquetrus - Photo (c) Vladimir Bryukhov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vladimir Bryukhov
Η ταυτότητα του χρήστη johnny-m: Hylocomiadelphus triquetrus, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thoscho

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2023 02:43 ΜΜ CEST
Fontinalis antipyretica - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Braden J. Judson
Η ταυτότητα του χρήστη johnny-m: Fontinalis antipyretica, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markuslilje

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 11:42 ΠΜ CEST
Hypnum cupressiforme - Photo (c) Chloe Matthews-Prosser, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chloe Matthews-Prosser
Η ταυτότητα του χρήστη johnny-m: Hypnum cupressiforme, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

r-ziebarth

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2018 10:44 ΠΜ CEST
Polytrichum piliferum - Photo (c) Luca Hickey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luca Hickey
Η ταυτότητα του χρήστη johnny-m: Polytrichum piliferum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janek42

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 11:35 ΠΜ CEST
Polytrichum piliferum - Photo (c) Luca Hickey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luca Hickey
Η ταυτότητα του χρήστη johnny-m: Polytrichum piliferum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zoologischerarne

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 06:13 ΜΜ CEST
Pseudoscleropodium purum - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Ben Keen
Η ταυτότητα του χρήστη johnny-m: Pseudoscleropodium purum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helenwaterman

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2023 02:36 ΜΜ BST

Περιγραφή

Growing on shale bank above upland stream.

Gymnocolea inflata - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Stephen James McWilliam
Η ταυτότητα του χρήστη johnny-m: Gymnocolea inflata, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helenwaterman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 12:53 ΜΜ BST

Περιγραφή

On rotten tree stump in mixed woodland.

Mnium hornum - Photo (c) Kerry Diskin, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kerry Diskin
Η ταυτότητα του χρήστη johnny-m: Mnium hornum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helenwaterman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 12:53 ΜΜ BST

Περιγραφή

Growing among Orthodontium lineare on rotten tree stump in mixed woodland.

Tetraphis pellucida - Photo (c) Stefan Gey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefan Gey
Η ταυτότητα του χρήστη johnny-m: Tetraphis pellucida, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helenwaterman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 01:30 ΜΜ BST

Περιγραφή

On rock with Calypogeia fissa and quite frequent elsewhere.

Atrichum undulatum - Photo (c) wojtest, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by wojtest
Η ταυτότητα του χρήστη johnny-m: Atrichum undulatum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helenwaterman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 01:41 ΜΜ BST

Περιγραφή

Just a few patches on shaded rocks. I don't know what the rocks are, but I've only seen this on limestone before.

Exsertotheca crispa - Photo (c) alainc, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by alainc
Η ταυτότητα του χρήστη johnny-m: Exsertotheca crispa, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jurga_li

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 11:46 ΠΜ EEST
Homalia trichomanoides - Photo (c) Vladimir Bryukhov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vladimir Bryukhov
Η ταυτότητα του χρήστη johnny-m: Homalia trichomanoides, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jurga_li

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 12:25 ΜΜ EEST
Plagiomnium undulatum - Photo (c) José Luis Camaño, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by José Luis Camaño
Η ταυτότητα του χρήστη johnny-m: Plagiomnium undulatum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jurga_li

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 03:33 ΜΜ EEST
Tetraphis pellucida - Photo (c) Stefan Gey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefan Gey
Η ταυτότητα του χρήστη johnny-m: Tetraphis pellucida, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jurga_li

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 03:38 ΜΜ EEST
Homalia trichomanoides - Photo (c) Vladimir Bryukhov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vladimir Bryukhov
Η ταυτότητα του χρήστη johnny-m: Homalia trichomanoides, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jurga_li

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 04:34 ΜΜ EEST
Plagiomnium undulatum - Photo (c) José Luis Camaño, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by José Luis Camaño
Η ταυτότητα του χρήστη johnny-m: Plagiomnium undulatum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manuelramalho

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 04:20 ΜΜ CEST

Τόπος

Versoix, GE, CH (Google, OSM)
Porella platyphylla - Photo (c) Suzanne Cadwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Suzanne Cadwell
Η ταυτότητα του χρήστη johnny-m: Porella platyphylla, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexandrebot

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2023 07:31 ΜΜ CEST
Lunularia cruciata - Photo (c) Alexis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis
Η ταυτότητα του χρήστη johnny-m: Lunularia cruciata, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexis_orion

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023 07:05 ΜΜ CEST
Lunularia cruciata - Photo (c) Alexis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis
Η ταυτότητα του χρήστη johnny-m: Lunularia cruciata, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολυτρίχι (Asplenium trichomanes)

Παρατηρητής

r-ziebarth

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2012 03:58 ΜΜ CEST
Πολυτρίχι - Photo (c) Radek Walkowiak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Radek Walkowiak
Η ταυτότητα του χρήστη johnny-m: Πολυτρίχι (Asplenium trichomanes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολυτρίχι (Asplenium trichomanes)

Παρατηρητής

r-ziebarth

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2020 12:07 ΜΜ CEST
Πολυτρίχι - Photo (c) Radek Walkowiak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Radek Walkowiak
Η ταυτότητα του χρήστη johnny-m: Πολυτρίχι (Asplenium trichomanes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολυτρίχι (Asplenium trichomanes)

Παρατηρητής

r-ziebarth

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2016 03:55 ΜΜ CEST
Πολυτρίχι - Photo (c) Radek Walkowiak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Radek Walkowiak
Η ταυτότητα του χρήστη johnny-m: Πολυτρίχι (Asplenium trichomanes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 10690