Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cherisse_dupreez

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2018 04:38 PM MST

Τόπος

Bowie Seamount (Google, OSM)
Pleuronectoidei - Photo (c) Max Bernt, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jennifer_long: Υποτάξη Pleuronectoidei, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackson_chu

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2013

Περιγραφή

Continental Shelf/Slope, British Columbia, Canada, ROV imagery

Ετικέτες

Pleuronectoidei - Photo (c) Max Bernt, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jennifer_long: Υποτάξη Pleuronectoidei, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackson_chu

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2013

Περιγραφή

Continental Shelf/Slope, British Columbia, Canada, ROV imagery

Ετικέτες

Pleuronectoidei - Photo (c) Max Bernt, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jennifer_long: Υποτάξη Pleuronectoidei, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackson_chu

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2013

Περιγραφή

Continental Shelf/Slope, British Columbia, Canada, ROV imagery

Ετικέτες

Balticina - Photo (c) rolandwirth, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jennifer_long: Γένος Balticina, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackson_chu

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2009 12:07 PM PDT

Περιγραφή

The image is of a pair of freckled dorid nudibranchs (Peltodoris lentiginosa) sitting on top of a population of cloud sponges (Aphrocallistes vastus) at a glass sponge reef.

P. lentiginosa is one of only two species of nudibranchs (the other being Doris odheri) that has been scientifically confirmed (specimen samples, gut contents & fecal contents analysis) to eat glass sponges in the northeast Pacific Ocean.

Even though glass sponges are abundant throughout the world's oceans, the only other record of a glass sponge predator comes from Antarctica from the 1970's.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1744-7410.2012.00262.x/full

Ετικέτες

Peltodoris lentiginosa - Photo (c) Jackson W.F. Chu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jennifer_long: Peltodoris lentiginosa, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackson_chu

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2009 09:12 AM PDT

Περιγραφή

Two individuals of the glass-sponge predator Peltodoris lentiginosa sitting on top of the cloud sponge Aphrocallistes vastus. Feeding damage can be seen behind the two nudibranchs.

Peltodoris lentiginosa - Photo (c) Jackson W.F. Chu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jennifer_long: Peltodoris lentiginosa, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackson_chu

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2009 12:07 PM PDT

Περιγραφή

The image is of a pair of freckled dorid nudibranchs (Peltodoris lentiginosa) sitting on top of a population of cloud sponges (Aphrocallistes vastus) at a glass sponge reef.

P. lentiginosa is one of only two species of nudibranchs (the other being Doris odheri) that has been scientifically confirmed (specimen samples, gut contents & fecal contents analysis) to eat glass sponges in the northeast Pacific Ocean.

Even though glass sponges are abundant throughout the world's oceans, the only other record of a glass sponge predator comes from Antarctica from the 1970's.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1744-7410.2012.00262.x/full

Ετικέτες

Diaulula lentiginosa - Photo (c) Brenna Green, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jennifer_long: Diaulula lentiginosa [inactive], Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2020
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon) Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackson_chu

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2009 09:12 AM PDT

Περιγραφή

Two individuals of the glass-sponge predator Peltodoris lentiginosa sitting on top of the cloud sponge Aphrocallistes vastus. Feeding damage can be seen behind the two nudibranchs.

Diaulula lentiginosa - Photo (c) Brenna Green, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jennifer_long: Diaulula lentiginosa [inactive], Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2020
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon) Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cherisse_dupreez

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2012

Τόπος

Cobb Seamount (Google, OSM)
Mesocentrotus franciscanus - Photo (c) rebafay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rebecca Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη jennifer_long: Mesocentrotus franciscanus, Ένα μέλος του Αχινός (Ομοταξία Echinoidea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackson_chu

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2009 09:06 AM PDT

Περιγραφή

Taken at Seapool Rocks, Bamfield BC, Canada

Tochuina gigantea - Photo (c) Dan Hershman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jennifer_long: Tochuina gigantea, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 14, 2019
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cherisse_dupreez

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2018 07:56 PM MST
Ακτινοπτερύγια - Photo (c) Jenny, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jennifer_long: Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 20, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cherisse_dupreez

