Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

major_bombylius

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2022 04:01 PM WET
Otala lactea - Photo (c) Alice Abela, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jmneiva: Otala lactea, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

duarte

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2022 08:32 AM WET
Lepidium didymum - Photo (c) 博甫, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 博甫
Η ταυτότητα του χρήστη jmneiva: Lepidium didymum, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thijsvalkenburg

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 10:43 AM WEST
Corynephorus canescens - Photo (c) Blanka Brandová, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jmneiva: Corynephorus canescens, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catgodders

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 06:43 PM BST

Τόπος

Dunbar, UK (Google, OSM)
Fucus vesiculosus - Photo (c) Hans Hillewaert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jmneiva: Fucus vesiculosus, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catgodders

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 06:42 PM BST

Τόπος

Dunbar, UK (Google, OSM)
Fucus serratus - Photo (c) Donald Davesne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Donald Davesne
Η ταυτότητα του χρήστη jmneiva: Fucus serratus, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catgodders

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2022 01:35 PM BST
Fucus vesiculosus - Photo (c) Hans Hillewaert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jmneiva: Fucus vesiculosus, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krylenkosl

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2022 01:07 PM MSK
Ericaria bosphorica - Photo (c) Krylenko VV, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Krylenko VV
Η ταυτότητα του χρήστη jmneiva: Ericaria bosphorica, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krylenkosl

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2022 01:07 PM MSK
Ericaria - Photo (c) rolandwirth, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by rolandwirth
Η ταυτότητα του χρήστη jmneiva: Γένος Ericaria, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gmmarques

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Portugal (Google, OSM)
Leuciscidae - Photo (c) Anders Holder, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anders Holder
Η ταυτότητα του χρήστη jmneiva: Οικογένεια Leuciscidae, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_emmerson

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2022 04:45 PM BST
Fucus serratus - Photo (c) Donald Davesne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Donald Davesne
Η ταυτότητα του χρήστη jmneiva: Fucus serratus, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joaotiagotavares

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2022 12:20 PM WEST
Amaranthus blitoides - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay L. Keller
Η ταυτότητα του χρήστη jmneiva: Amaranthus blitoides, Ένα μέλος του Αμάρανθος (Γένος Amaranthus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joaotiagotavares

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2022 12:26 PM WEST
Fimbristylis bisumbellata - Photo (c) יאיר אור, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by יאיר אור
Η ταυτότητα του χρήστη jmneiva: Fimbristylis bisumbellata, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στύφνος (Solanum nigrum)

Παρατηρητής

joaotiagotavares

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2022 12:31 PM WEST
Στύφνος - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη jmneiva: Στύφνος (Solanum nigrum)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joaotiagotavares

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2022 12:29 PM WEST
Heliotropium supinum - Photo (c) mjcorreia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mjcorreia
Η ταυτότητα του χρήστη jmneiva: Heliotropium supinum, Ένα μέλος του Ηλιοτρόπιο (Γένος Heliotropium)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joaotiagotavares

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2022 12:32 PM WEST
Euphorbia maculata - Photo (c) Chalon Boesel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chalon Boesel
Η ταυτότητα του χρήστη jmneiva: Euphorbia maculata, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joaotiagotavares

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2022 01:02 PM WEST
Amaranthus albus - Photo (c) alderash, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by alderash
Η ταυτότητα του χρήστη jmneiva: Amaranthus albus, Ένα μέλος του Αμάρανθος (Γένος Amaranthus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παρωνυχία Η Αργυρά (Paronychia argentea)

Παρατηρητής

joaotiagotavares

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2022 01:06 PM WEST
Παρωνυχία Η Αργυρά - Photo (c) mjcorreia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mjcorreia
Η ταυτότητα του χρήστη jmneiva: Παρωνυχία Η Αργυρά (Paronychia argentea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joaotiagotavares

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2022 01:06 PM WEST

Περιγραφή

not adhaerens

Setaria parviflora - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη jmneiva: Setaria parviflora, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joaotiagotavares

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2022 01:38 PM WEST

Περιγραφή

spicatum/alterniflorum

Myriophyllum - Photo (c) Bernabé Moreno, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bernabé Moreno
Η ταυτότητα του χρήστη jmneiva: Γένος Myriophyllum, Ένα μέλος του Σαξιφραγκώδη (Τάξη Saxifragales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

duarte

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 12:16 PM WET
Fucus ceranoides - Photo (c) Svenja Heesch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Svenja Heesch
Η ταυτότητα του χρήστη jmneiva: Fucus ceranoides, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlapreza

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2022 04:02 PM WET
Ranunculus bullatus - Photo (c) Paulo Pascoal, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Paulo Pascoal
Η ταυτότητα του χρήστη jmneiva: Ranunculus bullatus, Ένα μέλος του Ρανούγκουλος (Γένος Ranunculus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arochaportugal

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2022 09:32 AM WET

Περιγραφή

Foto: Isabel Cunha Soares

Testacella maugei - Photo (c) Valter Jacinto | Portugal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jmneiva: Testacella maugei, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joaotiagotavares

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2006 01:15 PM +00

Τόπος

Tamri, Marrocos (Google, OSM)

Περιγραφή

with @biogo

Bifurcaria bifurcata - Photo (c) rolandwirth, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by rolandwirth
Η ταυτότητα του χρήστη jmneiva: Bifurcaria bifurcata, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

duarte

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Portugal (Google, OSM)
Ruppia maritima - Photo (c) stonebird, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jmneiva: Ruppia maritima, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joaotiagotavares

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 04:12 PM WEST

Τόπος

7595, Portugal (Google, OSM)
Juncus capitatus - Photo (c) Ori Fragman-Sapir, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ori Fragman-Sapir
Η ταυτότητα του χρήστη jmneiva: Juncus capitatus, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martarsbento

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Portugal (Google, OSM)
Gittenbergeria turriplana - Photo (c) Valter Jacinto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jmneiva: Gittenbergeria turriplana, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρινοδέλφινο (Tursiops truncatus)

Παρατηρητής

joaotiagotavares

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2020 06:35 PM WEST

Τόπος

8600 Luz, Portugal (Google, OSM)

Περιγραφή

TFT, SFT et al.

Ρινοδέλφινο - Photo (c) Juanma Carrillo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jmneiva: Ρινοδέλφινο (Tursiops truncatus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catarina_araujo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2022 09:30 AM WET
Bidens aurea - Photo (c) Ivo Rosa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ivo Rosa
Η ταυτότητα του χρήστη jmneiva: Bidens aurea, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joaotiagotavares

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2019

Τόπος

Beja, Portugal (Google, OSM)

Περιγραφή

Herniaria glabra CARYOPHYLLACEAE

Ετικέτες

Herniaria glabra - Photo AnRo0002, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη jmneiva: Herniaria glabra, Ένα μέλος του Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joaotiagotavares

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2021 10:18 AM WEST

Περιγραφή

Cf europaeum

Lycium europaeum - Photo (c) Guillermo García-Saúco S., όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Guillermo García-Saúco S.
Η ταυτότητα του χρήστη jmneiva: Lycium europaeum, Ένα μέλος του Στρυχνοειδή (Οικογένεια Solanaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 3573