Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iarazizzamia

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2021 10:09 AM -03
Acalypha communis - Photo (c) PATRICIA ANA MARGARITA Franchino, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jbar82: Acalypha communis, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jnsanchez

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2021 07:47 PM UTC
Vachellia caven - Photo (c) Susana Hilt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jbar82: Vachellia caven, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

santiagombv

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2021 09:32 PM -03
Eriopis connexa - Photo (c) Hugo Hulsberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jbar82: Eriopis connexa, Ένα μέλος του Κοκκινελίνοι (Φυλή Coccinellini)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgentile

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2021 07:19 PM -03
Nicotiana longiflora - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay L. Keller
Η ταυτότητα του χρήστη jbar82: Nicotiana longiflora, Ένα μέλος του Νικοτιανή (Γένος Nicotiana)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariano-fernandez-kloster

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2015 03:53 PM -03
Drymornis bridgesii - Photo (c) Cláudio Dias Timm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jbar82: Drymornis bridgesii, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariano-fernandez-kloster

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2015 12:41 PM -03
Coryphistera alaudina - Photo (c) Adrian Braidotti, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jbar82: Coryphistera alaudina, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iarazizzamia

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2021 09:01 AM -03

Τόπος

La Granja (Google, OSM)
Convolvulus hermanniae - Photo (c) jbar82, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jbar82: Convolvulus hermanniae, Ένα μέλος του Κονβόλβουλος (Γένος Convolvulus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φελλόχορτο (Lysimachia arvensis)

Παρατηρητής

iarazizzamia

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2021 02:08 PM -03
Φελλόχορτο - Photo (c) chausinho, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jbar82: Φελλόχορτο (Lysimachia arvensis)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαύρη Στρατιωτόμυγα (Hermetia illucens)

Παρατηρητής

tomascarper

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2021 08:54 PM UTC
Μαύρη Στρατιωτόμυγα - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jbar82: Μαύρη Στρατιωτόμυγα (Hermetia illucens)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοκαπνός (Nicotiana glauca)

Παρατηρητής

jnsanchez

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2021 07:24 PM UTC
Αγριοκαπνός - Photo (c) Scott Zona, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jbar82: Αγριοκαπνός (Nicotiana glauca)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomaguivall7

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2016 10:24 AM UTC
Heimia salicifolia - Photo (c) julio, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Julio Alejandro Álvarez Ruiz
Η ταυτότητα του χρήστη jbar82: Heimia salicifolia, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nessa_planetavivo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2021 06:40 PM -03
Dicliptera squarrosa - Photo (c) Gaby, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jbar82: Dicliptera squarrosa, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meguskus

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2021 04:50 PM -03
Phalacrocorax brasilianus - Photo (c) Kala Murphy King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jbar82: Phalacrocorax brasilianus, Ένα μέλος του Φαλακροκόρακας (Γένος Phalacrocorax)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariazeta

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2021 03:16 AM -03
Αράχνες - Photo (c) Chien Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jbar82: Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολύχρωμη Πασχαλίτσα (Hippodamia variegata)

Παρατηρητής

danieloscarmolina

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2021 04:47 PM -03
Πολύχρωμη Πασχαλίτσα - Photo (c) Simon Grove, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Simon Grove (TMAG)
Η ταυτότητα του χρήστη jbar82: Πολύχρωμη Πασχαλίτσα (Hippodamia variegata)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danieloscarmolina

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2021 04:45 PM -03
Dione vanillae - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jbar82: Dione vanillae, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edudiaz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2021 02:10 PM -03
Dione vanillae maculosa - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay L. Keller
Η ταυτότητα του χρήστη jbar82: Dione vanillae ssp. maculosa, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucasmanino1995

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2021 02:22 PM -03
Solanum pseudocapsicum - Photo (c) symisme840, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jbar82: Solanum pseudocapsicum, Ένα μέλος του Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomaguivall7

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2018 02:38 PM UTC
Hymenops perspicillatus - Photo (c) Lip Kee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jbar82: Hymenops perspicillatus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hhulsberg

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2019 12:14 PM -03
Turnera sidoides - Photo (c) aacocucci, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jbar82: Turnera sidoides, Ένα μέλος του Παθανθή (Οικογένεια Passifloraceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexx_21

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2021
Polybetes pythagoricus - Photo (c) Daniel Dias, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jbar82: Polybetes pythagoricus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολύχρωμη Πασχαλίτσα (Hippodamia variegata)

Παρατηρητής

veonatura

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2021 05:19 PM -03
Πολύχρωμη Πασχαλίτσα - Photo (c) Simon Grove, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Simon Grove (TMAG)
Η ταυτότητα του χρήστη jbar82: Πολύχρωμη Πασχαλίτσα (Hippodamia variegata)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eduardoalfredo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2021 05:30 PM -03
Nierembergia linariifolia - Photo (c) Nicolas Olejnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jbar82: Nierembergia linariifolia, Ένα μέλος του Στρυχνοειδή (Οικογένεια Solanaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eduardoalfredo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2021 05:53 PM -03
Asclepias mellodora - Photo (c) Juan Matías, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jbar82: Asclepias mellodora, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graciela_gplp

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2021 07:16 PM -03
Vanellus chilensis - Photo (c) Tiziano Luka Pesci Rubilar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jbar82: Vanellus chilensis, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graciela_gplp

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2021 07:15 AM -03
Guira guira - Photo (c) Josh Vandermeulen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jbar82: Guira guira, Ένα μέλος του Κοκκυγόμορφα (Τάξη Cuculiformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graciela_gplp

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2021 08:26 AM -03
Caracara plancus - Photo (c) Edwin Harvey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jbar82: Caracara plancus, Ένα μέλος του Ιερακίδες (Τάξη Falconiformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lechuzoologo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2017 11:32 AM UTC
Caracara plancus - Photo (c) Edwin Harvey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jbar82: Caracara plancus, Ένα μέλος του Ιερακίδες (Τάξη Falconiformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lechuzoologo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2017 06:21 PM UTC
Hymenops perspicillatus - Photo (c) Lip Kee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jbar82: Hymenops perspicillatus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luchila

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2021 06:39 PM -03
Phyla nodiflora - Photo (c) mbeamcgrath, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jbar82: Phyla nodiflora, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 23856