Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dmkidwell

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2024 10:56 ΠΜ SAST
Protea longifolia - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη jeanstephenson: Protea longifolia, Ένα μέλος του Πρωτέα (Γένος Protea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 25, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kareneichholz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 05:20 ΜΜ SAST
Colius colius colius - Photo (c) Fiona Hellmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Fiona Hellmann
Η ταυτότητα του χρήστη jeanstephenson: Colius colius ssp. colius, Ένα μέλος του Κολιόμορφα (Τάξη Coliiformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mountainmark

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 05:17 ΜΜ SAST
Lachenalia ventricosa - Photo (c) Gerhard Malan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gerhard Malan
Η ταυτότητα του χρήστη jeanstephenson: Lachenalia ventricosa, Ένα μέλος του Σκιλλοειδή (Υποοικογένεια Scilloideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γελαδάρης (Bubulcus ibis)

Παρατηρητής

shei1ad

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2022 02:50 ΠΜ SAST
Γελαδάρης - Photo (c) Алексей Сизов, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Алексей Сизов
Η ταυτότητα του χρήστη jeanstephenson: Γελαδάρης (Bubulcus ibis)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcochran706

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2016 03:53 ΜΜ SAST

Ετικέτες

Giraffa giraffa giraffa - Photo (c) Ray in Manila, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jeanstephenson: Giraffa giraffa ssp. giraffa, Ένα μέλος του Νότια Καμηλοπάρδαλη (Giraffa giraffa)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ianrijsdijk

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2023 08:44 ΠΜ SAST
Giraffa giraffa giraffa - Photo (c) Ray in Manila, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jeanstephenson: Giraffa giraffa ssp. giraffa, Ένα μέλος του Νότια Καμηλοπάρδαλη (Giraffa giraffa)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fdoucet

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2015 05:45 ΜΜ SAST
Giraffa giraffa giraffa - Photo (c) Ray in Manila, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jeanstephenson: Giraffa giraffa ssp. giraffa, Ένα μέλος του Νότια Καμηλοπάρδαλη (Giraffa giraffa)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magdastlucia

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 02:45 ΜΜ SAST
Giraffa giraffa giraffa - Photo (c) Ray in Manila, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jeanstephenson: Giraffa giraffa ssp. giraffa, Ένα μέλος του Νότια Καμηλοπάρδαλη (Giraffa giraffa)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2023 10:42 ΠΜ SAST
Dendropicos griseocephalus griseocephalus - Photo (c) Lawrence Boatwright, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lawrence Boatwright
Η ταυτότητα του χρήστη jeanstephenson: Dendropicos griseocephalus ssp. griseocephalus, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 03:05 ΜΜ SAST
Dendropicos griseocephalus griseocephalus - Photo (c) Lawrence Boatwright, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lawrence Boatwright
Η ταυτότητα του χρήστη jeanstephenson: Dendropicos griseocephalus ssp. griseocephalus, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicky

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2022 11:21 ΠΜ SAST
Dendropicos griseocephalus - Photo (c) Gawie Malan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gawie Malan
Η ταυτότητα του χρήστη jeanstephenson: Dendropicos griseocephalus, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

klauswehrlin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2021 01:29 ΜΜ SAST

Περιγραφή

2021 10 Gardenroute
Chloropicus griseocephalus (Olive Woodpecker)

Dendropicos griseocephalus - Photo (c) Gawie Malan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gawie Malan
Η ταυτότητα του χρήστη jeanstephenson: Dendropicos griseocephalus, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

twhitehead

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2023 09:23 ΠΜ SAST
Dendropicos fuscescens - Photo (c) Alan Manson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jeanstephenson: Dendropicos fuscescens, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jandutoit

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 08:31 ΠΜ SAST
Dendropicos fuscescens - Photo (c) Alan Manson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jeanstephenson: Dendropicos fuscescens, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joggie

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2020 09:21 ΠΜ SAST
Crinifer concolor - Photo (c) meikec, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jeanstephenson: Crinifer concolor, Ένα μέλος του Μουσοφαγίδες (Οικογένεια Musophagidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tessabrunette

