Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adurbano

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2024 04:46 ΜΜ +11
Meryta - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jerome_munzinger: Γένος Meryta, Ένα μέλος του Αραλιίδες (Οικογένεια Araliaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_louis

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2024 10:16 ΠΜ +11
Ficus racemigera - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη jerome_munzinger: Ficus racemigera, Ένα μέλος του Συκή (Γένος Ficus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cassandre_fernandez

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 12:27 ΜΜ +11

Τόπος

Aneityum, Vanuatu (Google, OSM)

Ετικέτες

Syzygium malaccense - Photo (c) Felix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix
Η ταυτότητα του χρήστη jerome_munzinger: Syzygium malaccense, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cassandre_fernandez

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2024 09:54 ΠΜ +11

Τόπος

Varisu, Vanuatu (Google, OSM)

Περιγραφή

p203
Odeur

Ageratum conyzoides - Photo (c) Franz Anthony, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Franz Anthony
Η ταυτότητα του χρήστη jerome_munzinger: Ageratum conyzoides, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cassandre_fernandez

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2024 09:21 ΠΜ +11

Τόπος

Varisu, Vanuatu (Google, OSM)

Περιγραφή

p202_1

Coleus scutellarioides - Photo (c) aslincey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jerome_munzinger: Coleus scutellarioides, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cassandre_fernandez

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2024 09:54 ΠΜ +11

Τόπος

Varisu, Vanuatu (Google, OSM)

Περιγραφή

p203
Odeur

Αστεροειδή - Photo (c) Ram-Man, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jerome_munzinger: Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juju98

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2005 11:40 ΠΜ +11

Ετικέτες

Macaranga - Photo (c) Abu Hamas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Abu Hamas
Η ταυτότητα του χρήστη jerome_munzinger: Γένος Macaranga, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juju98

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2006 05:12 ΜΜ +11

Ετικέτες

Guioa - Photo (c) loupok, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jerome_munzinger: Γένος Guioa, Ένα μέλος του Σαπινδοειδή (Οικογένεια Sapindaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juju98

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2006 05:18 ΜΜ +11

Ετικέτες

Guioa - Photo (c) loupok, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jerome_munzinger: Γένος Guioa, Ένα μέλος του Σαπινδοειδή (Οικογένεια Sapindaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juju98

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2006 05:18 ΜΜ +11

Ετικέτες

Guioa - Photo (c) loupok, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jerome_munzinger: Γένος Guioa, Ένα μέλος του Σαπινδοειδή (Οικογένεια Sapindaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juju98

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2006 05:04 ΜΜ +11

Ετικέτες

Voh
Osmanthus - Photo (c) Jimmy Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jerome_munzinger: Γένος Osmanthus, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juju98

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2006 05:08 ΜΜ +11

Ετικέτες

Voh
Gynochthodes - Photo (c) John Tann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jerome_munzinger: Γένος Gynochthodes, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juju98

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2006 05:34 ΜΜ +11

Ετικέτες

Voh
Homalium - Photo Francisco Manuel Blanco (O.S.A.), δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη jerome_munzinger: Γένος Homalium, Ένα μέλος του Ιτεοειδή (Οικογένεια Salicaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juju98

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2008 04:33 ΜΜ +11

Ετικέτες

Cassytha filiformis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη jerome_munzinger: Cassytha filiformis, Ένα μέλος του Λαουρίδες (Οικογένεια Lauraceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)

Παρατηρητής

juju98

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2011 08:05 ΠΜ +11

Ετικέτες

Voh
Μυρτοειδή - Photo (c) Martin Heigan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jerome_munzinger: Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juju98

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2011 08:06 ΠΜ +11

Ετικέτες

Diospyros revolutissima - Photo (c) Cazé Hélène, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Cazé Hélène
Η ταυτότητα του χρήστη jerome_munzinger: Diospyros revolutissima, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isabelle29056

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2024 11:39 ΠΜ +11

Περιγραφή

nom commun proposé : arbre à virgule

Elattostachys apetala - Photo (c) Cazé Hélène, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Cazé Hélène
Η ταυτότητα του χρήστη jerome_munzinger: Elattostachys apetala, Ένα μέλος του Σαπινδοειδή (Οικογένεια Sapindaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juju98

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2012 09:18 ΠΜ +11

Ετικέτες

Baloghia alternifolia - Photo (c) juju98, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by juju98
Η ταυτότητα του χρήστη jerome_munzinger: Baloghia alternifolia, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juju98

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2012 10:01 ΠΜ +11

Ετικέτες

Litsea deplanchei - Photo (c) juju98, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by juju98
Η ταυτότητα του χρήστη jerome_munzinger: Litsea deplanchei, Ένα μέλος του Λαουρίδες (Οικογένεια Lauraceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guillaume01

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2012 10:22 ΠΜ CET

Τόπος

Le Mont-Dore (Google, OSM)
Pancheria billardierei - Photo (c) Ben Caledonia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ben Caledonia
Η ταυτότητα του χρήστη jerome_munzinger: Pancheria billardierei, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)

Παρατηρητής

cassandre_fernandez

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2024 09:23 ΠΜ +11

Τόπος

Varisu, Vanuatu (Google, OSM)

Περιγραφή

p180

Φτέρη - Photo (c) Lena Dietz Chiasson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lena Dietz Chiasson
Η ταυτότητα του χρήστη jerome_munzinger: Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hervevan

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2017 10:46 ΠΜ +11
Goniothalamus dumontetii - Photo (c) Jérôme Munzinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jérôme Munzinger
Η ταυτότητα του χρήστη jerome_munzinger: Goniothalamus dumontetii, Ένα μέλος του Μαγνολιώδη (Τάξη Magnoliales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

val91

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2024 04:16 ΜΜ +11
Hoya - Photo (c) 曾云保, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 曾云保
Η ταυτότητα του χρήστη jerome_munzinger: Γένος Hoya, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 25, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dominique_fleurot

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2024 02:39 ΜΜ +11

Τόπος

Poum, NC-NO, NC (Google, OSM)
Elattostachys apetala - Photo (c) Cazé Hélène, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Cazé Hélène
Η ταυτότητα του χρήστη jerome_munzinger: Elattostachys apetala, Ένα μέλος του Σαπινδοειδή (Οικογένεια Sapindaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juju98

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2012 12:23 ΜΜ +11

Ετικέτες

Usnea - Photo (c) John D Reynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John D Reynolds
Η ταυτότητα του χρήστη jerome_munzinger: Γένος Usnea, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 25, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juju98

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2012 02:02 ΜΜ +11

Ετικέτες

Ixora - Photo (c) Nanci Camacho Peña, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Nanci Camacho Peña
Η ταυτότητα του χρήστη jerome_munzinger: Γένος Ixora, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 25, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juju98

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2012 02:16 ΜΜ +11

Ετικέτες

Η ταυτότητα του χρήστη jerome_munzinger: Γένος Dicarpellum, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Celastrales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 25, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juju98

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2012 02:15 ΜΜ +11

Ετικέτες

Η ταυτότητα του χρήστη jerome_munzinger: Γένος Dicarpellum, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Celastrales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 25, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juju98

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2012 02:45 ΜΜ +11

Ετικέτες

Psychotria - Photo (c) Riley Fortier, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Riley Fortier
Η ταυτότητα του χρήστη jerome_munzinger: Γένος Psychotria, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 25, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juju98

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2008 08:52 ΠΜ +11

Ετικέτες

Impatiens walleriana - Photo (c) Vinicius P. dos S. F., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vinicius P. dos S. F.
Η ταυτότητα του χρήστη jerome_munzinger: Impatiens walleriana, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1029