Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benandkerstyn

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2021 03:45 PM CST
Goodyera pubescens - Photo (c) Lily Fulton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lily Fulton
Η ταυτότητα του χρήστη jnook373: Goodyera pubescens, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benandkerstyn

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 05:09 PM CDT
Erigeron pulchellus - Photo (c) Tim Waters, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jnook373: Erigeron pulchellus, Ένα μέλος του Ερίγερο (Γένος Erigeron)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benandkerstyn

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 05:25 PM CDT
Zizia aurea - Photo (c) Joshua Mayer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jnook373: Zizia aurea, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benandkerstyn

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2021 06:12 PM CDT
Dicentra cucullaria - Photo (c) Ana Ka'ahanui, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ana Ka'ahanui
Η ταυτότητα του χρήστη jnook373: Dicentra cucullaria, Ένα μέλος του Φουμαριίδες (Υποοικογένεια Fumarioideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benandkerstyn

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2021 07:28 PM CDT
Comandra umbellata - Photo (c) Patrick Alexander, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jnook373: Comandra umbellata, Ένα μέλος του Σανδαλιώδη (Τάξη Santalales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benandkerstyn

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 05:18 PM CDT
Viola pedata - Photo (c) Eric Hunt, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jnook373: Viola pedata, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benandkerstyn

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 07:27 PM CDT
Lithospermum canescens - Photo (c) Patrick Coin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jnook373: Lithospermum canescens, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benandkerstyn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 05:06 PM CDT
Symphyotrichum sericeum - Photo (c) lmpatrick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by lmpatrick
Η ταυτότητα του χρήστη jnook373: Symphyotrichum sericeum, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benandkerstyn

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2021 05:59 PM CDT
Juniperus virginiana - Photo (c) Steven Severinghaus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jnook373: Juniperus virginiana, Ένα μέλος του Σαβίνα (Τμήμα Sabina)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benandkerstyn

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2021 06:41 PM CDT
Diervilla lonicera - Photo (c) lynnzb, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lynnzb
Η ταυτότητα του χρήστη jnook373: Diervilla lonicera, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seeingeyedavid

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 03:01 PM UTC
Satyrium caryaevorus - Photo (c) Andy Birkey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Andy Birkey
Η ταυτότητα του χρήστη jnook373: Satyrium caryaevorus, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rz99

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)
Satyrium caryaevorus - Photo (c) Andy Birkey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Andy Birkey
Η ταυτότητα του χρήστη jnook373: Satyrium caryaevorus, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mutsima

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2021 09:56 AM HST
Satyrium caryaevorus - Photo (c) Andy Birkey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Andy Birkey
Η ταυτότητα του χρήστη jnook373: Satyrium caryaevorus, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobdunlap321

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Iowa, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Several in vicinity

Satyrium caryaevorus - Photo (c) Andy Birkey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Andy Birkey
Η ταυτότητα του χρήστη jnook373: Satyrium caryaevorus, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kanayo

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 01:59 PM UTC
Satyrium caryaevorus - Photo (c) Andy Birkey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Andy Birkey
Η ταυτότητα του χρήστη jnook373: Satyrium caryaevorus, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allenbelden

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2014 06:36 PM UTC
Satyrium caryaevorus - Photo (c) Andy Birkey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Andy Birkey
Η ταυτότητα του χρήστη jnook373: Satyrium caryaevorus, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nlblock

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2016 12:38 PM EDT
Satyrium caryaevorus - Photo (c) Andy Birkey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Andy Birkey
Η ταυτότητα του χρήστη jnook373: Satyrium caryaevorus, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sa88lebags

Ημερομηνία

Ιούλιος 2015

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)
Satyrium caryaevorus - Photo (c) Andy Birkey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Andy Birkey
Η ταυτότητα του χρήστη jnook373: Satyrium caryaevorus, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vickisuemiller

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2021 07:15 PM UTC
Satyrium caryaevorus - Photo (c) Andy Birkey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Andy Birkey
Η ταυτότητα του χρήστη jnook373: Satyrium caryaevorus, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

molanic

Ημερομηνία

Ιούλιος 2015

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Update
BAMONA ID:
Hickory Hairstreak (Satyrium caryaevorus)
http://www.butterfliesandmoths.org/sighting_details/1075061

Banded Hairstreak (Satyrium calanus) Butterfly? or Hickory Hairstreak due to white edges on both sides of spots?

Ετικέτες

Satyrium caryaevorus - Photo (c) Andy Birkey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Andy Birkey
Η ταυτότητα του χρήστη jnook373: Satyrium caryaevorus, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ehjalmarson

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)
Satyrium caryaevorus - Photo (c) Andy Birkey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Andy Birkey
Η ταυτότητα του χρήστη jnook373: Satyrium caryaevorus, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonodactylus

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Minnesota, US (Google, OSM)
Satyrium caryaevorus - Photo (c) Andy Birkey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Andy Birkey
Η ταυτότητα του χρήστη jnook373: Satyrium caryaevorus, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joe_cripe

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 05:02 PM UTC
Phragmites australis - Photo (c) Fyn Kynd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Fyn Kynd
Η ταυτότητα του χρήστη jnook373: Phragmites australis, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

codiferus

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2020 06:25 PM UTC
Λευκόουρο Ελάφι - Photo (c) jefferykarafa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jefferykarafa
Η ταυτότητα του χρήστη jnook373: Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

goatprairie

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 01:32 PM CDT
Silene latifolia - Photo (c) David Renoult, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Renoult
Η ταυτότητα του χρήστη jnook373: Silene latifolia, Ένα μέλος του Σιληνή (Γένος Silene)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

omaha

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2021 08:33 PM UTC
Bombus bimaculatus - Photo (c) Suzanne Cadwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Suzanne Cadwell
Η ταυτότητα του χρήστη jnook373: Bombus bimaculatus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

goatprairie

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 12:49 PM CDT
Triosteum aurantiacum - Photo (c) Mike B, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Mike B
Η ταυτότητα του χρήστη jnook373: Triosteum aurantiacum, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonodactylus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Minnesota, US (Google, OSM)
Symphyotrichum lateriflorum - Photo (c) pttrsn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by pttrsn
Η ταυτότητα του χρήστη jnook373: Symphyotrichum lateriflorum, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amandakoren

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 06:06 PM UTC
Vernonia - Photo (c) Cody Hough, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jnook373: Γένος Vernonia, Ένα μέλος του Κιχωριοειδή (Υποοικογένεια Cichorioideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

goatprairie

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 01:08 PM CDT
Solidago rigida - Photo (c) eknuth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by eknuth
Η ταυτότητα του χρήστη jnook373: Solidago rigida, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1287