Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_barkla

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2020 02:51 PM NZST

Τόπος

7884, New Zealand (Google, OSM)

Περιγραφή

Abundant in coastal forest

Pterophylla racemosa - Photo (c) Murray NZ, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Murray Dawson
Η ταυτότητα του χρήστη jeremy_rolfe: Pterophylla racemosa, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

koraunuischool

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2017 11:04 AM +13

Περιγραφή

Rm3

Pterophylla racemosa - Photo (c) Murray NZ, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Murray Dawson
Η ταυτότητα του χρήστη jeremy_rolfe: Pterophylla racemosa, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

koraunuischool

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2017 12:12 PM +13

Περιγραφή

Rm 3

Pterophylla racemosa - Photo (c) Murray NZ, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Murray Dawson
Η ταυτότητα του χρήστη jeremy_rolfe: Pterophylla racemosa, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_barkla

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2016

Περιγραφή

Windswept on exposed coastal terrace

Ετικέτες

Pterophylla racemosa - Photo (c) Murray NZ, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Murray Dawson
Η ταυτότητα του χρήστη jeremy_rolfe: Pterophylla racemosa, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pjd1

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2015

Περιγραφή

Occasional tree in regenerating indigenous forest (mostly dominated by rawiri (Kunzea linearis), rawirinui (K. robusta) and hybrids between them. Flowering heavily.

Pterophylla sylvicola - Photo (c) Sophie Kynman-Cole, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sophie Kynman-Cole
Η ταυτότητα του χρήστη jeremy_rolfe: Pterophylla sylvicola, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κύπειρος (Γένος Cyperus)

Παρατηρητής

naturewatchwidow

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2017 12:47 PM NZST
Cyperus alternifolius flabelliformis - Photo (c) fotis-samaritakis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by fotis-samaritakis
Η ταυτότητα του χρήστη jeremy_rolfe: Cyperus alternifolius ssp. flabelliformis, Ένα μέλος του Κύπειρος (Γένος Cyperus)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjansss

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 10:35 AM NZST
Pterostylis alobula - Photo (c) Phil Bendle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Phil Bendle
Η ταυτότητα του χρήστη jeremy_rolfe: Pterostylis alobula, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cara-lisa

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2018 02:51 PM NZDT

Περιγραφή

On rotting tree branch.

Favolaschia - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philip Herbst
Η ταυτότητα του χρήστη jeremy_rolfe: Γένος Favolaschia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marianw

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Taupo, NZ-BP, NZ (Google, OSM)
Gastrodia cooperae - Photo (c) memopob, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by memopob
Η ταυτότητα του χρήστη jeremy_rolfe: Gastrodia cooperae, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pjd1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2016

Περιγραφή

Locally abundant in riparian and slope forest on rotting logs, fallen tree fern (ponga) and tree stumps in heavily shaded sites. Plants golden yellow with a distinct 'woolly' appearance and somewhat glossy when fresh. Leaves densely hispid. Seems to be this species or one allied to it - microscope work needed to resolve but this name is a good place holder for now.

Voucher: P.J. de Lange 13304 & F.J.T. de Lange

Lophocolea muricata - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Peter de Lange
Η ταυτότητα του χρήστη jeremy_rolfe: Lophocolea muricata, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pjd1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2016

Περιγραφή

Locally common on stream banks and on damp overhanging rock faces.

Echinodiopsis hispida - Photo (c) John Van den Hoeven, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by John Van den Hoeven
Η ταυτότητα του χρήστη jeremy_rolfe: Echinodiopsis hispida, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pjd1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2016

Περιγραφή

Abundant along stream bands and within stream bed (often growing immersed). Associated with Fissidens rigidulus var. rigidulus and Monoclea forsteri. Plant smostly dark green to almost black. Leaves flattened into one plane. Costa strong reaching leaf apex, leaf lamina near apex very minutely, irregularly serrated. Image of an especially lush and brighter green patch than those usually seen.

Voucher: P.J. de Lange 13290 & F.J.T. de Lange, AK

Austrothamnium pandum - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Peter de Lange
Η ταυτότητα του χρήστη jeremy_rolfe: Austrothamnium pandum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amanhunt

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2022 03:23 PM NZDT

Τόπος

9679, New Zealand (Google, OSM)
Gastrodia cunninghamii - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jeremy_rolfe: Gastrodia cunninghamii, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bylsand

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2017 10:42 AM NZDT

Τόπος

Buller, NZ-WC, NZ (Google, OSM)
Lycopodium fastigiatum - Photo (c) John Barkla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by John Barkla
Η ταυτότητα του χρήστη jeremy_rolfe: Austrolycopodium fastigiatum, Ένα μέλος του Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_barkla

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2016 05:54 PM NZDT

Περιγραφή

In valley floor herbfields

Ετικέτες

Lycopodium fastigiatum - Photo (c) John Barkla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by John Barkla
Η ταυτότητα του χρήστη jeremy_rolfe: Austrolycopodium fastigiatum, Ένα μέλος του Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robin_booth

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2016 02:57 PM NZDT

Περιγραφή

On bush edge above road cutting.

