Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mary3311

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2021 10:14 AM UTC
Xanthoria parietina - Photo (c) Drow_male, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jeffreyleeisanaturalist: Xanthoria parietina, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Κισσός (Hedera helix)

Παρατηρητής

natashaerickson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2021 02:40 PM PST

Τόπος

Vancouver (Google, OSM)
Κοινός Κισσός - Photo (c) David Renoult, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jeffreyleeisanaturalist: Κοινός Κισσός (Hedera helix)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smellyturkey

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2021 12:48 PM UTC

Περιγραφή

Some kind of nightshade berries?

Ampelopsis glandulosa - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jeffreyleeisanaturalist: Ampelopsis glandulosa, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)

Παρατηρητής

vlohr

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2007 01:48 PM PDT
Βωλιτοειδή - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jeffreyleeisanaturalist: Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αείλανθος Ο Υψηλότατος (Ailanthus altissima)

Παρατηρητής

johnnyleuthold

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 04:42 PM PDT

Περιγραφή

Stout 7 foot tall start in the alley, outside fence/driveway area

Αείλανθος Ο Υψηλότατος - Photo (c) Matthieu Gauvain, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jeffreyleeisanaturalist: Αείλανθος Ο Υψηλότατος (Ailanthus altissima)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fourhoarder

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Oregon, US (Google, OSM)
Calligrapha californica - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jeffreyleeisanaturalist: Calligrapha californica, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewkwan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2017 09:32 PM HKT
Scopula divisaria - Photo (c) Bug's eyes photography, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jeffreyleeisanaturalist: Scopula divisaria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elwel

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 09:45 AM PDT
Rubus bifrons - Photo (c) J Brew, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by John Brew
Η ταυτότητα του χρήστη jeffreyleeisanaturalist: Rubus bifrons, Ένα μέλος του Βάτος Η Θαμνώδης (Σύνθετο Rubus fruticosus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιχνευμονίδες (Οικογένεια Ichneumonidae)

Παρατηρητής

jensanford

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2015 08:50 AM PDT

Τόπος

Vancouver, WA, USA (Google, OSM)
Ιχνευμονίδες - Photo (c) Tereshkin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jeffreyleeisanaturalist: Ιχνευμονίδες (Οικογένεια Ichneumonidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mihow

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 03:56 PM PDT
Hyalophora euryalus - Photo (c) Sam, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jeffreyleeisanaturalist: Hyalophora euryalus, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίουρος (Γένος Sciurus)

Παρατηρητής

headkace

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2016 08:10 PM PDT

Περιγραφή

This guy was recently hit when I found him - his muscle tissue was still intact! His tail was just about as long as his body.

Ανατολικός Γκρι Σκίουρος - Photo (c) severinus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jeffreyleeisanaturalist: Ανατολικός Γκρι Σκίουρος (Sciurus carolinensis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giana

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2016 10:31 AM PDT
Oxychilus - Photo (c) Grahame, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jeffreyleeisanaturalist: Γένος Oxychilus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tom72

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2017 08:27 PM PDT

Τόπος

Vancouver, WA (Google, OSM)
Amorpha fruticosa - Photo (c) Andreas Rockstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jeffreyleeisanaturalist: Amorpha fruticosa, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sara-tabor

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2017 10:47 AM PDT
Pacifastacus leniusculus - Photo (c) heupferd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jeffreyleeisanaturalist: Pacifastacus leniusculus, Ένα μέλος του Αστακίδες (Οικογένεια Astacidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taylorhalvorson

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2016 09:11 AM PDT
Rubus laciniatus - Photo (c) Alex Abair, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jeffreyleeisanaturalist: Rubus laciniatus, Ένα μέλος του Βάτος Η Θαμνώδης (Σύνθετο Rubus fruticosus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandiwelch

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2016 03:04 PM PDT
Forficula auricularia - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jeffreyleeisanaturalist: Forficula auricularia, Ένα μέλος του Δερμάπτερα (Τάξη Dermaptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Προυνέλλα Η Κοινή (Prunella vulgaris)

Παρατηρητής

chantayanderson

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2017 10:31 AM PDT

Τόπος

Tenino, WA 98589 (Google, OSM)
Prunella vulgaris lanceolata - Photo (c) Frank Mayfield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jeffreyleeisanaturalist: Prunella vulgaris ssp. lanceolata, Ένα μέλος του Προυνέλλα Η Κοινή (Prunella vulgaris)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alyssathornburg

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2017 01:24 PM PDT
Eschscholzia - Photo (c) Teemu Lehtinen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jeffreyleeisanaturalist: Γένος Eschscholzia, Ένα μέλος του Μηκωνοειδών (Οικογένεια Papaveraceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micahpdx

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Oregon, US (Google, OSM)
Forficula auricularia - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jeffreyleeisanaturalist: Forficula auricularia, Ένα μέλος του Δερμάπτερα (Τάξη Dermaptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vanjinbo

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2020 08:17 PM PDT
Τοριλίδα - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jeffreyleeisanaturalist: Τοριλίδα (Γένος Torilis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hexapod

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

Oregon, US (Google, OSM)
Τοριλίδα - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jeffreyleeisanaturalist: Τοριλίδα (Γένος Torilis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mthood13

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2019 06:00 PM PDT
Τοριλίδα - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jeffreyleeisanaturalist: Τοριλίδα (Γένος Torilis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mark1019

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2020 08:55 AM PDT
Τοριλίδα - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jeffreyleeisanaturalist: Τοριλίδα (Γένος Torilis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linda276

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2020 12:26 PM PDT
Torilis japonica - Photo (c) aarongunnar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jeffreyleeisanaturalist: Torilis japonica, Ένα μέλος του Τοριλίδα (Γένος Torilis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τοριλίδα (Γένος Torilis)

Παρατηρητής

e1m2silva

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2020 11:45 AM PDT
Τοριλίδα - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jeffreyleeisanaturalist: Τοριλίδα (Γένος Torilis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattsson

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2020 11:25 AM PDT
Torilis japonica - Photo (c) aarongunnar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jeffreyleeisanaturalist: Torilis japonica, Ένα μέλος του Τοριλίδα (Γένος Torilis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seymoregulls

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2020 10:47 AM PDT
Τοριλίδα - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jeffreyleeisanaturalist: Τοριλίδα (Γένος Torilis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colingilbert

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2019 02:45 PM PDT
Τοριλίδα - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jeffreyleeisanaturalist: Τοριλίδα (Γένος Torilis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tytoak

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 09:57 AM PDT

Τόπος

Mt Vista, WA, USA (Google, OSM)
Σελινοειδή - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jeffreyleeisanaturalist: Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ladydiha

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2020 10:09 AM PDT
Σελινοειδή - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jeffreyleeisanaturalist: Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 11366