Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανατολικό Σκιουράκι (Tamias striatus)

Παρατηρητής

mhalsted

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 08:00 AM EDT

Ετικέτες

Ανατολικό Σκιουράκι - Photo (c) Mike Leveille, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jasonjdking: Ανατολικό Σκιουράκι (Tamias striatus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhalsted

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 07:32 PM EDT

Ετικέτες

Pseudacris crucifer - Photo (c) Bruce J. Mohn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jasonjdking: Pseudacris crucifer, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhalsted

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 06:59 PM EDT

Ετικέτες

Hyla versicolor - Photo (c) Todd Pierson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jasonjdking: Hyla versicolor, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhalsted

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 06:58 PM EDT

Ετικέτες

Hyla versicolor - Photo (c) Todd Pierson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jasonjdking: Hyla versicolor, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανατολικό Σκιουράκι (Tamias striatus)

Παρατηρητής

mhalsted

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 08:05 AM EDT

Ετικέτες

Ανατολικό Σκιουράκι - Photo (c) Mike Leveille, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jasonjdking: Ανατολικό Σκιουράκι (Tamias striatus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μολυβοτσίχλονο (Junco hyemalis)

Παρατηρητής

mhalsted

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 08:02 AM EDT

Περιγραφή

(M)

Ετικέτες

Μολυβοτσίχλονο - Photo (c) Becky Matsubara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jasonjdking: Μολυβοτσίχλονο (Junco hyemalis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhalsted

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 03:33 AM EDT

Ετικέτες

Pseudacris crucifer - Photo (c) Bruce J. Mohn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jasonjdking: Pseudacris crucifer, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιχώριον Το Ίντυβον (Cichorium intybus)

Παρατηρητής

johnslowry

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 04:35 PM EDT
Κιχώριον Το Ίντυβον - Photo (c) Maria Wheeler-Dubas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jasonjdking: Κιχώριον Το Ίντυβον (Cichorium intybus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φουσκούδι (Silene vulgaris)

Παρατηρητής

johnslowry

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 02:22 PM EDT
Φουσκούδι - Photo (c) manual crank, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jasonjdking: Φουσκούδι (Silene vulgaris)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnslowry

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 02:11 PM EDT
Maianthemum stellatum - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jasonjdking: Maianthemum stellatum, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnslowry

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 01:52 PM EDT
Oenothera parviflora - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jasonjdking: Oenothera parviflora, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαπουνόχορτο (Saponaria officinalis)

Παρατηρητής

johnslowry

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 01:48 PM EDT
Σαπουνόχορτο - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jasonjdking: Σαπουνόχορτο (Saponaria officinalis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnslowry

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 12:36 PM EDT
Centaurea stoebe - Photo (c) Kutushev Radik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jasonjdking: Centaurea stoebe, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Προυνέλλα Η Κοινή (Prunella vulgaris)

Παρατηρητής

johnslowry

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 12:36 PM EDT
Προυνέλλα Η Κοινή - Photo (c) Don Loarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jasonjdking: Προυνέλλα Η Κοινή (Prunella vulgaris)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)

Παρατηρητής

johnslowry

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 12:31 PM EDT
Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη - Photo (c) Steve Guttman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jasonjdking: Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnslowry

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 02:49 PM EDT
Adiantum pedatum - Photo (c) Scott King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jasonjdking: Adiantum pedatum, Ένα μέλος του Αδίαντο (Γένος Adiantum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λειμώνιο Τριφύλλι (Trifolium pratense)

Παρατηρητής

johnslowry

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 03:23 PM EDT
Λειμώνιο Τριφύλλι - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jasonjdking: Λειμώνιο Τριφύλλι (Trifolium pratense)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnslowry

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 03:22 PM EDT
Onoclea sensibilis - Photo (c) myiarchus22, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jasonjdking: Onoclea sensibilis, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnslowry

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 03:01 PM EDT
Pyrrharctia isabella - Photo (c) Larry Clarfeld, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jasonjdking: Pyrrharctia isabella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnslowry

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 02:54 PM EDT
Thamnophis sirtalis sirtalis - Photo (c) Mike Leveille, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jasonjdking: Thamnophis sirtalis ssp. sirtalis, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

denicejohn

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2021 02:50 PM EDT

Τόπος

Tweed, ON, Canada (Google, OSM)
Polyporus - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jasonjdking: Γένος Polyporus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαράσμιος (Γένος Marasmius)

Παρατηρητής

denicejohn

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2021 03:10 PM EDT
Μαράσμιος - Photo (c) Teodoro Chivatá Bedoya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jasonjdking: Μαράσμιος (Γένος Marasmius)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

denicejohn

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2021 02:47 PM EDT

Τόπος

Tweed, ON, Canada (Google, OSM)
Trametes - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jasonjdking: Γένος Trametes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trinitysy

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 03:08 PM EDT
Gaillardia × grandiflora - Photo (c) enbodenumer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jasonjdking: Gaillardia × grandiflora, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnslowry

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 04:00 PM EDT
Gaillardia × grandiflora - Photo (c) enbodenumer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jasonjdking: Gaillardia × grandiflora, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgethomson41

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2021 02:14 PM EDT

Περιγραφή

Black walnut

Juglans nigra - Photo (c) charley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jasonjdking: Juglans nigra, Ένα μέλος του Καρυδιά (Γένος Juglans)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgethomson41

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2021 02:35 PM EDT

Περιγραφή

Loosestrife species ?

Persicaria hydropiperoides - Photo (c) Pedro Alanis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jasonjdking: Persicaria hydropiperoides, Ένα μέλος του Περσικάρια (Γένος Persicaria)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgethomson41

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2021 02:27 PM EDT

Περιγραφή

Aster species

Symphyotrichum - Photo (c) Will Stuart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jasonjdking: Γένος Symphyotrichum, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgethomson41

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2021 02:41 PM EDT

Περιγραφή

Beside trail

Τουσιλάγο Η Φαρφάρα (Βήχιον) - Photo (c) Serhii Koniakin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jasonjdking: Τουσιλάγο Η Φαρφάρα (Βήχιον) (Tussilago farfara)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεύκα (Γένος Populus)

Παρατηρητής

georgethomson41

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2021 02:10 PM EDT
Λεύκα - Photo (c) psweet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jasonjdking: Λεύκα (Γένος Populus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 37535