Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pjd1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2016

Περιγραφή

Common in rank grassland bordering regenerating kauri (Agathis australis) / tanekaha (Phyllocladus trichomanoides) forest.

Mature primocanes glabrous, immature canes finely covered in sessile to near sessile glandular hairs and sparse, longer eglandular ones. Canes angular (not terete). Armature frequent on angles of canes and within the axis of the inflorescences. Stipules lanceolate, hairy. Leaf under sides hairy only on veins and midribs (not evenly tomentose - even near inflorescences), hairs long, somewhat flexuose. Inflorescences pubescent, bearing sparse prickles; prickles only slight curved, pale green on immature canes, maturing greenish-yellow. Sepals, broad, acuminate; acumen long and tapering; sepal surfaces evenly and thickly pubescent, without pricklets but bearing occasional sessile glandular hairs. Flower petals dark to light pink (not seen in these images sorry), not notably crumpled or crisped. Anthers glabrous. Fruits not seen.

Does not key out satisfactorily using the Rubus fruticosus key in N.Z. Flora IV. - best matches are R. nemoralis (which it does not look like, and the sepals lack pricklets) and R. cissburiensis x R. nemoralis - except that the underside of the leaves near the inflorescence are not evenly tomentose.

Voucher: P.J. de Lange 13282 & F.J.T. de Lange, AK 363389

Βάτος Η Θαμνώδης - Photo (c) Rick Gray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rick Gray
Η ταυτότητα του χρήστη jeremy_rolfe: Βάτος Η Θαμνώδης (Τμήμα Rubus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βάτος Η Θαμνώδης (Τμήμα Rubus)

Παρατηρητής

tim-mcnamara

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2015 11:13 ΠΜ +13

Περιγραφή

Some fairly well established blackberry bushes near the river

Βάτος Η Θαμνώδης - Photo (c) Rick Gray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rick Gray
Η ταυτότητα του χρήστη jeremy_rolfe: Βάτος Η Θαμνώδης (Τμήμα Rubus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pjd1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2016 04:12 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Posting shows an especially dense aggregation of sporophyte bearing plants growing on damp. compacted soil within a lawn.

Associated with Lunularia cruciata, Bryum, sp., Fissidens bryoides, Poa annua and Sagina procumbens.

Elaters not spiral, capsule wall with stomata, spores brown. Thallus costale near margins, spore spines c.3 microns.

Identification confirmed by J.E. Braggins 11 November 2016.

Anthoceros laminifer - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Peter de Lange
Η ταυτότητα του χρήστη jeremy_rolfe: Anthoceros laminifer, Ένα μέλος του Ανθοκερωτά (Συνομοταξία Anthocerotophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hughchisholmnz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2017 03:24 ΜΜ +14

Περιγραφή

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ehrharta diplax - Photo (c) Colin Meurk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Colin Meurk
Η ταυτότητα του χρήστη jeremy_rolfe: Ehrharta diplax, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_barkla

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2016

Ετικέτες

Ehrharta diplax - Photo (c) Colin Meurk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Colin Meurk
Η ταυτότητα του χρήστη jeremy_rolfe: Ehrharta diplax, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pjd1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2016 01:30 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Abundant - lignicolous on old totara (Podocarpus totara var. toatar) stump near slashed over gumland near pylon line.

Voucher: P.J. de Lange 13247, AK

Lophocolea semiteres semiteres - Photo (c) Jeremy Rolfe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jeremy Rolfe
Η ταυτότητα του χρήστη jeremy_rolfe: Lophocolea semiteres var. semiteres, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecoman

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2016

Περιγραφή

Hebe-like plant

Styphelia nesophila - Photo (c) Steve Attwood, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jeremy_rolfe: Styphelia nesophila, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturewatchwidow

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2018 03:09 ΜΜ NZDT
Pakau pennigera - Photo (c) Dan and Sharon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Dan and Sharon
Η ταυτότητα του χρήστη jeremy_rolfe: Pakau pennigera, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonperrie

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2016
Pakau pennigera - Photo (c) Dan and Sharon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Dan and Sharon
Η ταυτότητα του χρήστη jeremy_rolfe: Pakau pennigera, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_barkla

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2020 02:51 ΜΜ NZST

Τόπος

7884, New Zealand (Google, OSM)

Περιγραφή

Abundant in coastal forest

Pterophylla racemosa - Photo (c) Murray NZ, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Murray NZ
Η ταυτότητα του χρήστη jeremy_rolfe: Pterophylla racemosa, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

koraunuischool

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2017 11:04 ΠΜ +13

Περιγραφή

Rm3

Pterophylla racemosa - Photo (c) Murray NZ, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Murray NZ
Η ταυτότητα του χρήστη jeremy_rolfe: Pterophylla racemosa, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

koraunuischool

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2017 12:12 ΜΜ +13

Περιγραφή

Rm 3

Pterophylla racemosa - Photo (c) Murray NZ, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Murray NZ
Η ταυτότητα του χρήστη jeremy_rolfe: Pterophylla racemosa, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_barkla

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2016

Περιγραφή

Windswept on exposed coastal terrace

Ετικέτες

Pterophylla racemosa - Photo (c) Murray NZ, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Murray NZ
Η ταυτότητα του χρήστη jeremy_rolfe: Pterophylla racemosa, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pjd1

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2015

Περιγραφή

Occasional tree in regenerating indigenous forest (mostly dominated by rawiri (Kunzea linearis), rawirinui (K. robusta) and hybrids between them. Flowering heavily.

