Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philipmarkosso

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2019 10:00 AM BST

Περιγραφή

Small fast-flying bees with large blue-green pollen baskets. Enjoyable to watch, difficult to photograph

Melitta nigricans - Photo (c) Julia Wittmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jfb22: Melitta nigricans, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maelan51

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2021 05:55 PM UTC
Anthrenocerus australis - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jfb22: Anthrenocerus australis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maelan51

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2021 05:58 PM UTC
Anthrenocerus australis - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jfb22: Anthrenocerus australis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maelan51

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2021 06:02 PM UTC
Anthrenocerus australis - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jfb22: Anthrenocerus australis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maelan51

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2021 04:43 PM UTC

Τόπος

Coolus, France (Google, OSM)
Julidae - Photo (c) sarah faulwetter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jfb22: Οικογένεια Julidae, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierrecorbrion

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2021 03:56 PM CEST

Περιγραφή

Cave ceiling.
I'm quite curious about the identity of that one.

Keroplatidae - Photo (c) steve_kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη jfb22: Οικογένεια Keroplatidae, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexis_lsu

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 01:45 PM CEST

Τόπος

La Frette, France (Google, OSM)
Neoliodes - Photo (c) Benjamin Schwartz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jfb22: Γένος Neoliodes, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maelan51

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2021 03:52 PM UTC
Stagonomus venustissimus - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jfb22: Stagonomus venustissimus, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michi1

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2012 01:05 PM CEST
Stagonomus venustissimus - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jfb22: Stagonomus venustissimus, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

butorgogol

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2020 06:14 PM CEST
Stagonomus venustissimus - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jfb22: Stagonomus venustissimus, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

butor

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2020 02:31 PM CEST
Stagonomus venustissimus - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jfb22: Stagonomus venustissimus, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maelan51

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 05:32 PM UTC
Dicyrtoma fusca - Photo (c) Christophe Quintin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jfb22: Dicyrtoma fusca, Ένα μέλος του Κολλέμβολα (Υφομοταξία Collembola)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maelan51

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 05:16 PM UTC
Allothrombium - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη jfb22: Γένος Allothrombium, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maelan51

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2021 09:49 AM UTC
Nebria - Photo (c) Udo Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jfb22: Γένος Nebria, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maelan51

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2021 10:59 AM UTC
Allacma fusca - Photo (c) malvarinaturalist, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jfb22: Allacma fusca, Ένα μέλος του Κολλέμβολα (Υφομοταξία Collembola)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maelan51

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2021 10:59 AM UTC
Psocodea - Photo (c) Michael King, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jfb22: Τάξη Psocodea, Ένα μέλος του Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

poulard

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 03:18 PM CEST
Nabis - Photo (c) Mark Etheridge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jfb22: Υπογένος Nabis, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

poulard

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 03:18 PM CEST
Μιρίδες - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jfb22: Μιρίδες (Οικογένεια Miridae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2021
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πυγολαμπίδα (Lampyris noctiluca)

Παρατηρητής

benoit_segerer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2021 05:33 PM CEST
Πυγολαμπίδα - Photo (c) Kentish Plumber, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jfb22: Πυγολαμπίδα (Lampyris noctiluca)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

poulard

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 02:47 PM CEST

Περιγραφή

Sorte de charançon rouge de 6 mm ? Inconnu !

Apion frumentarium - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jfb22: Apion frumentarium, Ένα μέλος του Κουρκουλιονοειδή (Υπεροικογένεια Curculionoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

poulard

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 03:18 PM CEST
Stenodema - Photo (c) Ryszard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jfb22: Γένος Stenodema, Ένα μέλος του Μιρίδες (Οικογένεια Miridae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2021
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loops76

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2021 01:42 PM CEST
Dilta - Photo (c) Valentin Hamon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jfb22: Γένος Dilta, Ένα μέλος του Αρχαιόγναθα (Τάξη Archaeognatha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meika88

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 05:58 PM EEST

Τόπος

Plounérin (Google, OSM)
Mesembrina meridiana - Photo (c) Janet Graham, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jfb22: Mesembrina meridiana, Ένα μέλος του Μύγες (Οικογένεια Muscidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meika88

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 03:56 PM EEST

Τόπος

Plounérin (Google, OSM)
Andrena - Photo (c) amoorehouse, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jfb22: Γένος Andrena, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meika88

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 03:43 PM EEST

Τόπος

Plounérin (Google, OSM)
Nomada - Photo (c) Juan Cepeda Espinosa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jfb22: Γένος Nomada, Ένα μέλος του Απίδες (Οικογένεια Apidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sallyferg

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 11:31 AM CEST
Helicoidea - Photo (c) Nicolas Zwahlen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jfb22: Υπεροικογένεια Helicoidea, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sallyferg

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 11:31 AM CEST
Chrysolina bankii - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jfb22: Chrysolina bankii, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meika88

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2021 05:19 PM EEST

Τόπος

Plounérin (Google, OSM)
Scathophaga stercoraria - Photo (c) portioid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jfb22: Scathophaga stercoraria, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εκτόβιος (Γένος Ectobius)

Παρατηρητής

robarry

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2021 01:58 PM CEST
Εκτόβιος - Photo (c) Jason Michael Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jfb22: Εκτόβιος (Γένος Ectobius)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εκτόβιος (Γένος Ectobius)

Παρατηρητής

baptiste99

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2021 04:46 PM UTC
Εκτόβιος - Photo (c) Jason Michael Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jfb22: Εκτόβιος (Γένος Ectobius)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1597