Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelgarcia_bio

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2024 12:01 ΜΜ -05
Polythore albistriata - Photo (c) Jorge L. Peña, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jorge L. Peña
Η ταυτότητα του χρήστη jlpena87: Polythore albistriata, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oswaldo_sterling

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 08:52 ΜΜ -05
Macrodontia - Photo (c) Nicolas Olejnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicolas Olejnik
Η ταυτότητα του χρήστη jlpena87: Γένος Macrodontia, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Νερόκοτα (Gallinula galeata)

Παρατηρητής

miryon

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2024 01:29 ΜΜ -05
Αμερικανική Νερόκοτα - Photo (c) uzun, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by uzun
Η ταυτότητα του χρήστη jlpena87: Αμερικανική Νερόκοτα (Gallinula galeata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oswaldo_sterling

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2024 11:14 ΠΜ -05
Osteocephalus omega - Photo (c) Angie Tovar Ortiz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Angie Tovar Ortiz
Η ταυτότητα του χρήστη jlpena87: Osteocephalus omega, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oswaldo_sterling

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

Colombia (Google, OSM)
Rhinella cristinae - Photo (c) cgalvis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jlpena87: Rhinella cristinae, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dionel2

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2024 09:18 ΠΜ -05

Τόπος

Paicol, CO-HU, CO (Google, OSM)
Balanophoraceae - Photo (c) Tsai-Yu Wu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tsai-Yu Wu
Η ταυτότητα του χρήστη jlpena87: Οικογένεια Balanophoraceae, Ένα μέλος του Σανδαλιώδη (Τάξη Santalales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julianbiol

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Colombia (Google, OSM)
Reldia - Photo (c) Oscar Marín, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Oscar Marín
Η ταυτότητα του χρήστη jlpena87: Γένος Reldia, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterhoell

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2014 02:12 ΜΜ -05
Reldia grandiflora - Photo (c) Oscar Marín, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Oscar Marín
Η ταυτότητα του χρήστη jlpena87: Reldia grandiflora, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gesnerio

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2010
Cremosperma castroanum - Photo (c) Oscar Marín, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Oscar Marín
Η ταυτότητα του χρήστη jlpena87: Cremosperma castroanum, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phinaea

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2017 09:58 ΠΜ -05

Τόπος

Shaime, Ecuador (Google, OSM)
Cremosperma castroanum - Photo (c) Oscar Marín, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Oscar Marín
Η ταυτότητα του χρήστη jlpena87: Cremosperma castroanum, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yilbercruz

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2021 06:01 ΜΜ -05
Corytoplectus - Photo (c) Michal Kohn, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michal Kohn
Η ταυτότητα του χρήστη jlpena87: Γένος Corytoplectus, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtotero

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 11:21 ΠΜ -05
Besleria reticulata - Photo (c) David Alejandro Sánchez Gómez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by David Alejandro Sánchez Gómez
Η ταυτότητα του χρήστη jlpena87: Besleria reticulata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edwin_arrigui-torres

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 03:55 ΜΜ -05
Besleria reticulata - Photo (c) David Alejandro Sánchez Gómez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by David Alejandro Sánchez Gómez
Η ταυτότητα του χρήστη jlpena87: Besleria reticulata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claudiajaneth

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2021 10:58 ΠΜ -05
Besleria riparia - Photo (c) Jeison Rosero, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jeison Rosero
Η ταυτότητα του χρήστη jlpena87: Besleria riparia, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

acguz

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 03:44 ΜΜ -05
Chrysothemis pulchella - Photo (c) Ramesh NG, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jlpena87: Chrysothemis pulchella, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

juanavalentina_polollanos10b

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 12:08 ΜΜ -05
Melastomataceae - Photo (c) Oscar Marín, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Oscar Marín
Η ταυτότητα του χρήστη jlpena87: Οικογένεια Melastomataceae, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wilfer2

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 08:18 ΠΜ -05

Τόπος

Oporapa, CO-HU, CO (Google, OSM)
Glossoloma - Photo (c) Andreas Kay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jlpena87: Γένος Glossoloma, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wilmervalenzuelamolina

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 10:17 ΠΜ -05

Τόπος

Oporapa, CO-HU, CO (Google, OSM)

Περιγραφή

Estaba en el suelo junto a una rama

Besleria reticulata - Photo (c) David Alejandro Sánchez Gómez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by David Alejandro Sánchez Gómez
Η ταυτότητα του χρήστη jlpena87: Besleria reticulata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hercilia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2022 04:23 ΜΜ -05

Περιγραφή

Colombia Huila

Gloxinia perennis - Photo (c) Luciano Bernardes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luciano Bernardes
Η ταυτότητα του χρήστη jlpena87: Gloxinia perennis, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isabellamartinezc10b

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 08:03 ΠΜ -05
Chrysothemis pulchella - Photo (c) Ramesh NG, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jlpena87: Chrysothemis pulchella, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeison2

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 09:11 ΠΜ -05
Kohleria spicata - Photo (c) Andreas Kay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jlpena87: Kohleria spicata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariapaulaviedavargas10a

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2022
Chrysothemis pulchella - Photo (c) Ramesh NG, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jlpena87: Chrysothemis pulchella, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanita_chavarro_cabrera_9a

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 04:00 ΜΜ -05
Chrysothemis pulchella - Photo (c) Ramesh NG, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jlpena87: Chrysothemis pulchella, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luz103

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2022 04:23 ΜΜ -05

Τόπος

Colombia,Huila (Google, OSM)
Gloxinia perennis - Photo (c) Luciano Bernardes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luciano Bernardes
Η ταυτότητα του χρήστη jlpena87: Gloxinia perennis, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edwin_arrigui-torres

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 01:25 ΠΜ -05
Besleria reticulata - Photo (c) David Alejandro Sánchez Gómez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by David Alejandro Sánchez Gómez
Η ταυτότητα του χρήστη jlpena87: Besleria reticulata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nataliaurbanotovar11b

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2022 09:24 ΜΜ -05

Τόπος

Huila, Colombia (Google, OSM)
Chrysothemis pulchella - Photo (c) Ramesh NG, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jlpena87: Chrysothemis pulchella, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wilmervalenzuelamolina

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 10:15 ΠΜ -05

Τόπος

Oporapa, CO-HU, CO (Google, OSM)
Besleria reticulata - Photo (c) David Alejandro Sánchez Gómez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by David Alejandro Sánchez Gómez
Η ταυτότητα του χρήστη jlpena87: Besleria reticulata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sxrez_camilo05

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 10:31 ΠΜ -05
Kohleria spicata - Photo (c) Andreas Kay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jlpena87: Kohleria spicata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sxrez_camilo05

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 11:10 ΠΜ -05
Columnea sanguinea - Photo (c) Andrea Gantzer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrea Gantzer
Η ταυτότητα του χρήστη jlpena87: Columnea sanguinea, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marianajaraobregon_10b

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 09:02 ΜΜ -05
Chrysothemis pulchella - Photo (c) Ramesh NG, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jlpena87: Chrysothemis pulchella, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 2485