Pterophylla sylvicola - Photo (c) Sophie Kynman-Cole, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sophie Kynman-Cole
Η ταυτότητα του χρήστη jeremy_rolfe: Pterophylla sylvicola, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturewatchwidow

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2017 12:47 ΜΜ NZST
Cyperus alternifolius flabelliformis - Photo (c) fotis-samaritakis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by fotis-samaritakis
Η ταυτότητα του χρήστη jeremy_rolfe: Cyperus alternifolius ssp. flabelliformis, Ένα μέλος του Κύπειρος (Γένος Cyperus)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjansss

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 10:35 ΠΜ NZST
Pterostylis alobula - Photo (c) Phil Bendle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Phil Bendle
Η ταυτότητα του χρήστη jeremy_rolfe: Pterostylis alobula, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cara-lisa

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2018 02:51 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

On rotting tree branch.

Favolaschia - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philip Herbst
Η ταυτότητα του χρήστη jeremy_rolfe: Γένος Favolaschia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marianw

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Taupo, NZ-BP, NZ (Google, OSM)
Gastrodia cooperae - Photo (c) memopob, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by memopob
Η ταυτότητα του χρήστη jeremy_rolfe: Gastrodia cooperae, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pjd1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2016

Περιγραφή

Locally abundant in riparian and slope forest on rotting logs, fallen tree fern (ponga) and tree stumps in heavily shaded sites. Plants golden yellow with a distinct 'woolly' appearance and somewhat glossy when fresh. Leaves densely hispid. Seems to be this species or one allied to it - microscope work needed to resolve but this name is a good place holder for now.

Voucher: P.J. de Lange 13304 & F.J.T. de Lange

Lophocolea muricata - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Peter de Lange
Η ταυτότητα του χρήστη jeremy_rolfe: Lophocolea muricata, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pjd1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2016

Περιγραφή

Locally common on stream banks and on damp overhanging rock faces.

Echinodiopsis hispida - Photo (c) John Van den Hoeven, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by John Van den Hoeven
Η ταυτότητα του χρήστη jeremy_rolfe: Echinodiopsis hispida, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pjd1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2016

Περιγραφή

Abundant along stream bands and within stream bed (often growing immersed). Associated with Fissidens rigidulus var. rigidulus and Monoclea forsteri. Plant smostly dark green to almost black. Leaves flattened into one plane. Costa strong reaching leaf apex, leaf lamina near apex very minutely, irregularly serrated. Image of an especially lush and brighter green patch than those usually seen.

Voucher: P.J. de Lange 13290 & F.J.T. de Lange, AK

Austrothamnium pandum - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Peter de Lange
Η ταυτότητα του χρήστη jeremy_rolfe: Austrothamnium pandum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amanhunt

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2022 03:23 ΜΜ NZDT

Τόπος

9679, New Zealand (Google, OSM)
Gastrodia cunninghamii - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jeremy_rolfe: Gastrodia cunninghamii, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bylsand

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2017 10:42 ΠΜ NZDT

Τόπος

Buller, NZ-WC, NZ (Google, OSM)
Austrolycopodium fastigiatum - Photo (c) John Barkla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by John Barkla
Η ταυτότητα του χρήστη jeremy_rolfe: Austrolycopodium fastigiatum, Ένα μέλος του Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_barkla

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2016 05:54 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

In valley floor herbfields

Ετικέτες

Austrolycopodium fastigiatum - Photo (c) John Barkla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by John Barkla
Η ταυτότητα του χρήστη jeremy_rolfe: Austrolycopodium fastigiatum, Ένα μέλος του Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robin_booth

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2016 02:57 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

On bush edge above road cutting.

Diphasium scariosum - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jeremy_rolfe: Diphasium scariosum, Ένα μέλος του Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2022
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_barkla

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2016

Περιγραφή

Common on trackside banks beneath manuka scrub

Ετικέτες

Diphasium scariosum - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jeremy_rolfe: Diphasium scariosum, Ένα μέλος του Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnvandenhoeven

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2015
Diphasium scariosum - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jeremy_rolfe: Diphasium scariosum, Ένα μέλος του Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pjd1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2016

Περιγραφή

Starting to naturalise in bark gardens around planted specimens. Not sure of the species but this is the name that is being used for such plants in New Zealand (for now any way).

The keen and observant of you will notice that in one image there is a poroporo seedling - which I am not posting up as a separate record because its sterile and so I cannot furnish it with a name beyond genus level....

:-)

Calliandra selloi - Photo (c) Agnes Trekker, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Agnes Trekker
Η ταυτότητα του χρήστη jeremy_rolfe: Calliandra selloi, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

parkecology

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2017 08:59 ΠΜ +13
Daucus decipiens - Photo (c) sylb, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by sylb
Η ταυτότητα του χρήστη jeremy_rolfe: Daucus decipiens, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philg-j

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2017 12:17 ΜΜ NZST

Περιγραφή

A couple of plants on a roadside bank, partly shaded.

Daucus decipiens - Photo (c) sylb, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by sylb
Η ταυτότητα του χρήστη jeremy_rolfe: Daucus decipiens, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Στατιστικά

  • 2034