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2017 07:59 ΠΜ SAST

Ετικέτες

Lophotis ruficrista - Photo (c) Albert Beccu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Albert Beccu
Η ταυτότητα του χρήστη jeanstephenson: Lophotis ruficrista, Ένα μέλος του Ωτιδίδες (Οικογένεια Otididae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bssmnt52

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2006 02:26 ΜΜ SAST
Crinifer concolor concolor - Photo (c) Michal Slaný, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michal Slaný
Η ταυτότητα του χρήστη jeanstephenson: Crinifer concolor ssp. concolor, Ένα μέλος του Μουσοφαγίδες (Οικογένεια Musophagidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richard_johnstone

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2020 07:30 ΠΜ SAST
Gallirex porphyreolophus - Photo (c) clicque, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by clicque
Η ταυτότητα του χρήστη jeanstephenson: Gallirex porphyreolophus, Ένα μέλος του Μουσοφαγίδες (Οικογένεια Musophagidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

widdiesgroup

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2023 05:59 ΜΜ SAST
Gallirex porphyreolophus - Photo (c) clicque, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by clicque
Η ταυτότητα του χρήστη jeanstephenson: Gallirex porphyreolophus, Ένα μέλος του Μουσοφαγίδες (Οικογένεια Musophagidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

octavestone

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2022 06:04 ΠΜ SAST

Τόπος

Lubombo, Eswatini (Google, OSM)
Gallirex porphyreolophus - Photo (c) clicque, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by clicque
Η ταυτότητα του χρήστη jeanstephenson: Gallirex porphyreolophus, Ένα μέλος του Μουσοφαγίδες (Οικογένεια Musophagidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leuli

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2016 03:49 ΜΜ SAST
Gallirex porphyreolophus - Photo (c) clicque, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by clicque
Η ταυτότητα του χρήστη jeanstephenson: Gallirex porphyreolophus, Ένα μέλος του Μουσοφαγίδες (Οικογένεια Musophagidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

riaanj

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 08:00 ΜΜ SAST
Afrotis afraoides - Photo (c) petermcintyre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jeanstephenson: Afrotis afraoides, Ένα μέλος του Ωτιδίδες (Οικογένεια Otididae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidklop

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2022 02:05 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Eating flowers of Moraea fugax. Also surrounded by Dimorphotheca pluvialis, Arctotis hirsuta, Cleretum bellidiforme and Oxalis pes-caprae

Afrotis afra - Photo (c) Christian Artuso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Christian Artuso
Η ταυτότητα του χρήστη jeanstephenson: Afrotis afra, Ένα μέλος του Ωτιδίδες (Οικογένεια Otididae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justinponder2505

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022 06:54 ΜΜ SAST
Calherodius leuconotus - Photo (c) michaelandhelencox, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jeanstephenson: Calherodius leuconotus, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jason_van_den_berg

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2023 03:05 ΜΜ SAST
Icthyophaga vocifer - Photo (c) markus lilje, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by markus lilje
Η ταυτότητα του χρήστη jeanstephenson: Icthyophaga vocifer, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thyme5way12

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2010 06:24 ΜΜ SAST
Anarhynchus marginatus - Photo (c) Peter Vos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Vos
Η ταυτότητα του χρήστη jeanstephenson: Anarhynchus marginatus, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thyme5way12

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2010 06:28 ΜΜ SAST
Anarhynchus marginatus - Photo (c) Peter Vos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Vos
Η ταυτότητα του χρήστη jeanstephenson: Anarhynchus marginatus, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dballard99

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2022 11:21 ΜΜ CAT
Anarhynchus marginatus - Photo (c) Peter Vos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Vos
Η ταυτότητα του χρήστη jeanstephenson: Anarhynchus marginatus, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tom_riggle

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2023 08:22 ΠΜ CAT

Περιγραφή

binary comment

Anarhynchus marginatus - Photo (c) Peter Vos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Vos
Η ταυτότητα του χρήστη jeanstephenson: Anarhynchus marginatus, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jdswan05

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2022 06:37 ΠΜ SAST

Περιγραφή

I love this picture and this is one of my best

Anarhynchus marginatus - Photo (c) Peter Vos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Vos
Η ταυτότητα του χρήστη jeanstephenson: Anarhynchus marginatus, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Στατιστικά

  • 2285