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2018 09:12 AM MST

Τόπος

Bowie Seamount (Google, OSM)
Apostichopus californicus - Photo (c) Karolle Wall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jennifer_long: Apostichopus californicus, Ένα μέλος του Ολοθουροειδή (Ομοταξία Holothuroidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2018
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cherisse_dupreez

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2018 08:57 AM MST

Τόπος

Bowie Seamount (Google, OSM)
Liparidae - Photo (c) Erin McKittrick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jennifer_long: Οικογένεια Liparidae, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεκάποδα (Τάξη Decapoda)

Παρατηρητής

cherisse_dupreez

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2018 04:38 PM MST

Τόπος

Bowie Seamount (Google, OSM)
Dendrobranchiata - Photo (c) Victor W Fazio III, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jennifer_long: Υποτάξη Dendrobranchiata, Ένα μέλος του Δεκάποδα (Τάξη Decapoda)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vaughnx

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2018 04:04 PM PDT
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) pbertner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jennifer_long: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fern_friend

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2018 04:37 PM PDT
Sphagnum - Photo HermannSchachner, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη jennifer_long: Γένος Sphagnum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fern_friend

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2018 04:36 PM PDT
Rhytidiadelphus loreus - Photo (c) Andrew Simon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jennifer_long: Rhytidiadelphus loreus, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fern_friend

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2018 03:23 PM PDT
Sphagnum - Photo HermannSchachner, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη jennifer_long: Γένος Sphagnum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fern_friend

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2018 12:24 PM PDT
Rhytidiadelphus loreus - Photo (c) Andrew Simon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jennifer_long: Rhytidiadelphus loreus, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cherisse_dupreez

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2018 10:05 AM MST

Τόπος

Bowie Seamount (Google, OSM)
Demospongiae - Photo (c) Heather Fulton-Bennett, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jennifer_long: Ομοταξία Demospongiae, Ένα μέλος του Σπόγγος (Συνομοταξία Porifera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cherisse_dupreez

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2018 10:05 AM MST

Τόπος

Bowie Seamount (Google, OSM)
Η ταυτότητα του χρήστη jennifer_long: Γένος Hyocrinus, Ένα μέλος του Εχινόδερμα (Συνομοταξία Echinodermata)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cherisse_dupreez

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2018 09:12 AM MST

Τόπος

Bowie Seamount (Google, OSM)
Zaprora silenus - Photo (c) Dr Cherisse Du Preez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jennifer_long: Zaprora silenus, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cherisse_dupreez

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2018 09:12 AM MST

Τόπος

Bowie Seamount (Google, OSM)
Sebastes - Photo (c) Brenna Green, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jennifer_long: Γένος Sebastes, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cherisse_dupreez

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2018 09:12 AM MST

Τόπος

Bowie Seamount (Google, OSM)
Pteraster - Photo (c) Eva Funderburgh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jennifer_long: Γένος Pteraster, Ένα μέλος του Αστερίας (Ομοταξία Asteroidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cherisse_dupreez

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2018 09:12 AM MST

Τόπος

Bowie Seamount (Google, OSM)
Epizoanthus scotinus - Photo (c) MacKenna, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jennifer_long: Epizoanthus scotinus, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cherisse_dupreez

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2018 09:12 AM MST

Τόπος

Bowie Seamount (Google, OSM)
Bryozoa - Photo (c) Karolle Wall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jennifer_long: Συνομοταξία Bryozoa, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cherisse_dupreez

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2018 09:12 AM MST

Τόπος

Bowie Seamount (Google, OSM)
Sebastes - Photo (c) Brenna Green, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jennifer_long: Γένος Sebastes, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cherisse_dupreez

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2018 09:12 AM MST

Τόπος

Bowie Seamount (Google, OSM)
Sebastes - Photo (c) Brenna Green, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jennifer_long: Γένος Sebastes, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cherisse_dupreez

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2018 09:12 AM MST

Τόπος

Bowie Seamount (Google, OSM)
Sebastes - Photo (c) Brenna Green, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jennifer_long: Γένος Sebastes, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cherisse_dupreez

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2018 09:12 AM MST

Τόπος

Bowie Seamount (Google, OSM)
Sebastes - Photo (c) Brenna Green, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jennifer_long: Γένος Sebastes, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2018
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 465