Diphasium scariosum - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jeremy_rolfe: Diphasium scariosum, Ένα μέλος του Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2022
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_barkla

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2016

Περιγραφή

Common on trackside banks beneath manuka scrub

Ετικέτες

Diphasium scariosum - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jeremy_rolfe: Diphasium scariosum, Ένα μέλος του Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnvandenhoeven

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2015
Diphasium scariosum - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jeremy_rolfe: Diphasium scariosum, Ένα μέλος του Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pjd1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2016

Περιγραφή

Starting to naturalise in bark gardens around planted specimens. Not sure of the species but this is the name that is being used for such plants in New Zealand (for now any way).

The keen and observant of you will notice that in one image there is a poroporo seedling - which I am not posting up as a separate record because its sterile and so I cannot furnish it with a name beyond genus level....

:-)

Calliandra selloi - Photo (c) Pedro Hamilton Oliveira, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pedro Hamilton Oliveira
Η ταυτότητα του χρήστη jeremy_rolfe: Calliandra selloi, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

parkecology

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2017 08:59 AM +13
Daucus decipiens - Photo (c) Leon Perrie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Leon Perrie
Η ταυτότητα του χρήστη jeremy_rolfe: Daucus decipiens, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philg-j

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2017 12:17 PM NZST

Περιγραφή

A couple of plants on a roadside bank, partly shaded.

Daucus decipiens - Photo (c) Leon Perrie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Leon Perrie
Η ταυτότητα του χρήστη jeremy_rolfe: Daucus decipiens, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregs

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2017 02:03 PM NZST
Helichrysum luteoalbum - Photo (c) frvh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by frvh
Η ταυτότητα του χρήστη jeremy_rolfe: Helichrysum luteoalbum, Ένα μέλος του Ελίχρυσο (Γένος Helichrysum)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mike68lusk

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2017 09:45 PM NZDT

Περιγραφή

shade in pine forest

Helichrysum luteoalbum - Photo (c) frvh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by frvh
Η ταυτότητα του χρήστη jeremy_rolfe: Helichrysum luteoalbum, Ένα μέλος του Ελίχρυσο (Γένος Helichrysum)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pjd1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2015

Περιγραφή

Common on concrete block wall above pathway leading to St Lukes shopping complex.

Epilobium billardiereanum cinereum - Photo (c) absoluteandy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by absoluteandy
Η ταυτότητα του χρήστη jeremy_rolfe: Epilobium billardiereanum ssp. cinereum, Ένα μέλος του Επιλόβιο (Γένος Epilobium)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2020 12:35 PM NZDT

Περιγραφή

patch of literally 100s of them. Many different ones pictured.

Caladenia chlorostyla - Photo (c) memopob, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by memopob
Η ταυτότητα του χρήστη jeremy_rolfe: Caladenia chlorostyla, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregs

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2020 10:39 AM +13
Thelymitra longifolia - Photo (c) Phil Bendle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Phil Bendle
Η ταυτότητα του χρήστη jeremy_rolfe: Thelymitra longifolia, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

koraunuischool

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2017 11:00 AM +13

Περιγραφή

Rm3

Coprosma autumnalis - Photo (c) Jacqui Geux, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jacqui Geux
Η ταυτότητα του χρήστη jeremy_rolfe: Coprosma autumnalis, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2020
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

koraunuischool

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2017 11:52 AM +13

Περιγραφή

Rm15

Coprosma autumnalis - Photo (c) Jacqui Geux, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jacqui Geux
Η ταυτότητα του χρήστη jeremy_rolfe: Coprosma autumnalis, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bcal003

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2017 01:41 PM +14

Τόπος

Auckland, NZ (Google, OSM)
Coprosma autumnalis - Photo (c) Jacqui Geux, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jacqui Geux
Η ταυτότητα του χρήστη jeremy_rolfe: Coprosma autumnalis, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pjd1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2016

Περιγραφή

Common understorey shrub in reserve. Images show growth habit, a sapling, interpetiolar stipules and leaf underside with domatia in vein axils.

Coprosma autumnalis - Photo (c) Jacqui Geux, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jacqui Geux
Η ταυτότητα του χρήστη jeremy_rolfe: Coprosma autumnalis, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Στατιστικά

  • 2027