Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cdunkleb

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2023 01:06 ΜΜ MDT
Αμερικανικός Βίσωνας - Photo (c) Daniel Garza Tobón, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Daniel Garza Tobón
Η ταυτότητα του χρήστη jnstuart: Αμερικανικός Βίσωνας (Bison bison)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cdunkleb

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2023
Thamnophis elegans vagrans - Photo (c) johnwilliams, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by johnwilliams
Η ταυτότητα του χρήστη jnstuart: Thamnophis elegans ssp. vagrans, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mlwatson

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 03:43 ΜΜ MDT
Pseudacris maculata - Photo (c) Samuel Brinker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Samuel Brinker
Η ταυτότητα του χρήστη jnstuart: Pseudacris maculata, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmbourassa

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 01:38 ΜΜ MDT

Τόπος

Lincoln, NM, US (Google, OSM)
Diadophis punctatus regalis - Photo (c) noahk16, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by noahk16
Η ταυτότητα του χρήστη jnstuart: Diadophis punctatus ssp. regalis, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmbourassa

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 12:25 ΜΜ MDT
Sceloporus cowlesi - Photo (c) mob-critters, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jnstuart: Sceloporus cowlesi, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmbourassa

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 12:20 ΜΜ MDT

Τόπος

Lincoln, NM, US (Google, OSM)
Sceloporus cowlesi - Photo (c) mob-critters, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jnstuart: Sceloporus cowlesi, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmbourassa

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 12:14 ΜΜ MDT
Plestiodon obsoletus - Photo (c) Toby Hibbitts, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jnstuart: Plestiodon obsoletus, Ένα μέλος του Σκιγκίνες (Υποοικογένεια Scincinae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andi_mcd

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2023 06:31 ΜΜ MDT
Aspidoscelis exsanguis - Photo (c) Joe Girgente, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joe Girgente
Η ταυτότητα του χρήστη jnstuart: Aspidoscelis exsanguis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

desertharrier

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 10:39 ΠΜ MDT
Paltothemis lineatipes - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη jnstuart: Paltothemis lineatipes, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mlwatson

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2023 01:54 ΜΜ MDT
Paltothemis lineatipes - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη jnstuart: Paltothemis lineatipes, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

permiandon

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2023 10:50 ΠΜ MDT

Περιγραφή

On creosote / mesquite flats.

Phrynosoma cornutum - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη jnstuart: Phrynosoma cornutum, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mlwatson

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2023 02:05 ΜΜ MDT
Anax junius - Photo (c) Chad Arment, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chad Arment
Η ταυτότητα του χρήστη jnstuart: Anax junius, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

mlwatson

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2023 02:34 ΜΜ MDT

Περιγραφή

female mallard (possibly Mallard x Mexican Duck) and chicks being harassed by American Coot

Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jnstuart: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mlwatson

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2023 02:42 ΜΜ MDT
Aspidoscelis inornatus - Photo (c) Michael Price, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Michael Price
Η ταυτότητα του χρήστη jnstuart: Aspidoscelis inornatus, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mlwatson

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2023 02:43 ΜΜ MDT
Tyrannus vociferans - Photo (c) Pablo Lèautaud, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Pablo Lèautaud
Η ταυτότητα του χρήστη jnstuart: Tyrannus vociferans, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mlwatson

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2023 02:47 ΜΜ MDT
Stelgidopteryx serripennis - Photo (c) BJ Stacey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jnstuart: Stelgidopteryx serripennis, Ένα μέλος του Χελιδονίδες (Οικογένεια Hirundinidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mlwatson

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2023 01:49 ΜΜ MDT

Περιγραφή

found by @jnstuart great find Jim

Vireo vicinior - Photo (c) Jeff Chapman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeff Chapman
Η ταυτότητα του χρήστη jnstuart: Vireo vicinior, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brian35

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2023 10:56 ΠΜ MDT
Callipepla gambelii - Photo (c) Andrej Chudý, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jnstuart: Callipepla gambelii, Ένα μέλος του Ορνιθόμορφα (Τάξη Galliformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brian35

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2023 10:53 ΠΜ MDT
Aechmophorus clarkii - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη jnstuart: Aechmophorus clarkii, Ένα μέλος του Πυγοποδίδες (Οικογένεια Podicipedidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brian35

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2023 06:32 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Caught by a fisherman. It swallowed a hook & sinker.

Apalone spinifera - Photo (c) Steven Wang, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steven Wang
Η ταυτότητα του χρήστη jnstuart: Apalone spinifera, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brian35

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2023 11:21 ΠΜ MDT

Περιγραφή

DOR

Arizona elegans - Photo (c) Zach Lim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Zach Lim
Η ταυτότητα του χρήστη jnstuart: Arizona elegans, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brian35

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2023 07:58 ΜΜ MDT

Περιγραφή

DOR

Pituophis catenifer - Photo (c) Derek Hameister, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Derek Hameister
Η ταυτότητα του χρήστη jnstuart: Pituophis catenifer, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewtree

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2023 06:37 ΠΜ MDT

Περιγραφή

Naturalized on City land

Penstemon palmeri - Photo (c) marlin harms, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jnstuart: Penstemon palmeri, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennmarie

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2023 12:30 ΜΜ MDT
Crotalus molossus - Photo (c) az_loren, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by az_loren
Η ταυτότητα του χρήστη jnstuart: Crotalus molossus, Ένα μέλος του Κροταλίας (Γένος Crotalus)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ngiladmuth

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2023 08:03 ΜΜ MDT
Tyrannus verticalis - Photo (c) Maggie.Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jnstuart: Tyrannus verticalis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brian35

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2023 10:09 ΠΜ MDT

Τόπος

McIntosh, NM, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Found on hwy shoulder. Live male on top of road-killed female.

Pituophis catenifer - Photo (c) Derek Hameister, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Derek Hameister
Η ταυτότητα του χρήστη jnstuart: Pituophis catenifer, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ngiladmuth

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 12:59 ΜΜ MDT

Τόπος

Alamogordo, NM, US (Google, OSM)
Cophosaurus texanus - Photo (c) AlecHenderson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by AlecHenderson
Η ταυτότητα του χρήστη jnstuart: Cophosaurus texanus, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williamharmonlds

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2023 10:29 ΠΜ MDT
Sceloporus cowlesi - Photo (c) mob-critters, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jnstuart: Sceloporus cowlesi, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πλατύποδας (Ornithorhynchus anatinus)

Παρατηρητής

howard_snell

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 03:14 ΜΜ AEST
Πλατύποδας - Photo (c) Dash Huang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jnstuart: Πλατύποδας (Ornithorhynchus anatinus)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugsicles

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 10:29 ΠΜ MDT
Phrynosoma modestum - Photo (c) jlassiter, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jnstuart: Phrynosoma modestum, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 14850