Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυροκουρούνα (Corvus corone)

Παρατηρητής

domileo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 06:21 PM EEST
Μαυροκουρούνα - Photo (c) Giuss95, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jeraz: Μαυροκουρούνα (Corvus corone)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανοκέφαλος Γλάρος (Chroicocephalus ridibundus)

Παρατηρητής

domileo

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2021 07:49 PM SAST
Καστανοκέφαλος Γλάρος - Photo (c) Alexey Zyryanov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jeraz: Καστανοκέφαλος Γλάρος (Chroicocephalus ridibundus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Κίσσα (Garrulus glandarius)

Παρατηρητής

lafaunesauvagebyds

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2021 04:57 PM CEST
Ευρωπαϊκή Κίσσα - Photo (c) Gitte Langgaard Jensen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jeraz: Ευρωπαϊκή Κίσσα (Garrulus glandarius)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Φοινίκουρος (Phoenicurus phoenicurus)

Παρατηρητής

emadzic

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2021 07:15 PM CEST
Κοινός Φοινίκουρος - Photo (c) Nicolas Roche, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jeraz: Κοινός Φοινίκουρος (Phoenicurus phoenicurus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρδερίνα (Carduelis carduelis)

Παρατηρητής

emadzic

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2021 09:17 AM CEST
Καρδερίνα - Photo (c) Tom Lee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jeraz: Καρδερίνα (Carduelis carduelis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κότσυφας (Turdus merula)

Παρατηρητής

julien_lepage

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2021 07:20 PM CEST
Κότσυφας - Photo (c) Juan Emilio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jeraz: Κότσυφας (Turdus merula)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus)

Παρατηρητής

cat42350

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2021 11:45 AM SAST
Βραχοκιρκίνεζο - Photo (c) Paul Roberts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jeraz: Βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αετομάχος (Lanius collurio)

Παρατηρητής

pdubois

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021 03:34 PM CEST
Αετομάχος - Photo (c) Mi Strike, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jeraz: Αετομάχος (Lanius collurio)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pdubois

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021 05:39 PM CEST
Ευρωπαϊκός Νεροκότσυφας - Photo (c) Paul Lewis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jeraz: Ευρωπαϊκός Νεροκότσυφας (Cinclus cinclus)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανοπαπαδίτσα (Poecile palustris)

Παρατηρητής

pocpocbird

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2021 07:33 PM UTC
Poecile - Photo (c) Sergey Yeliseev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jeraz: Γένος Poecile, Ένα μέλος του Παρίδες (Οικογένεια Paridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williamdomenge9

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 02:31 PM HST
Ευρωπαϊκός Μελισσοφάγος - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jeraz: Ευρωπαϊκός Μελισσοφάγος (Merops apiaster)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πυροβασιλίσκος (Regulus ignicapilla)

Παρατηρητής

envy__helix

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2021 09:06 AM CEST

Περιγραφή

Aussi Entendu

Πυροβασιλίσκος - Photo (c) Dave Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jeraz: Πυροβασιλίσκος (Regulus ignicapilla)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπίνος (Fringilla coelebs)

Παρατηρητής

ninasoub

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2021 05:00 AM CEST

Περιγραφή

Mâle et femelle

Σπίνος - Photo (c) Enzio Harpaintner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jeraz: Σπίνος (Fringilla coelebs)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλόγερος (Parus major)

Παρατηρητής

ninasoub

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2021 04:35 AM CEST
Καλόγερος - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jeraz: Καλόγερος (Parus major)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pocpocbird

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2021 01:38 PM UTC

Ετικέτες

Poecile - Photo (c) Sergey Yeliseev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jeraz: Γένος Poecile, Ένα μέλος του Παρίδες (Οικογένεια Paridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζοπαπαδίτσα (Cyanistes caeruleus)

Παρατηρητής

ninasoub

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2021

Τόπος

Soyans (Google, OSM)
Γαλαζοπαπαδίτσα - Photo (c) rorygardner79, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jeraz: Γαλαζοπαπαδίτσα (Cyanistes caeruleus)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αιγίθαλος (Aegithalos caudatus)

Παρατηρητής

pocpocbird

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2021 01:42 PM UTC
Αιγίθαλος - Photo (c) Roman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jeraz: Αιγίθαλος (Aegithalos caudatus)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπίνος (Fringilla coelebs)

Παρατηρητής

sylb

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2020 03:53 PM CEST
Σπίνος - Photo (c) Enzio Harpaintner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jeraz: Σπίνος (Fringilla coelebs)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρβουνιάρης (Phoenicurus ochruros)

Παρατηρητής

dellimuffin

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2021 08:54 AM CEST
Καρβουνιάρης - Photo (c) Sergey D, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jeraz: Καρβουνιάρης (Phoenicurus ochruros)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρδερίνα (Carduelis carduelis)

Παρατηρητής

dellimuffin

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2021 08:10 AM CEST
Καρδερίνα - Photo (c) Tom Lee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jeraz: Καρδερίνα (Carduelis carduelis)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκαρθάκι (Serinus serinus)

Παρατηρητής

dellimuffin

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 08:42 AM CEST
Σκαρθάκι - Photo (c) Agustín Povedano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jeraz: Σκαρθάκι (Serinus serinus)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Φανέτο (Linaria cannabina)

Παρατηρητής

dellimuffin

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 09:01 AM CEST
Κοινό Φανέτο - Photo (c) Sergey Yeliseev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jeraz: Κοινό Φανέτο (Linaria cannabina)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπίνος (Fringilla coelebs)

Παρατηρητής

janenfrancia

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Σπίνος - Photo (c) Enzio Harpaintner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jeraz: Σπίνος (Fringilla coelebs)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρβουνιάρης (Phoenicurus ochruros)

Παρατηρητής

janenfrancia

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2021 07:04 PM SAST
Καρβουνιάρης - Photo (c) Sergey D, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jeraz: Καρβουνιάρης (Phoenicurus ochruros)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Φοινίκουρος (Phoenicurus phoenicurus)

Παρατηρητής

zannoni

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Κοινός Φοινίκουρος - Photo (c) Nicolas Roche, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jeraz: Κοινός Φοινίκουρος (Phoenicurus phoenicurus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσαλαπετεινός (Upupa epops)

Παρατηρητής

lafatigue42

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2021 12:47 PM SAST
Τσαλαπετεινός - Photo (c) Andrej Chudý, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jeraz: Τσαλαπετεινός (Upupa epops)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπίνος (Fringilla coelebs)

Παρατηρητής

lou-baptiste_reboul

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2021 03:41 PM CET

Τόπος

26400 Saou, France (Google, OSM)
Σπίνος - Photo (c) Enzio Harpaintner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jeraz: Σπίνος (Fringilla coelebs)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miijaa

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2010
Poecile - Photo (c) Sergey Yeliseev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jeraz: Γένος Poecile, Ένα μέλος του Παρίδες (Οικογένεια Paridae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεκαοχτούρα (Streptopelia decaocto)

Παρατηρητής

miijaa

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021
Δεκαοχτούρα - Photo (c) Daniel, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jeraz: Δεκαοχτούρα (Streptopelia decaocto)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)

Παρατηρητής

edouard_michoud

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2021 01:29 PM CET
Ψαρόνι - Photo (c) Jürgen Mangelsdorf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jeraz: Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 58