Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesseholifield

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022 05:44 AM CST
Costaconvexa centrostrigaria - Photo (c) Alain Hogue, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alain Hogue
Η ταυτότητα του χρήστη jeffgarner: Costaconvexa centrostrigaria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesseholifield

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022 05:43 AM CST
Hypena scabra - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
Η ταυτότητα του χρήστη jeffgarner: Hypena scabra, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)

Παρατηρητής

jesseholifield

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022 10:44 AM CST
Αμερικανική Τσίχλα - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jeffgarner: Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίουρος - Αλεπού (Sciurus niger)

Παρατηρητής

jesseholifield

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022 10:32 AM CST
Σκίουρος - Αλεπού - Photo (c) molanic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by molanic
Η ταυτότητα του χρήστη jeffgarner: Σκίουρος - Αλεπού (Sciurus niger)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesseholifield

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2022 10:28 AM CST
Setophaga pinus - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη jeffgarner: Setophaga pinus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesseholifield

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2022 01:46 PM CST
Polygonia comma - Photo (c) John Beetham, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Beetham
Η ταυτότητα του χρήστη jeffgarner: Polygonia comma, Ένα μέλος του Πολυγωνία (Γένος Polygonia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesseholifield

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2022 12:10 PM CST
Aythya collaris - Photo (c) Bill Blauvelt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bill Blauvelt
Η ταυτότητα του χρήστη jeffgarner: Aythya collaris, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesseholifield

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022 10:43 AM CST
Euphagus carolinus - Photo (c) jayras, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jayras
Η ταυτότητα του χρήστη jeffgarner: Euphagus carolinus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kzoebel

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2022 01:28 PM CST

Περιγραφή

This is for the eggs.

Ετικέτες

Physa - Photo (c) Stefan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefan
Η ταυτότητα του χρήστη jeffgarner: Γένος Physa, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kzoebel

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2022 01:25 PM CST

Ετικέτες

Physa - Photo (c) Stefan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefan
Η ταυτότητα του χρήστη jeffgarner: Γένος Physa, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yolanda-v

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2016 01:55 PM EDT
Elimia virginica - Photo (c) Alex Bairstow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Bairstow
Η ταυτότητα του χρήστη jeffgarner: Elimia virginica, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

groverbrown

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)
Elimia melanoides - Photo (c) Daniel Folds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniel Folds
Η ταυτότητα του χρήστη jeffgarner: Elimia melanoides, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linkmdavis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2022 01:43 PM EST

Περιγραφή

I found three different types of shells in a pine grove in PA. They were all sitting upon a cinder block. Must be some kids hide-away.

Caenogastropoda - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη jeffgarner: Υφομοταξία Caenogastropoda, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chelsildill

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2021 08:54 AM EDT
Elimia carinifera - Photo Lamarck, 1822, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη jeffgarner: Elimia carinifera, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 09, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

azdesertbird

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2022 06:01 PM EDT
Elimia carinifera - Photo Lamarck, 1822, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη jeffgarner: Elimia carinifera, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 09, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

groverbrown

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Pleurocera - Photo (c) Jonathan (JC) Carpenter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jonathan (JC) Carpenter
Η ταυτότητα του χρήστη jeffgarner: Γένος Pleurocera, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rcraft

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 03:01 PM CDT
Pleurocera canaliculata - Photo (c) Jonathan (JC) Carpenter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jonathan (JC) Carpenter
Η ταυτότητα του χρήστη jeffgarner: Pleurocera canaliculata, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlandblogger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2022 04:35 PM CDT
Fusconaia cerina - Photo (c) Femorale, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jeffgarner: Fusconaia cerina, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlandblogger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2022 04:40 PM CDT
Corbicula fluminea - Photo (c) Daniel Folds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniel Folds
Η ταυτότητα του χρήστη jeffgarner: Corbicula fluminea, Ένα μέλος του Βενεροειδή (Τάξη Venerida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlandblogger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2022 04:18 PM CDT
Fusconaia cerina - Photo (c) Femorale, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jeffgarner: Fusconaia cerina, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlandblogger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2022 04:20 PM CDT
Elimia - Photo (c) Stephen Ramirez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Stephen Ramirez
Η ταυτότητα του χρήστη jeffgarner: Γένος Elimia, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

quitenature96

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2022 09:37 AM CDT
Corbicula fluminea - Photo (c) Daniel Folds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniel Folds
Η ταυτότητα του χρήστη jeffgarner: Corbicula fluminea, Ένα μέλος του Βενεροειδή (Τάξη Venerida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

quitenature96

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2022 09:38 AM CDT
Corbicula fluminea - Photo (c) Daniel Folds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniel Folds
Η ταυτότητα του χρήστη jeffgarner: Corbicula fluminea, Ένα μέλος του Βενεροειδή (Τάξη Venerida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

quitenature96

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2022 09:38 AM CDT
Corbicula - Photo (c) Valter Jacinto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jeffgarner: Γένος Corbicula, Ένα μέλος του Βενεροειδή (Τάξη Venerida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jpwhit

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 12:40 AM CDT

Περιγραφή

Height: 28.3 mm
Width: 13.6 mm

Specimen C12

Pleurocera canaliculata - Photo (c) Jonathan (JC) Carpenter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jonathan (JC) Carpenter
Η ταυτότητα του χρήστη jeffgarner: Pleurocera canaliculata, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesseholifield

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2022 01:26 PM CDT
Fusconaia cerina - Photo (c) Femorale, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jeffgarner: Fusconaia cerina, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesseholifield

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2022 10:27 AM CDT

Τόπος

Helena, AL, US (Google, OSM)
Elliptio arctata - Photo (c) Michael L. Buntin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michael L. Buntin
Η ταυτότητα του χρήστη jeffgarner: Elliptio arctata, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesseholifield

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2022 10:15 AM CDT
Fusconaia cerina - Photo (c) Femorale, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jeffgarner: Fusconaia cerina, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carsonprorok

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 01:44 PM CDT
Elimia flava - Photo (c) Daniel Folds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniel Folds
Η ταυτότητα του χρήστη jeffgarner: Elimia flava, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cordelia_h

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 10:14 AM CDT
Corbicula fluminea - Photo (c) Daniel Folds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniel Folds
Η ταυτότητα του χρήστη jeffgarner: Corbicula fluminea, Ένα μέλος του Βενεροειδή (Τάξη Venerida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2022
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 3224