Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

big-simonchan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 02:16 ΜΜ IST

Περιγραφή

Walkway

Trithemis pallidinervis - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη jenis: Trithemis pallidinervis, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tom1836

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 10:42 ΠΜ AEST
Varanus - Photo (c) marcelfinlay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by marcelfinlay
Η ταυτότητα του χρήστη jenis: Γένος Varanus, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhaivat_hathi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 12:47 ΠΜ IST
Hemidactylus triedrus - Photo (c) Paul Freed, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Paul Freed
Η ταυτότητα του χρήστη jenis: Hemidactylus triedrus, Ένα μέλος του Γκεκκονίδες (Οικογένεια Gekkonidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhaivat_hathi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 12:47 ΠΜ IST
Γκεκκονίδες - Photo (c) Laurent Hesemans, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Laurent Hesemans
Η ταυτότητα του χρήστη jenis: Γκεκκονίδες (Οικογένεια Gekkonidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος
Insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έντομα (Ομοταξία Insecta)

Παρατηρητής

devendra7

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2023 12:20 ΜΜ IST
Έντομα - Photo (c) RAP, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by RAP
Η ταυτότητα του χρήστη jenis: Έντομα (Ομοταξία Insecta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harshkalavadiya

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023 02:17 ΜΜ IST
Telamonia dimidiata - Photo (c) Giridhar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jenis: Telamonia dimidiata, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

acrossthenature

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 09:31 ΠΜ IST
Trithemis aurora - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη jenis: Trithemis aurora, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

acrossthenature

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 10:21 ΠΜ IST
Neoscona - Photo (c) Thomas Auffray, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Thomas Auffray
Η ταυτότητα του χρήστη jenis: Γένος Neoscona, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkartik24

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 06:59 ΠΜ IST

Τόπος

Shokaliya (Google, OSM)

Περιγραφή

Feeding on a Blue Pansy butterfly

Neoscona theisi - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Scott Loarie
Η ταυτότητα του χρήστη jenis: Neoscona theisi, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

acrossthenature

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 10:21 ΠΜ IST
Araneinae - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη jenis: Υποοικογένεια Araneinae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drpadhiyar

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 06:42 ΜΜ IST
Cheiracanthium - Photo (c) kunag-ping_yu, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by kunag-ping_yu
Η ταυτότητα του χρήστη jenis: Γένος Cheiracanthium, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Βελτίωση
Cheiracanthium - Photo (c) kunag-ping_yu, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by kunag-ping_yu
Η ταυτότητα του χρήστη jenis: Γένος Cheiracanthium, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildsanket

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2017 05:34 ΜΜ IST

Τόπος

Mapgaon (Google, OSM)
Olios - Photo (c) Kenneth Lorenzen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kenneth Lorenzen
Η ταυτότητα του χρήστη jenis: Γένος Olios, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shakshibhatt

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 08:39 ΠΜ IST
Sparassidae - Photo (c) Chen Gim Choon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chen Gim Choon
Η ταυτότητα του χρήστη jenis: Οικογένεια Sparassidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shamchavhan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 07:34 ΠΜ IST
Heteropodinae - Photo (c) Denis Tokarev, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Denis Tokarev
Η ταυτότητα του χρήστη jenis: Υποοικογένεια Heteropodinae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddhantmhetre09

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2019 09:19 ΜΜ IST
Olios lamarcki - Photo (c) Varun Vaze, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Varun Vaze
Η ταυτότητα του χρήστη jenis: Olios lamarcki, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shivaprakash

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 08:43 ΠΜ IST

Τόπος

Gujarat, India (Google, OSM)
Orthetrum sabina - Photo (c) jeevan jose, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jenis: Orthetrum sabina, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)

Παρατηρητής

dcpandya22

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2023 07:22 ΜΜ IST
Brachythemis contaminata - Photo (c) Zinogre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Zinogre
Η ταυτότητα του χρήστη jenis: Brachythemis contaminata, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

acrossthenature

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 09:46 ΠΜ IST
Diplacodes trivialis - Photo (c) Bug's eyes photography, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Bug's eyes photography
Η ταυτότητα του χρήστη jenis: Diplacodes trivialis, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhyey13

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 08:21 ΠΜ IST
Sameodes cancellalis - Photo (c) Abhijit Juvekar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Abhijit Juvekar
Η ταυτότητα του χρήστη jenis: Sameodes cancellalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

acrossthenature

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 02:54 ΜΜ IST
Neoscona theisi - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Scott Loarie
Η ταυτότητα του χρήστη jenis: Neoscona theisi, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birderbaba

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2020 02:46 ΜΜ IST

Τόπος

Gujarat, India (Google, OSM)
Argiope aemula - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη jenis: Argiope aemula, Ένα μέλος του Αργιόπη (Γένος Argiope)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pfaucher

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2016 08:16 ΜΜ EDT
Χρυσόμαλλο Τσακάλι - Photo (c) Balaji Venkatesh Sivaramakrishnan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jenis: Χρυσόμαλλο Τσακάλι (Canis aureus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oudejans

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2017 07:46 ΠΜ CET
Χρυσόμαλλο Τσακάλι - Photo (c) Balaji Venkatesh Sivaramakrishnan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jenis: Χρυσόμαλλο Τσακάλι (Canis aureus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2020 06:50 ΜΜ IST
Χρυσόμαλλο Τσακάλι - Photo (c) Balaji Venkatesh Sivaramakrishnan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jenis: Χρυσόμαλλο Τσακάλι (Canis aureus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ygurjar

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2009 05:56 ΜΜ IST
Χρυσόμαλλο Τσακάλι - Photo (c) Balaji Venkatesh Sivaramakrishnan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jenis: Χρυσόμαλλο Τσακάλι (Canis aureus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogermcneill

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2013
Χρυσόμαλλο Τσακάλι - Photo (c) Balaji Venkatesh Sivaramakrishnan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jenis: Χρυσόμαλλο Τσακάλι (Canis aureus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashwinv

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2021 09:56 ΠΜ IST
Χρυσόμαλλο Τσακάλι - Photo (c) Balaji Venkatesh Sivaramakrishnan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jenis: Χρυσόμαλλο Τσακάλι (Canis aureus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashwinv

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2021 07:01 ΜΜ IST
Χρυσόμαλλο Τσακάλι - Photo (c) Balaji Venkatesh Sivaramakrishnan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jenis: Χρυσόμαλλο Τσακάλι (Canis aureus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashwinv

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2023 07:35 ΠΜ IST
Χρυσόμαλλο Τσακάλι - Photo (c) Balaji Venkatesh Sivaramakrishnan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jenis: Χρυσόμαλλο Τσακάλι (Canis aureus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 733