Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Βρομούσα (Nezara viridula)

Παρατηρητής

gdgp

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2023 03:23 ΜΜ WEST

Τόπος

Amadora, Portugal (Google, OSM)
Πράσινη Βρομούσα - Photo (c) Christopher Caine, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christopher Caine
Η ταυτότητα του χρήστη jmgrossosilva: Πράσινη Βρομούσα (Nezara viridula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cristianplaton

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 10:58 ΠΜ WEST
Chrysolina bankii - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jmgrossosilva: Chrysolina bankii, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήκα Η Γερμανική (Vespula germanica)

Παρατηρητής

axeira

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 04:59 ΜΜ WEST

Ετικέτες

Σφήκα Η Γερμανική - Photo (c) Sid Mosdell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jmgrossosilva: Σφήκα Η Γερμανική (Vespula germanica)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασιατική Σφήκα (Vespa velutina)

Παρατηρητής

joanasaraivaa

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 11:15 ΠΜ WEST
Ασιατική Σφήκα - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Gilles San Martin
Η ταυτότητα του χρήστη jmgrossosilva: Ασιατική Σφήκα (Vespa velutina)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joanasaraivaa

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 10:58 ΠΜ WEST
Chrysolina bankii - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jmgrossosilva: Chrysolina bankii, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alejandro_lopez_nunez

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 12:09 ΠΜ WEST
Rhizotrogini - Photo (c) katunchik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by katunchik
Η ταυτότητα του χρήστη jmgrossosilva: Φυλή Rhizotrogini, Ένα μέλος του Μηλολονθίνες (Υποοικογένεια Melolonthinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

celesteaires

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Triturus marmoratus - Photo (c) Guilherme Castro, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Guilherme Castro
Η ταυτότητα του χρήστη jmgrossosilva: Triturus marmoratus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jorge_moutinho

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 11:01 ΠΜ WEST
Cicadella viridis - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
Η ταυτότητα του χρήστη jmgrossosilva: Cicadella viridis, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)

Παρατηρητής

mccostinha

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023

Τόπος

perelhal (Google, OSM)
Αλογάκι Της Παναγίας - Photo (c) Ryszard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jmgrossosilva: Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexcascao

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 09:36 ΠΜ WEST
Halyomorpha halys - Photo (c) Chris Rorabaugh, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chris Rorabaugh
Η ταυτότητα του χρήστη jmgrossosilva: Halyomorpha halys, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασιατική Σφήκα (Vespa velutina)

Παρατηρητής

heatherb26

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 11:00 ΠΜ WEST
Ασιατική Σφήκα - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Gilles San Martin
Η ταυτότητα του χρήστη jmgrossosilva: Ασιατική Σφήκα (Vespa velutina)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεσογειακή Μύγα (Ceratitis capitata)

Παρατηρητής

tiagojrc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 06:01 ΜΜ WEST
Μεσογειακή Μύγα - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Jesse Rorabaugh
Η ταυτότητα του χρήστη jmgrossosilva: Μεσογειακή Μύγα (Ceratitis capitata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiagojrc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 06:01 ΜΜ WEST
Crematogaster scutellaris - Photo (c) Geir Drange, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Geir Drange
Η ταυτότητα του χρήστη jmgrossosilva: Crematogaster scutellaris, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergioreis

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 11:39 ΠΜ WEST

Τόπος

Portugal (Google, OSM)

Περιγραφή

Espécie foi fotografada num barco

Mycterus curculioides - Photo (c) Ettore Balocchi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jmgrossosilva: Mycterus curculioides, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergioreis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023 10:37 ΠΜ WEST
Ceramida - Photo (c) Luis Camero Vazquez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Luis Camero Vazquez
Η ταυτότητα του χρήστη jmgrossosilva: Γένος Ceramida, Ένα μέλος του Μηλολονθίνες (Υποοικογένεια Melolonthinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mizudori

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023 01:43 ΜΜ WEST
Syromastus rhombeus - Photo (c) wojtest, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by wojtest
Η ταυτότητα του χρήστη jmgrossosilva: Syromastus rhombeus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

axelgosseries

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2023

Περιγραφή

On Myrtus, 1 ex

Cetonia aurataeformis - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jmgrossosilva: Cetonia aurataeformis, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuelduarte

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 10:38 ΠΜ WEST

Τόπος

Quinta da Pechoa (Google, OSM)
Caliscelis bolivari - Photo (c) Óscar Mendez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Óscar Mendez
Η ταυτότητα του χρήστη jmgrossosilva: Caliscelis bolivari, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεσογειακή Μύγα (Ceratitis capitata)

Παρατηρητής

cquaresma

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 01:54 ΜΜ WEST
Μεσογειακή Μύγα - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Jesse Rorabaugh
Η ταυτότητα του χρήστη jmgrossosilva: Μεσογειακή Μύγα (Ceratitis capitata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mimal

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 02:22 ΜΜ WEST
Chrysolina bankii - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jmgrossosilva: Chrysolina bankii, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andre_oliveira

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 08:30 ΜΜ WEST
Cymbalophora pudica - Photo (c) David Renoult, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Renoult
Η ταυτότητα του χρήστη jmgrossosilva: Cymbalophora pudica, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jorgepgomes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023 07:20 ΠΜ WEST
Habrosyne pyritoides - Photo (c) Michał Brzeziński, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michał Brzeziński
Η ταυτότητα του χρήστη jmgrossosilva: Habrosyne pyritoides, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jorgepgomes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023 07:19 ΠΜ WEST
Sphrageidus similis - Photo (c) naturalhistoryman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jmgrossosilva: Sphrageidus similis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andre_oliveira

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 08:30 ΜΜ WEST
Tyta luctuosa - Photo (c) Raniero Panfili, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Raniero Panfili
Η ταυτότητα του χρήστη jmgrossosilva: Tyta luctuosa, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zeca75

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023
Νυχτοπεταλούδα Της Ευφορβίας - Photo (c) Luca Boscain, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luca Boscain
Η ταυτότητα του χρήστη jmgrossosilva: Νυχτοπεταλούδα Της Ευφορβίας (Hyles euphorbiae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flight69

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 01:54 ΜΜ WEST
Stomorhina lunata - Photo (c) Michael Knapp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Michael Knapp
Η ταυτότητα του χρήστη jmgrossosilva: Stomorhina lunata, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

rodrigo96876

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 12:38 ΜΜ WEST
Απόκριτα - Photo (c) skitterbug, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by skitterbug
Η ταυτότητα του χρήστη jmgrossosilva: Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)

Παρατηρητής

samuelduarte

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 11:20 ΠΜ WEST

Τόπος

Quinta da Pechoa (Google, OSM)
Απόκριτα - Photo (c) skitterbug, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by skitterbug
Η ταυτότητα του χρήστη jmgrossosilva: Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuelduarte

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 10:38 ΠΜ WEST

Τόπος

Quinta da Pechoa (Google, OSM)
Caliscelis bonellii - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη jmgrossosilva: Caliscelis bonellii, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuelduarte

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 10:55 ΠΜ WEST

Τόπος

Quinta da Pechoa (Google, OSM)
Chorosoma schillingii - Photo (c) Martin Galli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Galli
Η ταυτότητα του χρήστη jmgrossosilva: Chorosoma schillingii, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 11316