Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karimstrohriegl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Steiermark, AT (Google, OSM)
Melanostoma - Photo (c) gaberlunzi, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jean_silouane_rebours: Γένος Melanostoma, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karimstrohriegl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Steiermark, AT (Google, OSM)
Colletes - Photo (c) aga-ma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jean_silouane_rebours: Γένος Colletes, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karimstrohriegl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Steiermark, AT (Google, OSM)
Hylaeus - Photo (c) quoll2, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jean_silouane_rebours: Γένος Hylaeus, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karimstrohriegl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Steiermark, AT (Google, OSM)
Colletes - Photo (c) aga-ma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jean_silouane_rebours: Γένος Colletes, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karimstrohriegl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Steiermark, AT (Google, OSM)
Halictus - Photo (c) cotinis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jean_silouane_rebours: Γένος Halictus, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)

Παρατηρητής

karimstrohriegl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Steiermark, AT (Google, OSM)
Λασιόγλωσσο - Photo (c) Alex, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jean_silouane_rebours: Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karimstrohriegl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Steiermark, AT (Google, OSM)
Hylaeus - Photo (c) quoll2, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jean_silouane_rebours: Γένος Hylaeus, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jokari

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2021 02:24 PM CEST
Halictus scabiosae - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jean_silouane_rebours: Halictus scabiosae, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rbeunen

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2021 11:24 AM CEST
Halictus scabiosae - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jean_silouane_rebours: Halictus scabiosae, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lantinantoine

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2019 07:02 AM CEST
Panurgus - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jean_silouane_rebours: Γένος Panurgus, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beatrizherrera

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2021 02:24 PM CEST
Seladonia - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jean_silouane_rebours: Υπογένος Seladonia, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

claudekolwelter

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2021 12:13 PM CEST

Περιγραφή

SIAS Insekten innerorts Standort 8 2-3jährige Einsaat (4. Durchgang)

Μέλισσα - Photo (c) Oregon Department of Agriculture, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jean_silouane_rebours: Μέλισσα (Apis mellifera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 10:22 AM CEST
Hylaeus - Photo (c) quoll2, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jean_silouane_rebours: Γένος Hylaeus, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγαχείλη (Γένος Megachile)

Παρατηρητής

faerthen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 04:26 PM EEST
Μεγαχείλη - Photo (c) Even Dankowicz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jean_silouane_rebours: Μεγαχείλη (Γένος Megachile)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathalie463

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 01:03 PM CEST
Amegilla - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jean_silouane_rebours: Γένος Amegilla, Ένα μέλος του Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

perkpenn

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2021 11:27 AM CEST
Andrena - Photo (c) amoorehouse, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jean_silouane_rebours: Γένος Andrena, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dominique_vioux

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 12:44 PM CEST
Panurgus - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jean_silouane_rebours: Γένος Panurgus, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 05:53 PM CEST
Hylaeus - Photo (c) quoll2, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jean_silouane_rebours: Γένος Hylaeus, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 01:24 PM CEST
Hylaeus - Photo (c) quoll2, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jean_silouane_rebours: Γένος Hylaeus, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

parpaingchampetre

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 03:50 PM CEST

Τόπος

Condé-sur-Vesgre (Google, OSM)
Halictidae - Photo (c) Ali and Brice, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jean_silouane_rebours: Οικογένεια Halictidae, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdingjulia

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 04:10 PM CEST
Boloria dia - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jean_silouane_rebours: Boloria dia, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdingjulia

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 04:09 PM CEST
Hylaeus - Photo (c) quoll2, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jean_silouane_rebours: Γένος Hylaeus, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aureliendaloz

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2010 10:16 AM CEST
Osmiini - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jean_silouane_rebours: Φυλή Osmiini, Ένα μέλος του Μεγαχειλίνες (Υποοικογένεια Megachilinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adrinou

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 02:31 PM CEST
Halictus - Photo (c) cotinis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jean_silouane_rebours: Γένος Halictus, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mg_natascha

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 02:48 PM CEST
Xylocopa violacea - Photo (c) gianfrs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jean_silouane_rebours: Xylocopa violacea, Ένα μέλος του Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexandrakielsa

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 02:46 PM CEST

Τόπος

Boves (Google, OSM)
Ξυλοκοπάνα - Photo (c) L. Shyamal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jean_silouane_rebours: Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)

Παρατηρητής

herve45

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 04:37 PM CEST

Περιγραφή

Insectes

Ξυλοκοπάνα - Photo (c) L. Shyamal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jean_silouane_rebours: Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_whiteley

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2021 12:40 PM CEST
Ξυλοκοπάνα - Photo (c) L. Shyamal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jean_silouane_rebours: Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βόμβος (Γένος Bombus)

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 04:41 PM CEST

Περιγραφή

only 1 photo

Βόμβος - Photo (c) sankax, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jean_silouane_rebours: Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βόμβος (Γένος Bombus)

Παρατηρητής

roseouessant

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 02:27 PM CEST
Βόμβος - Photo (c) sankax, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jean_silouane_rebours: Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1779